-->

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες οι δαπάνες υγείας το 2015 αλλά το ΑΕΠ έμεινε ίδιο;

Χρήσιμες οι μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για όποιον δεν εμπιστεύεται την καθημερινή του εμπειρία στο χώρο μας και προτιμάει τα νούμερα. Μόνο που θέλουν προσοχή στην ανάγνωσή τους!
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2015 ανήλθε στο 8,38% του ΑΕΠ έναντι 7,94% του έτους 2014. Το ερώτημα βέβαια είναι αν το ΑΕΠ της χώρας παρέμεινε σταθερό ή κατρακύλησε κι άλλο μέσα σε ένα έτος...
Το ΑΕΠ της Ελλάδας το έτος 2014 ανήλθε σε 185,6 δισ. ευρώ. Ενώ το 2015 ανήλθε σε 185 δισ. ευρώ και μάλιστα παρατηρήθηκε υποχώρηση στην κατανάλωση κατά 0,1%, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14,4% και οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,8% και οι εισαγωγές κατά 12,5%. Ας βγάλει λοιπόν κανείς τα συμπεράσματά του για το τι συνέβη στην Υγεία...
πίνακας1 ΕΛΣΤΑΤ
Τα στοιχεία δαπανών υγείας παρουσιάζονται σύμφωνα με τη δομή των πινάκων του 2011, και αφορούν:
- Τη χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (πλευρά της

κατανάλωσης - HP). Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς τις εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση εκτός Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης-ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, λοιπές δαπάνες (Μη – Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί - ΜΚΟ, Εκκλησία, κλπ.)) προς τους προμηθευτές (νοσοκομεία, ιατρούς, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, κλπ.) (Πίνακας 3 και
Διαγράμματα 4 & 5).
υπηΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΣΤΑΤρεσιών υγείας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΛΣΤΑΤ
- Τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα (πλευρά τις ζήτησης - HF)
Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς τις εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση
εκτός ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές δαπάνες (ΜΚΟ, Εκκλησία,
κλπ.)) ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδονοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης,
μακροχρόνια φροντίδα, φαρμακευτικά και υγειονομικά προϊόντα, κλπ.) (Πίνακας 4 & Διάγραμμα 6).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΕΛΣΤΑΤ
- Την κατεύθυνση της χρηματοδότησης για υγειονομική δαπάνη ανά προμηθευτή υγείας και ανά
υγειονομική δραστηριότητα (πλευρά της προσφοράς - HC). Εμφανίζεται η κατεύθυνση της χρηματοδότησης για υγειονομική δαπάνη ανά προμηθευτή υγείας (νοσοκομεία, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ.) και ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδονοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, μακροχρόνια φροντίδα κλπ.) (Πίνακας 5).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΛΣΤΑΤ
Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε αύξηση 6,2% το 2015 σε σχέση με τις δαπάνες του 2014. Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% το 2015 ως προς το έτος 2014 (Πίνακας 3 και Διαγράμματα 1 και 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΛΣΤΑΤ
Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, παρατηρείται αύξηση από 58,0% το έτος 2014, σε 59,1% το έτος 2015. Σε αντίθεση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα της συνολικής χρηματοδότησης για δαπάνες υγείας μειώθηκε από 40,6% το 2014, σε 39,1% το 2015. (Πίνακας 2 και Διάγραμμα 3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΛΣΤΑΤΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου