-->

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Παράταση της θητείας των ΔΣ στο ΕΣΥ, επίδομα ΒΑΕ & αποζημίωση για υπέρβαση ωραρίου, ψηφίστηκαν στην Βουλή .

 Τρεις τροπολογίες (μία του Υπουργείου Υγείας και δύο του Υπουργείου Οικονομικών), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Νόμο 4384/2016 (Α’78/26-4-2106) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Οι τροπολογίες αυτές, όπως αναφέρεαι σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υπουργείου Υγείας, θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και συγκεκριμένα των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Πολύ σημαντική είναι και η ρύθμιση για την κάλυψη των θέσεων ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες κενώνονται, λόγω κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης των 4Κ (ΦΕΚ 5/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6/27.10.2015). (...)

   Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 51) περιλαμβάνει ρύθμιση για τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και στοχεύει στη λύση ερμηνευτικών ζητημάτων, κυρίως αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης των φυσικών προσώπων, τα οποία συνάπτουν τέτοιου είδους συμβάσεις.(...) 
   Επιπλέον, στην τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση για την ίση μεταχείριση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου όσο αφορά την υποχρέωση ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας αλλά και τη συμμετοχή τους στις πρόσθετες εφημερίες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
   Μια ακόμη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία είναι για την κάλυψη του κενού που είχε υπάρξει λόγω της συγχώνευσης, μετατροπής και κατάργησης των Δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται και ζητήματα του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των ΔΙΕΚ καθώς και η μεταφορά των οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιηθεί παρά την έναρξη των ως άνω ΔΙΕΚ.  (...)
   Τέλος, εκτός από ρυθμίσεις που αφορούν θέματα του ΕΟΠΥΥ και του ΕΚΑΒ, η τροπολογία περιλαμβάνει τη σημαντικότατη ρύθμιση παράτασης της θητείας των Δ.Σ. των Νοσοκομείων έως τον ορισμό νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, η οποία δίνει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων που θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων (...)

   Η πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 52) δίνει στα εποπτευόμενα από το Δημόσιο και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τη δυνατότητα αναδρομικής από 01/01/2016 ισχύος των αποφάσεών τους, οι οποίες αφορούν την αποζημίωση καθ’ υπέρβαση εργασίας ή προς συμπλήρωση ωραρίου και έχουν εκδοθεί πέραν της έναρξης του έτους.(...)
    Εξαιρετικά σημαντική για τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 54), αφού εξασφαλίζει τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 Τα παραπάνω είναι τα κύρια σημεία άρθρου που ανάρτησε το ONMED. 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

“Γολγοθάς” η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης.

  Ασύμφορη καθίσταται η εξαγορά πλασματικών ετών με τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της οδηγώντας σε αυξήσεις «φωτιά».     
  Σήμερα, η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης υπολογίζεται μηνιαίως ως το 6,67% επί του συντάξιμου μισθού, όπου συντάξιμος μισθός είναι ο βασικός μέχρι και 31/10/2011, συν 140,80 ευρώ. Με τις νέες διατάξεις που προβλέπονται στο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, η εξαγορά των πλασματικών ετών θα αυξηθεί στο 20% επί του συντάξιμου μισθού, ο οποίος στο μεταξύ θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των αποδοχών.
   Το άρθρο 15 αναφέρει χαρακτηριστικά: «…όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%».
    «Η κυβέρνηση εκτός της διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης κάνει ασύμφορη την αναγνώριση πλασματικών ετών Ασφάλισης, οδηγώντας έτσι όλους να κάνουν χρήση του δικαιώματος σύνταξης» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση μεθοδεύει παράλληλα νέες άμεσες μειώσεις μισθών. Όπως εξηγεί, με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου “Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου” από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της παρ. 1α του άρ. 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος.
   Συνεπώς, στο Δημόσιο η εισφορά εργοδότη στις εξαγορές πλασματικών ετών θα επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, επισημαίνει η Ομοσπονδία, η οποία εκτιμά ακόμη πως με βάση τα προαναφερόμενα οι υπάλληλοι που κατέθεσαν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών πριν από την ψήφιση του Νομοσχεδίου, κινδυνεύουν να εξεταστούν όχι κατά την συνταξιοδότηση, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Ποιος Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να διαθέτει σήμερα 300 ευρώ το μήνα για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, από τον ήδη κουτσουρεμένο μισθό του;» διερωτάται λογικά η ΠΟΕΔΗΝ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος εξαγοράς, σε περίπτωση μη αποδοχής του πρώτου αιτήματος, δεν προβλέπεται.

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

...ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ!

    Έχουμε  αναφερθεί ξανά στα δημοσιεύματα που διαρρέουν ονόματα Διοικητών στα Νοσοκομεία. Έχουμε μάλιστα τονίσει πως τα πρόσωπα δεν αυτενεργούν, αλλά εφαρμόζουν πολιτικές, με τις οποίες, είτε συμφωνούν θερμά και συνδιαμορφώνουν, είτε δεν τους καίγεται καρφί παρά μόνο για την καρέκλα τους. Υπάρχει όλη η γκάμα και οι εξαιρέσεις, οι ελάχιστες που επιτρέπει το σύστημα, επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αν σκεφτούμε λίγο τις Διοικήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, θα διαπιστώσουμε εύκολα πως έτσι έχουν τα πράγματα.
   Θα διαπιστώσουμε επίσης πως δεν υπάρχουν δα και χαώδεις διαφορές στον τρόπο άσκησης της Διοίκησης, καθώς μια σειρά παράγοντες επιβάλλουν δεσμεύσεις ανάλογα με το κατεστημένο που επικρατεί σε κάθε χώρο, τη διαπλοκή που έχει το πάνω χέρι και τις κομματικές ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έπειτα υπάρχει... και ο φόβος των Ιουδαίων που επιβάλλει έναν ιδιότυπο πολιτικό πολιτισμό - στην πλάτη μας - μεταξύ των κομματικών κατεστημένων.
   Μακάρι βέβαια, στην περίπτωσή μας, να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να διαψευσθούμε, αλλά ανάλογα με την εμπειρία μας, αυτή είναι η εκτίμησή μας.
   Σε κάθε περίπτωση ας μην περιμένουμε Σωτήρες, ούτε καν λόγω...Πάσχα. Η Ανάσταση δεν θα γίνει "αυτόματως". Θετικές εξελίξεις χωρίς τον αγώνα των εργαζομένων δεν μπορούν να υπάρξουν, ό,τι Διοικήσεις κι αν έρθουν. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε τόσο το καλύτερο.
   Πάντως τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα και θέλουν την κα Μπαλαούρα επόμενη Διοικήτρια, να πούμε πως ελέγχονται ως ανακριβείς....Θα δείξει.

Διαλύεται το ΕΣΥ, θησαυρίζουν οι ασφαλιστές. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά το γράψαν και οι εφημερίδες. Τρελλό πάρτυ οι ασφαλιστικές. Είναι να μην υποστηρίζουν τα μέτρα;

Νέα, έξυπνη κινητικότητα και πράσινα άλογα!

Το άρθρο παρακάτω είναι από από την "Αυγή" και το αντιγράψαμε απο το "alfa-vita".
Κατά τη γνώμη μας, αλλά και την κακή μας εμπειρία είναι χαρακτηριστικά ασαφές αλλά με λογική εξήγηση. Όταν μια περίοδο πριν, είχε αναγχθεί σε "μητέρα των μαχών" η κόντρα για την αξιολόγηση του Μητσοτάκη, όταν είχαν προβληθεί και από τους σημερινούς κυβερνώντες - και σωστά - όλα τα επιχειρήματα που αποδομούσαν την ιδέα της αναγκαστικής κινητικότητας και τη σύνδεσή της με την αξιολόγηση, είναι δύσκολο τώρα να εφαρμόζεις, κατ' εντολή των δανειστών μας, το ίδιο μέτρο.
   Γι' αυτό και πρέπει να προηγηθεί η προετοιμασία του κόσμου, μέσω ελεγχόμενων διαρροών. Το θέμα μας εδώ δεν είναι για άλλη μια φορα, να επιχειρηματολογήσουμε γιατί η  ανακύκλωση του προσωπικού διαλύει τις υπηρεσίες, επιχειρεί να "μπαλώσει" την έλλειψη προσωπικού,αναστατώνει τις ζωές και "σπάσει" την όποια συνοχή των υπαλλήλων με στόχο τη δυνατότητα αντίστασής τους σε νέα και παλιά μέτρα. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Το θέμα μας είναι να δείξουμε πως μεθοδεύεται  με ασάφειες και υπονοούμενα, πως  πίσω από τις λέξεις, κρύβεται το πέρασμα αντιδραστικών μέτρων και η εμφάνισή τους σαν ανώδυνες πρωτοτυπίες. Διαβάστε λοιπόν παρακάτω το άρθρο. Τα σχόλια με κόκκινο δικά μας.


(Πρωτοτυπος τίτλος)  Νέα κινητικότητα και αύξηση των προσλήψεων σε Παιδεία - Υγεία.

   Το σχέδιο για τη νέα έξυπνη κινητικότητα (γιατί "νέα" και "έξυπνη;" Μα για να φανεί ότι η προηγούμενη ήταν κακή ενώ ετούτη θα είναι "καλή"!) αναμένεται να καταθέσει μετά το Πάσχα το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης (αλλά όχι τελικής) διαβούλευσης με τους δανειστές, που κατέληξε στην αρχική (γιατί η τελική μπορεί να είναι αλλοιώτικη, δηλαδή ότι λέμε τώρα είναι...ίσα ίσα για να περάσει το μέτρο) συμφωνία για 9.000 προσλήψεις στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους και τη διατήρηση της αναλογίας προσλήψεων - αποχωρήσεων για το 2016. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες (και εδώ δεν είναι σίγουρο), η ειδική ομάδα διαχείρισης των δεδομένων / σχολίων που κατατέθηκαν στην προδιαβούλευση επεξεργάζεται τα στοιχεία και μετά το Πάσχα αναμένεται να παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου τις εισηγήσεις, προκειμένου να κατατεθεί στην τελική του μορφή σε ανοιχτή διαβούλευση το νέο σύστημα της "έξυπνης κινητικότητας" (είπαμε, η κινητικότητα ήταν σωστό μέτρο, άσχετα αν οι προηγούμενοι δεν την εφάρμοσαν καλά όπως θα την εφαρμόσουμε εμείς!)
    Η όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάθεση και ανάπτυξη του νέου συστήματος συναρτάται άμεσα με το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές για τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού προσλήψεων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους. Κι αυτό γιατί, πέραν του συμφωνημένου με τους δανειστές αριθμού των 8.500 με 9.000 προσλήψεων ώς τέλος του χρόνου, (Είναι πλέον ανέκδοτο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις: Κάθε χρόνο και λίγο πριν τα νέα μέτρα, να ανακοινώνονται χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο ...για του χρόνου!) παραμένει ανοιχτή εκκρεμότητα η αύξηση των προσλήψεων για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε Παιδεία και Υγεία, ανάγκες τις οποίες, με βάση τους επιτελείς του ΥΔΑΝ, έχουν αναγνωρίσει και οι εκπρόσωποι των δανειστών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
    Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Χρ. Βερναρδάκη, "Οι ανάγκες που δύνανται (τι θα πει αυτό ακριβώς; Αφού θα είναι σε εθελοντική βάση πως κόβουν και ράβουν από τώρα;) να καλυφθούν μέσω της νέας κινητικότητας, όπως και ο αριθμός των φετινών αποχωρήσεων στο Δημόσιο, συνιστούν τις δύο καθοριστικές μεταβλητές που θα προσδιοριστούν και θα τεθούν στο τραπέζι τον προσεχή Ιούνιο, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την αύξηση των φετινών προσλήψεων". Στο κομμάτι των προσλήψεων, σχεδόν (δηλαδή όχι στα σίγουρα, αλλά η εντύπωση δημιουργείται!) κλεισμένη πρέπει να θεωρείται (πρέπει λέμε, δε λέμε ότι θα γίνει...οπωσδήποτε!) , με βάση πηγές του ΥΔΑΝ, και η συμφωνία για τη σταδιακή μείωση από το 2017 της αναλογίας προσλήψεων - αποχωρήσεων, που σήμερα είναι στο 1 προς 5 (1:4 το 2017, 1:3 το 2018, 1:2 το 2019).(Είναι πολύ μπροστα! Υπολόγισαν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα πει...σχεδιασμένη ανάπτυξη!)
    Τέλος, για το νέο σύστημα κινητικότητας, να υπενθυμίσουμε ότι με βάση το αναρτηθέν σχέδιο μεταξύ φορέων του Δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα.("Κατ' αρχήν", όπως το τυράκι στη φάκα ας πούμε...) Όσον αφορά την κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα (π.χ. διαφορετικές υπηρεσίες ενός υπουργείου ή περιφερειακές υπηρεσίες) μπορεί να έχει τη μορφή της προσωρινής μετακίνησης για ορισμένο χρόνο (απόσπαση) υπό δύο προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενών θέσεων που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους, β) αποδεδειγμένες «σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες".(Δηλαδή προϋποθέσεις που ισχύουν πάντα και στα σίγουρα! Και αφού παντού υπάρχουν ανάγκες, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία: Α. Να βολευτούν...χωρίς να δίνει λογαριασμό κανείς και ...με το νόμο οι πανταχού παρόντες "υμέτεροι" και Β. Να χρησιμοποιηθεί η "εξυπνη" κινητικότητα σαν εργαλείο για να αποδυναμωθούν, να συρρικνωθούν, να κλείσουν υπηρεσίες και δομές δια της ελεγχόμενης κατάρρευσης - κάτι ξέρουμε εμείς απ' αυτό - Άσε που ίσως να βρεθεί και κανένας ιδιώτης να ανοίξει αυτά που το κράτος θα κλείσει...λέμε τώρα!)

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

"Κλειδώνουν" οι διοικητές στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής-Αργούν ακόμα οι Υποδιοικητές.

Σημ. Βεβαίως θα προτιμούσαμε αντί για τα "πρόσωπα" οι διαρροές να αφορούν την πολιτική που θα εφαρμόσουν, αναδημοσιεύουμε ωστόσο την είδηση που αφορά στη νέα Διοίκηση του Σισμανογλείου - Φλέμιγκ. Με επιπρόσθετη την δική μας πληροφόρηση πως οι υποδιοικητές θα καθυστερήσουν αρκετά...

  Με ισσοροπία στις "φυλές" του ΣΥΡΙΖΑ, συνοπτικές διαδικασίες και μη "κανονικές" συνθήκες όπως λέγεται, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάθεση της διοίκησης των νοσοκομείων Αττικής.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του healthview η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε την Πέμπτη και την Παρασκευή και οπως φημολογείται παρών ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται απο τη διαδικασία. Οι πληροφορίες λένε πως έμειναν εξω "βαριά" βιογραφικά και προτιμήθηκαν στελέχη που ικανοποιούν πολλαπλές πολιτικές ανάγκες, κόμιζουν ομως και σχετική τεχνογνωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφοριες στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Αθηνών, Γεωργιος Γεννηματας, πηγαίνει ο κος Κεκκέρης, με τις ευλογίες των ΑΝΕΛ. Στο Αγία Ολγα, ο κος Μιχάλης Κούρτης, διευθυντής ορθοπεδικής κλινικής του ΚΑΤ, μέλος της ΕΙΝΑΠ. Στο Σισμανόγλειο η κα Ολγα Μπαλαούρα, πρώην διοικητής στο Αγία Ολγα. Στο Λαϊκό, ο Ηρακλής Χαρμανίδης, που ειχε θητεύσει στο ίδιο νοσοκομείο ως υποδιοικητής. Στο ΣωτηρΙα, υπάρχουν δυο υποψήφιοι μέχρι στιγμής, ο κος Στάθης απο το ΕΚΑΒ και ο κος Λυριντζής. Στον Ευαγγελισμό, "κονταροχτυπιούνται" ο κος Τομαράς, με κα που ειχε θέση διοικήτριας σε άλλο Νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο, τέλος τη θέση φέρεται να καταλαμβάνει η κα Αναστασία Μπαλασοπούλου. Από healthview.gr

"Χορός εκατομμυρίων" γύρω από τα τηλεφωνικά ραντεβού στο ΕΣΥ

<< 1,5 εκατ. ευρώ για το κράτος και 1,8 εκατ. για τους πολίτες, ποσά που διατίθενται σήμερα κυρίως στις τηλεφωνικές εταιρείες πενταψήφιων αριθμών που υποστηρίζουν το κλείσιμο ραντεβού...>>

Σημ. Χρήσιμη η είδηση αλλά όχι για να πανηγυρίσουμε τα  εκατομμύρια που θα γλυτώσουν οι πολίτες! Γιατί ο παππούς και η γιαγιά που αποτελούν και τη μεγάλη μερίδα, θα συνεχίσουν να κλείνουν ραντεβού, εκβιαστικά, από το τηλέφωνο, αντί να μάθουν ΙΝΤΕΡΝΕΤ(!) και τα κοράκια που χρεώνουν 1 ευρώ το ραντεβού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν.
Το χρήσιμο λοιπόν στοιχείο της είδησης είναι ότι αρπάζονται εκκατομύρια από τις τσέπες όσων έχουν ανάγκη περίθαλψης, για μια υπηρεσία που αυτονόητα θα έπρεπε να είναι λειτουργική, εύκολη και ΔΩΡΕΑΝ. Όλα τα υπόλοιπα - και να μας συμπαθάτε - είναι φούμαρα!

 «Χορός» εκατομμυρίων ευρώ έχει στηθεί γύρω από τα τηλεφωνικά ραντεβού που κλείνονται μέσω 5ψήφιων αριθμών για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ.
Κάθε μήνα κλείνονται περίπου 400.000 ραντεβού μέσω πενταψήφιων που λειτουργούν ιδιωτικές εταιρίες, με κόστος περίπου 1 ευρώ ανά κλήση ενώ στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κλείνονται κάθε χρόνο μέσω του «1535», 2,8 εκατομμύρια ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων, με ανάλογο κόστος. Τα παραπάνω στοιχεία κατέδειξε μελέτη της ΗΔΙΚΑ με αφορμή την εφαρμογή του Εθνικού Διαδικτυακού Συστήματος Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού μέσω διαδικτύου με γιατρούς του ΠΕΔΥ, ιδιώτες – συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ καθώς και με γιατρούς στα Κέντρα Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων.
   Από το νέο τρόπο κλεισίματος ραντεβού εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση κόστους 1,5 εκατ. ευρώ για το κράτος και 1,8 εκατ. για τους πολίτες, ποσά που διατίθενται σήμερα κυρίως στις τηλεφωνικές εταιρείες πενταψήφιων αριθμών που υποστηρίζουν το κλείσιμο ραντεβού.Πιο αναλυτικά:

Λειτουργία δημόσιων νοσοκομείων…εκ περιτροπής σε περιοχή της 6ης ΥΠΕ!

Το πράγμα θα έχει ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο θα αρρωσταίνει ο κόσμος στο Αγρίνιο και Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή θα αρρωσταίνουν στο Μεσολόγγι! Δεν αστειευόμαστε… Αυτό ζητεί η 6η Υγειονομική Περιφέρεια από τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου που είναι διασυνδεόμενα!

Όπως αναφέρει το www.agrinioculture.gr, πρόκειται για "πισώπλατη μαχαιριά στην τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας από τους μνημονιάκηδες της 6ης ΥΠΕ"...
Σύμφωνα με έγγραφο της 6ης ΥΠΕ προς το ΔΣ των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου και τα επιστημονικά συμβούλια των δύο νοσοκομείων, καλεί σε εκ περιτροπής εφημερία των δύο νοσοκομείων. Από αυτό το πλάνο εξαιρούνται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Αγρίνιο καθώς τα παιδιατρικά και τα γυναικολογικά – μαιευτικά περιστατικά που ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο Αγρινίου ελλείψει γιατρών στο Μεσολόγγι.
Η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας πάντως κατηγορείται από μερίδα της τοπικής κοινωνίας (στην Αιτωλοακαρνανία)  ότι την ώρα που υπάρχουν αληθινές ανάγκες για προσλήψεις γιατρών, προχώρησε σε ρουσφετολογικές προσλήψεις επικουρικών που τα νοσοκομεία δεν είχαν άμεση ανάγκη...
Και αναφέρουν την περίπτωση ενός επικουρικού αναισθησιολόγου και ενός επικουρικού ΩΡΛ για το νοσοκομείο Αγρινίου, τη στιγμή που από τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχουν ζητηθεί οι συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, αλλά άλλες καθώς στο νοσοκομείο Αγρινίου υπηρετούν ήδη 6 αναισθησιολόγοι. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες προσλήψεις ρουσφετολογικές και σχολιάζουν ότι "στέλνουν επικουρικό αναισθησιολόγο στο Αγρίνιο που υπηρετούν τόσοι και δεν στέλνουν στο Μεσολόγγι που έχει έλλειψη στη συγκεκριμένη ειδικότητα;"...

Από: iatropedia

«Κουρεύονται» και οι επισκέψεις στους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ! Τι αλλάζει


Νέους περιορισμούς θέτει επισήμως πια ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του για να κάνουν μια απλή επίσκεψη σε γιατρ
  Συγκεκριμένα με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν στους γιατρούς μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-prescription, πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να επισκεφθούν πάνω από δύο φορές το μήνα γιατρό της ίδιας ειδικότητας. Στην περίπτωση που υπερβεί τον αριθμό αυτόν θα πρέπει να πληρώσει την επίσκεψη από την τσέπη του. Εκτός κι αν ο γιατρός αιτιολογήσει επαρκώς την 3η επίσκεψη οπότε και θα μπορέσει να τη χρεώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα.
   Όμως στην περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν αποδεχθεί την αιτιολογία τότε θα «χρεωθεί» ο γιατρός την υπέρβαση και δεν αποκλείονται και ποινές. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η εγγραφή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται μετά το πέρας της επίσκεψης, επομένως ο γιατρός δεν μπορεί να προστατευθεί. Εξάλλου δεν μπορεί να γνωρίζει εάν ο ασθενής του έχει τηρήσει τους κανόνες περί μόνον δύο επισκέψεων το μήνα στην ίδια ειδικότητα.
    Το σημείωμα άλλωστε ήταν σαφές: «Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφτεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών περισσότερες από 2 φορές ιατρό της ίδιας ειδικότητας.» Κόφτες και για επισκέψεις σε γιατρούς διαφορετικής ειδικότητας Ταυτόχρονα τα νέα μέτρα του ΕΟΠΥΥ αφορούν και σε επισκέψεις σε γιατρούς διαφορετικής ειδικότητας.   

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Όλες οι εξετάσεις μόνο κάθε 20 ημέρες! Ποιες εξαιρούνται.

   Με νέες οδηγίες του προς τους συμβεβλημένους ιατρούς, ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τα αριθμητικά όρια των διαγνωστικών εξετάσεων. 
 Ειδικότερα έπειτα από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, διευκρινίζονται εκ νέου τα αριθμητικά όρια των εξετάσεων, που θα επιτρέπεται να συνταγογραφούν οι ιδιώτες γιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ. Οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα. 
 Ωστόσο φαίνεται ότι τίθεται και πάλι περιορισμοί σε συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, όπως στην περίπτωση των φυσιάτρων, παρότι στη νέα υπουργική απόφαση τροποποιούνται διάφορες ρυθμίσεις από την αρχική απόφαση Βορίδη. Πάντως τα αριθμητικά όρια για τις διαγνωστικές εξετάσεις εφαρμόστηκαν έπειτα και από πιέσεις των ίδιων των γιατρών και με καθυστέρηση, παρότι όπως φαίνεται η δαπάνη στις εργαστηριακές εξετάσεις έχει ξεφύγει. 
Με βάση την απόφαση σε έναν ασθενή επιτρέπεται να συνταγογραφηθεί μια συγκεκριμένη εξέταση μία φορά σε χρονικό διάστημα 20 ημερών. «Η επανάληψη της ίδιας εξέτασης για περισσότερες της μίας φοράς μέσα στο διάστημα αυτό, θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
 Εξαιρούνται οι παρακάτω εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μετά από χρονικό διάστημα 4 ημερών:
 – Γενική Αίματος – Χολερυθρίνη -CPK,CPK – MB -Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο) -Σάκχαρο -Ουρία -Κρεατινίνη -Αμυλάση -INR,PT,PTT -B- Χοριακή γοναδοτροπίνη -Γενική Ούρων -CRP ποσοτικό -Ακτινογραφίες ανά όργα
νο με πάθηση.
  Ωστόσο για τους ιατρούς Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης παρότι το αντικείμενό τους επιβάλει να συνταγοργαφούν ορισμένες εξετάσεις για τον έλεγχο των ασθενών, συνεχίζουν να τίθεται περιορισμοί όπως στον αρχικό νόμο Βορίδη. Ειδικότερα οι φυσίατροι εξακολουθούν να μπορούν να συνταγογραφήσουν μόνο μία ακτινογραφία στους ασθενείς τους, πράγμα που προκαλεί αντιδράσεις στον κλάδο.

Από: healthreport

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Παίρνουν τα αποθεματικά των δημόσιων νοσοκομείων για να πληρώσουν άλλες υποχρεώσεις!

Στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρονται με διαδικασίες εξπρές τα αποθεματικά των ταμείων των νοσοκομείων προκειμένου να καλυφθούν άλλες ανάγκες.
Άδειασαν τα ταμεία του κράτους όπως φαίνεται και πλέον αδειάζουν και τα ταμεία των νοσοκομείων.
Με έγγραφο που διέρρευσε από το υπουργείο Υγείας, φαίνεται πως η ηγεσία του υπουργείου υγείας στηριζόμενη σε παλαιότερη απόφαση του 2015, μεταφέρει τα χρήματα που έχουν τα νοσοκομεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με βάση το έγγραφο που διέρρευσε οι σχετικές οδηγίες αναμένονται εντός της ημέρας και τα ποσά που σήμερα υπάρχουν στα νοσοκομεία θα αφαιρεθούν με συνοπτικές διαδικασίες.
Όμως το ζήτημα είναι πως με τα κονδύλια που διαθέτουν τα νοσοκομεία καλύπτονται βασικές ανάγκες όπως οι μισθοί όλου του επικουρικοί προσωπικού, η αγορά υλικού αλλά ακόμη και φαρμάκων.
Στην περίπτωση που εφαρμοστεί η απόφαση παραμένει καταρχάς άγνωστο εάν το επικουρικό προσωπικό θα κάνει Πάσχα ή θα μείνει απλήρωτο.
Δείτε παρακάτω το έγγραφο: 
Λεφτα νοσοκομείων
Επίσης άγνωστο είναι πως θα αγορασθούν βασικά υλικά του μήνα καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς πέρυσι με την πολιτικο-οικονομική κρίση είχαν αφαιρεθεί αντίστοιχα τα ποσά των νοσοκομείων.
Ο γνωστός συνδικαλιστής Πάνος Παπανικολάου μέλος του ΔΣ της Ένωσης ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)σημειώνει στο HealthReport.gr: «Επαναλαμβάνεται η απαράδεκτη κατάσταση της αφαίρεσης όλων των απαραίτητων πόρων από τις μονάδες υγείας αλλά και όλους τους δημόσιους οργανισμούς για την πληρωμή των δόσεων του ληστρικού χρέους σε βάρος της επιβίωσης του ελληνικού λαού».
Ενδεικτικά να σημειωθεί πως ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας διαθέτει σήμερα 1,3 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Από: healthreport


Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Δείτε πως αυξάνονται οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ με το νέο ασφαλιστικό!

ΕΟΠΥΥΑυξήσεις και υπέρ του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα στο άρθρο 41 που περιγράφει τις «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης» προβλέπονται αυξήσεις από την αρχή της νέας χρονιάς.
Δείτε τι προβλέπει για τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ:
1. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των
μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 38 του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως
αποδοχών και κατανέμεται

Στάση εργασίας (7.00π.μ – 10.00π.μ), και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας, σήμερα 20/4, από τους εργαζόμενους στο Ψ.Ν.Α. "Δρομοκαΐτειο",

Σημ.Η ανάγκη για προσωπικό στα Νοσοκομεία, μαζί με τις ελλείψεις σε υγειονομικό και άλλο υλικό είναι τα προβλήματα  που, από την ίδια την πραγματικότητα δε μπορούν να κρυφτούν άλλο κάτω από το χαλί. Κοινές είναι οι διαπιστώσεις για τα αιτήματα που (πρέπει να) μπαίνουν στην πρώτη γραμμή και δεν είναι άλλα από αυτά που παλεύουν οι συνάδελφοι στο "Δρομοκαΐτειο"

1.Επανασύσταση οργανικών θέσεων για φύλαξη -σίτιση- καθαριότητα
2.μονιμοποίηση επικουρικών εργαζομένων και 5 μηνών. 
3.Επάρκεια υγειονομικού και άλλου υλικού στα Νοσοκομεία 


Τρίωρη στάση εργασίας (7.00π.μ – 10.00π.μ), και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσουν σήμερα 20/4 οι εργαζόμενοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής "Δρομοκαΐτειο", διαμαρτυρόμενοι για την υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος.
Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, το νοσοκομείο βρίσκεται στα όρια της "κατάρρευσης" και οι εργαζόμενοι στα όρια της "εξαθλίωσης" και «ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης είναι η έλλειψη όχι μόνο υγειονομικού υλικού, αλλά και βασικών ειδών καθαρισμού». Στην ανακοίνωση του σωματείου, σημειώνεται επίσης, ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση παραμένουν απλήρωτοι για χρονικό διάστημα πέρα των 5 μηνών. Οι εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων, διεκδικούν την επανασύσταση των οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες φύλαξης -σίτισης- καθαριότητας και μονιμοποίησή τους, άμεση και επαρκή χρηματοδότηση, προμήθεια απαραίτητου υγειονομικού υλικού και υλικών καθαριότητας και μονιμοποίηση επικουρικών εργαζομένων και 5 μηνών. 

 Από:onmed

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Γεγονός οι δύο πρώτοι εμβολισμοί στον Ευαγγελισμό

...σε πείσμα του πανεπιστημιακού κατεστημένου


Το θέμα των εμβολισμών στο δημόσιο τομέα υγείας και ειδικότερα στον Ευαγγελισμό – το οποίο μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους, τόσο για τον ασθενή, όσο και για το σύστημα- επαναφέρουν για ακόμη μία φορά οι εργαζόμενοι του νοσηλευτηρίου. 
Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου
Αυτήν την φορά ωστόσο η συζήτηση είναι για καλό σκοπό, καθώς τον τελευταίο μήνα, πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτοι εμβολισμοί στον Ευαγγελισμό με μεγάλη επιτυχία μάλιστα.
Να σημειώσουμε ότι εάν ο εμβολισμός γίνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ειδικά σε αιμορραγικά επεισόδια, σώζει ζωές. Επιπλέον, για κάθε εβολισμό που γίνεται στο δημόσιο νοσοκομείο, υπάρχει εξοικονόμηση της τάξεως των 20.000 ευρώ τόσο για το σύστημα υγείας όσο και για τον ασθενή.
Για την ιστορία να πούμε ότι οι επεμβάσεις αυτές γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, όμως τα πράγματα σκόνταφταν πάντα είτε στην έλλειψη βούλησης από την Πολιτεία, είτε στο πανεπιστημιακό κατεστημένο, παρά το γεγονός ότι ειδικά στο νοσοκομείο αυτό, είχε υλοποιηθεί μία σειρά από μεγάλες και σοβαρές επενδύσεις για αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Για να πραγματοποιηθεί ένας εμβολισμός, απαιτείται ένας ψηφιακός αγγειογράφος και μία σειρά από ιατρικές ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγος, νευροχειρουργός, νευροακτινολόγος και επεμβατικός ακτινολόγος.

Σε δύο μήνες και …αν δωρεάν φάρμακα στους ανασφάλιστους χωρίς συμμετοχή!

Μετά την 1η Ιουνίου δωρεάν φάρμακα στους ανασφάλιστους χωρίς συμμετοχή!


Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ


Σε δύο μήνες και …αν, θα μπορούν τελικά όπως φαίνεται, να παίρνουν δωρεάν και χωρίς καμία συμμετοχή οι ανασφάλιστοι που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας, τα φάρμακά τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προηγηθούν διευκρινιστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι από το υπουργείο Υγείας που να αποσαφηνίζουν πως όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 2400 ευρώ, δε θα χρειάζεται να πληρώνουν ούτε συμμετοχή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για να λάβουν απολύτως δωρεάν φάρμακα οι περίπου 170.000 οικογένειες που είναι στα κατώτατα όρια της φτώχειας, με ετήσιο εισόδημα κάτω από 2400 ευρώ, θα πρέπει όπως αναφέρει σε εγκύκλιο του:
«θα πρέπει πρώτα να δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις απαλλαγής τους και μετά την 1η Ιουνίου…».

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.

ΕΟΠΥΥ ανασφάλιστοι

Με βάση τις λεπτομέρειες που είχε ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, για το πρόγραμμα κάλυψης των ανασφάλιστων, οι πολίτες που δε διαθέτουν καν ΑΜΚΑ θα έχουν μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκου, ενώ θα παίρνουν τα σκευάσματά τους μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Έρχεται νέα μείωση μισθών στο ΕΣΥ;

Σημ. Τα χειρότερα σενάρια φαίνεται να επαληθεύονται, και βεβαίως κανείς εργαζόμενος δεν χαίρεται γι' αυτό. Βέβαια το ότι θα εξελισσόταν έτσι η κατάσταση ήταν το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα δεδομένα και την απόλυτη προσήλωση στα μνημόνια και στο "διάλογο" με τους δανειστές.Εμείς πάντως επιμένουμε πως ο μόνος παράγοντας που μπορούμε να διαμορφώσουμε υπέρ μας είναι η αντίστασή μας στη νέα βαρβαρότητα. Και γι' αυτό μόνο ένα εργαλείο διαθέτουμε: Την ανάπτυξη του κινήματος των εργαζομένων.(Αφού το να "πείσουμε" με πολιτισμένο διάλογο τον κο Σόϊμπλε - φερ ειπείν - μάλλον δεν "παίζει"!

    Νέο κούρεμα μισθών στο δημόσιο αλλά και περαιτέρω πάγωμα των προσλήψεων είναι πιθανό να δούμε το επόμενο διάστημα. 

 Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές και δεν αποκλείεται να εφαρμοσθούν νέα σκληρότερα μέτρα. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται αλλά με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες ειδικά το ΔΝΤ συνεχίζει να πιέζει για νέα σκληρότερα μέτρα που θα φέρουν νέες περικοπές σε μισθούς αλλά ακόμη και πάγωμα των προσλήψεων.
   Προσλήψεις που ούτως ή άλλως σήμερα γίνονται με το σταγονόμετρο στο δημόσιο σύστημα υγείας. (...)  όλες οι πληροφορίες από το μέτωπο των δανειστών συντείνουν πως και ο τομέας της Υγείας δε θα μείνει αλώβητος. Στην περίπτωση που επικρατήσει η άποψη του ΔΝΤ, τότε έρχεται νέο «σάρωμα» στο ΕΣΥ. Κάτι που εξάλλου φοβόταν καιρό τώρα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότερα οι δανειστές ζητούν νέες περικοπές μισθών στο Δημόσιο και ιδιαίτερα σε όσους είναι νέοι στο σύστημα, σε όσους εργαζόμενους δε διαθέτουν υψηλά προσόντα, αλλά και στα ειδικά μισθολόγια.Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια των μνημονίων οι εργαζόμενοι στην Υγεία έχουν υποστεί ήδη κουρέματα 30%-40% στους μισθούς χωρίς να υπολογίσει κανείς τις καθυστερήσεις στην καταβολή των υπερωριών και των εφημεριών. Άλλωστε αναμένεται και η εφαρμογή ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο και προβλέπει μισθό ακόμη και με βάση την παραγωγικότητα.

(Από το σχετικό ρεπορταζ του health report: <<...Συγκεκριμένα για τους αποδοτικούς θα προβλέπεται ακόμη και πριμ παραγωγικότητας που θα ενισχύει σημαντικά το μισθό τους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Όμως είναι άγνωστο προς το παρόν πως θα εξασφαλιστούν τα κονδύλια αυτά.
Από την άλλη όμως ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων θα υποστούν σημαντικές μειώσεις στους μισθούς τους λόγω χαμηλής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα οι κατηγορίες αυτών των εργαζομένων πληρώνονταν σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας που είχαν στο δημόσιο, έχοντας μια οικονομική εξέλιξη. Πλέον οι αποδοχές τους θα κατακρημνιστούν με τις νέες αυτές περικοπές. Υπολογίζεται μάλιστα ότι οι απώλειες στην τσέπη τους μπορεί να φθάνουν και τα 150 ευρώ μηνιαίως.>>

Τέλος και στις προσλήψεις;
   Ταυτόχρονα οι δανειστές επιδιώκουν να υπάρξει απόλυτο «πάγωμα» των προσλήψεων τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια της κρίσης ουσιαστικά 10 αποχωρούν και ένας προσλαμβάνεται. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχει καταγράψει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), 13.708 εργαζόμενοι αποχώρησαν τα τελευταία χρόνια από το σύστημα και ελάχιστοι αντικαταστάθηκαν.Το ζήτημα βέβαια είναι πως από τις προηγούμενες συνομιλίες είχε επιτραπεί να γίνουν ορισμένες προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, εφόσον δινόταν βέβαια το πράσινο φως της τρόικας. Κάτι που άρχισε να διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα, με βάση και την προκήρυξη των θέσεων από το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο αν επικρατήσουν οι δανειστές όλα δείχνουν ότι το δημόσιο ΕΣΥ θα παραμείνει κι άλλο στάσιμο, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση όχι μόνο δε θα καλυφθούν τα κενά αλλά θα δημιουργηθούν και επιπλέον.

Από: healthreporτ (προσαρμογή και επισημάνσεις δικές μας.)

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Να έχουν Φλέμιγκ ή να μην έχουν;

   Από κακή συνεννόηση δεν παρευρεθήκαμε στη συγκέντρωση - συζήτηση με τον κ.αν. Υπουργό Υγείας που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Μαρούσι, ώστε να θέσουμε αναλυτικά και ξεκάθαρα το ζήτημα του Φλέμιγκ και να απαιτήσουμε εξίσου λεπτομερείς και ξεκάθαρες απαντήσεις.
   Από τον κόσμο που ήταν εκεί, αρκετοί είχαν την εμπειρία των κινητοποιήσεων εργαζομένων και κατοίκων που κράτησε ανοιχτό το Νοσοκομείο, έτσι κάποιος φίλος ρώτησε σχετικά τον Υπουργό. Την απάντηση που πήρε, μπορείτε να δείτε στο απόσπασμα από το video που είχε την καλοσύνη να μας στείλει.

   Σε εμάς πάντως θύμισε τη γνωστή σκηνή από το <<Μεγάλο μας Τσίρκο>>  που αν την προσαρμόζαμε στην περίπτωσή μας θα ξεκινούσε κάπως έτσι: Να έχουν Φλέμιγκ ή να μην έχουν;
και...Δε θα κλείσει, αλλά αν κλείσει, θα κλείσει έτσι που να μη κλείσει. Κι' αφού δε θα κλείσει; Πως θα κλείσει;

 
  ...Για να σοβαρευτούμε:  Πολλές φορές έχουμε ξεκαθαρίσει, πως το ζήτημα του να μείνει ανοιχτό το Φλέμιγκ σημαίνει να μείνει ανοιχτό ως γενικό Νοσοκομείο που θα εφημερεύει αυτόνομα όπως και σήμερα, σε διαφορετικές ημέρες από τα άλλα Νοσοκομεία της περιοχής. Αυτή είναι η ανάγκη του λαού ολόκληρου του λεγόμενου Βόρειο-Ανατολικού άξονα και όχι μόνο. Όχι να κοπούν άλλες 7 - 8 ημέρες εφημερίας το μήνα. Ημέρες που θα μπορεί ο κόσμος να απευθύνεται σε δημόσιο Νοσοκομείο χωρίς αναγκαστικά να στριμώχνεται στα εφημερεύοντα του κέντρου, να υποχρεώνεται σε πολύωρες αναμονές, να ξημερώνεται για μια "επείγουσα" εξέταση.

   Τα στοιχεία που και ο υπουργός γνωρίζει δεν μιλούν ούτε για 100 ούτε για 200 ασθενείς. Μόνο στα επείγοντα, τις ημέρες δηλαδή εφημερίας που θα λείψουν από το σύστημα, ακόμα και έτσι όπως πετσόκοψε το Νοσοκομείο ο Γεωργιάδης , εξυπηρετεί ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ασθενείς, σταθερά κάθε μήνα.(Στο σύνολό τους πάνω από 3.000 πολίτες εξυπηρετούνται μηνιαία).  Αυτή τη λειτουργία υπερασπιζόμαστε εμείς.
 Για την αποκατάσταση των λειτουργιών του Φλέμιγκ παλεύουμε. Για να ξανασυσταθούν οι κλινικές και τα ιατρεία που διαλύθηκαν από την προηγούμενη λαίλαπα που οδήγησε στα λουκέτα και στις διαθεσιμότητες. Για να ανοίξει πάλι και να λειτουργήσει η πλήρως εξοπλισμένη πτέρυγα Μπόμπολα που τώρα καταρρέει. Που οι θάλαμοι ασθενών και οι χειρουργικές της αίθουσες είναι κλειστές, την ίδια στιγμή που ο κοσμάκης παρακαλάει για κρεββάτι σε Νοσοκομείο.

    Για τους φίλους που χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες, νοιάζονται για την τύχη του Νοσοκομείου, προφανώς και είναι ανακουφιστική η δήλωση του κ. Πολάκη, πως δε θα κλείσει το Φλέμιγκ. Άλλωστε πολλοί από αυτούς αγωνίστηκαν μαζί μας και τους θυμόμαστε στις κινητοποιήσεις μας. Όπως επίσης θυμόμαστε και το σημερινό Υπουργό κ. Ξανθό στις συγκεντρώσεις μας να παίρνει το μικρόφωνο και να υπερασπίζεται το Νοσοκομείο. Τότε υπερασπιζόταν την πλήρη λειτουργία και όχι την "αλλαγή χαρακτήρα" που ήταν έμπνευση του κ. Γεωργιάδη, όταν δεν κατάφερε "με τη μία" να βάλει λουκέτο. Σχεδίαζε τότε, πότε μονάδα βαρέως πασχόντων, πότε μονάδα αποκατάστασης, ενώ οι αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΕ για μεταφορά του Χειρουργικού Τομέα, για συγχωνεύσεις τμημάτων έδιναν και έπαιρναν. Τελικός σκοπός βέβαια το "λουκέτο". Χρειάστηκαν αγώνες και κινητοποιήσεις μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να υποχρεωθεί ο πρώην αν. Υπουργός, με υπουργό τον  Βορίδη να τα μαζέψει όπως όπως στη Βουλή και να παγώσει τις διαδικασίες. Ανησυχούμε εξαιρετικά όταν πληροφορούμαστε ότι ακόμα και τώρα κυκλοφορούν παρόμοια "σχέδια" στους "διαδρόμους" του Υπουργείου, παρά τις επίσημες (καθησυχαστικές ;) τοποθετήσεις.
    Από την άλλη μεριά, η εμπειρία μας όλο αυτό το διάστημα, είναι οδυνηρή καθώς οι προηγούμενες Διοικήσεις, μέχρι και σήμερα, όχι μόνο δεν έχουν φροντίσει ούτε στο ελάχιστο για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου (ακόμα και με τις υπάρχουσες δυνατότητες), αλλά δε χάνουν ευκαιρία να τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια μας, προκειμένου να μας συρρικνώσουν, να εξουθενώσουν τους εργαζόμενους και δια της κατάρρευσης να οδηγήσουν στο αναγκαστικό κλείσιμο.
 Δεν έχουμε άδικο λοιπόν που είμαστε "ψιλιασμένοι" και που διαπιστώνουμε στην τοποθέτηση του κ. Πολάκη, επικίνδυνες  ομοιότητες με τους προηγούμενους σχεδιασμούς.
   Όμως είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε δίκη προθέσεων, γι' αυτό και διεκδικούμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Από όλους. Τόσο από την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο, όσο και από τα κόμματα, τους μαζικούς φορείς και τις συλλογικότητες της περιοχής. Γι' αυτό και θέλουμε αυτές τις απαντήσεις δημόσια, όπως δημόσια θέτουμε και τα αιτήματά μας. Όπως καθαρά και δημόσια παλεύουμε γι' αυτά, απευθυνόμενοι κυρίως στον κόσμο που έχει ανάγκη περίθαλψης. 

    Εμείς δουλεύουμε και στηρίζουμε το <<Α. ΦΛΕΜΙΓΚ>> χωρίς προσωπικό, με την ψυχή στο στόμα, για να σταθεί στα πόδια του και να παρέχει υψηλής ποιότητας περίθαλψη στο λαό, όχι για να κλείσει και να μεταμορφωθεί σε κάτι "άλλο", που ΔΕΝ θα είναι Νοσοκομείο.
 
   

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

"ΧΑΡΙΣΕ" πάνω από 1 εκ. ΕΥΡΩ το ΚΕΕΛΠΝΟ στα ΚΑΝΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ!"Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ' το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα" 

έγραφε ο Μ. Μπρέχτ πριν από πολλές δεκαετίες. Και έίχε  δίκιο! Προσπαθούσαν να μας πείσουν πως λόγω κρίσης (η οποία τάχα είναι ολονών μας) δεν υπάρχει πεντάρα για μισθούς, συντάξεις, προσλήψεις και τι να κάνουμε πρέπει να υποφέρουμε! Την ίδια στιγμή και εδώ και αλλού μοιράζει το σύστημα τον κοινωνικό πλούτο που μας στερούν και προέρχεται από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και από πουθενά αλλού! (Γιατί η μόνη "μηχανή" που γεννάει πλούτο είναι η ανθρώπινη εργασία).
Με ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή Κάθειρξη οκτώ ετών με αναστολή στον Χ.Τομπούλογλου, πρώην πρόεδρο του Νοσοκομείου Παίδων

  
Κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών με αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην πρόεδρο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού», Χάρη Τομπούλογλου για την υπόθεση χρηματισμού από διαφημιστική εταιρία τον Δεκέμβριο του 2013. +
   Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση δεν αναγνώρισε στον άλλοτε επικεφαλής του Νοσοκομείου Παίδων κανένα ελαφρυντικό ενώ του επέβαλε επιπλέον και χρηματική ποινή 40.300 ευρώ. Καταδίκασε επίσης σε κάθειρξη 5 ετών και 7 μηνών, με αναστολή, τον συνεργάτη του κ. Τομπούλογλου, Χρήστο Τριανταφύλου ενώ έκρινε αθώο τον τρίτο κατηγορούμενο στην υπόθεση, Στέφανο Μιχαλάκο.
   Ο πρώην επικεφαλής του νοσοκομείου φέρεται να ζήτησε ποσό ύψους 25.000 ευρώ από τον Αναστάσιο-Μάριο Κιτσαρά πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο διαφημιστικής εταιρίας, που είχε αναλάβει έργο του νοσοκομείου χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σχετικά με την προώθηση προγράμματος με την παιδική παχυσαρκία.
   Ο κ. Τομπούλογλου φέρεται να απειλούσε ουσιαστικά την διαφημιστική εταιρεία να του καταβάλει τα χρήματα ώστε να μην την κηρύξει «έκπτωτη» από το έργο που είχε αναλάβει. Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών ο κ. Τομπούλογλου είναι ένοχος για τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης, της παθητικής δωροδοκίας και της οπλοκατοχής. Οι δικαστές απέρριψαν την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρότερου εντίμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς που ζήτησαν οι δύο καταδικασθέντες, ενώ για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής του κ.Τομπούλογλου επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.
    Ο ίδιος από την αυτόφωρη σύλληψη του μέχρι σήμερα αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως είναι θύμα πλεκτάνης με πολιτικά κίνητρα. «Θα αγωνίζομαι μέχρι το τέλος της ζωής μου για να αποδείξω την αθωότητα μου», είπε προς τους Εφέτες ο Χάρης Τομπούλογλου στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου. health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέλος στα 5μηνα Προγράμματα του ΟΑΕΔ για τα νοσοκομεία της Αττικής: Έκρηξη της Επιτροπής Αγώνα.

  Εργασία με πλήρη δικαιώματα και κυρίως σταθερή, διεκδικούν οι εργαζόμενοι των 5μηνων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία της Αττικής, μέσα από την Επιτροπή Αγώνα τους. 

  Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, για τους 5μηνίτες των νοσοκομείων, η περίοδος της «τεχνητής καταστολής» της ανεργίας μέσω των άθλιων «κοινωφελών» προγραμμάτων ΕΕ και ΟΑΕΔ (κυβέρνησης) πλησιάζει στο τέλος της, ενώ μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά την ανεργία, τη μαύρη εργασία και στην καλύτερη περίπτωση τους μισθούς πείνας.
Η Επιτροπή Αγώνα τονίζει ότι «δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς και άπραγοι στο μέλλον που μας χτίζουν, των «ευνοϊκών συνθηκών για τον ανταγωνισμό και του θετικού περιβάλλοντος» για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπώλια, δηλαδή της κερδοφορίας μιας χούφτας παρασίτων πάνω στις πλάτες μας.
   Η επίμονη άρνηση των εκπροσώπων της Κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματά μας το επιβεβαιώνει, ενώ οι επικείμενες αποφάσεις για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και τα Εργασιακά, αν περάσουν, θα μας οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερες μέρες εμάς και τα παιδιά μας!» Για τον λόγο αυτό, οι 5μηνίτες εργαζόμενοι, οργανώνουν την αγώνα τους για την επόμενη ημέρα ευελπιστώντας να είναι πιο φωτεινή και δίκαιη. Ήδη συμμετείχαν χθες Κυριακή στις 6 μμ, στις εκδηλώσεις που έγιναν στην πλατεία Συντάγματος όπου κατέληξε η μεγάλη πορεία αγωνα κατά τηε ανεργίας από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα που διοργάνωσε ο Δήμος Πάτρας και αγκαλιάστηκε από χιλιάδες ανέργους και εργαζόμενους. Την Πέμπτη 14 Απρίλη στις 2μμ διαδηλώνουν μαζί, 5μηνίτες και «εργολαβικοί» έξω από το υπ. Υγείας και από εκεί πορευόονται ως το υπ. Εργασίας, ενώ συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία, όταν έρθει στην Βουλή για ψήφιση ο Νόμος-Λαιμητόμος - όπως τον χαρακτηρίζουν- για το ασφαλιστικό.
   Εξάλλου, για την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ- ακόμη και αυτοί που απασχολούνται από εργολάβους (οι λεγόμενοι εργολαβικοί εργαζόμενοι)- να γίνουν μόνιμοι, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό. Το μείζον στην δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε είναι σταθερή και μόνιμη δουλειά, από την οποία θα απορρέουν και τα ανάλογα δικαιώματα, τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι του Σωματείου του Ευαγγελισμού, οι οποίοι συναντήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με την διοίκηση του νοσηλευτηρίου και έθεσαν το ζήτημα. Αφορμή για την συζήτηση, αποτελεί η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις συμβάσεις καθαριότητας, οι οποίες από εργολαβικές, μετατρέπονται σε ατομικές. Οι ατομικές συμβάσεις δεν προβλέπουν δώρα, δεν προβλέπουν άδειες, ούτε άδειες ασθενείας και επομένως πηγαίνουμε από την μία σκλαβιά στην άλλη από τους εργολάβους στις ατομικές συμβάσεις που είναι επονείδιστες, αναφέρουν με προβληματισμό οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, προσθέτοντας ότι ουσιαστικά από την ομηρία, οδηγούμαστε στην σκλαβιά.

Από: onmed

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ! ΔΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΡΔΙΕΣ ΠΛΕΟΝ!

   Τραγική είναι η κατάσταση από την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκομείο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ως τώρα με προσωπικές θυσίες και ατέλειωτες ώρες δουλειάς έβγαιναν οι βάρδιες σε όλες τις υπηρεσίες. 
   Συνήθως ο κόσμος ξέρει και αντιλαμβάνεται ευκολότερα την έλλειψη προσωπικού στα νοσηλευτικά τμήματα. Στην περίπτωσή μας όμως η έλλειψη αυτή απλώνεται σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων.
 
Μερικά (μόνο) παραδείγματα:

    Στην Καρδιολογική Μονάδα, μετά τον πρόσφατο χαμό της συναδέλφισσάς μας και μετά από μία μακροχρόνια αναρρωτική άδεια που προέκυψε, έχει απομείνει ακόμα λιγότερο από το ήδη ελάχιστο ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι βάρδιες που έβγαιναν με το ζόρι τώρα πια δεν βγαίνουν με τίποτα. Στο Νοσηλευτικό προσωπικό που έχει απομείνει (εννιά  - μαζί με την προϊσταμένη ) χρωστάνε από 70 ως 100 μέρες άδειες και ρεπό στον καθένα ενώ κανείς δεν μπορεί να πάρει τις "κανονικές" άδειες και ρεπό της τρέχουσας περιόδου. Ούτε λόγος βέβαια για τις αργίες πχ του Πάσχα που έρχεται ή τις καλοκαιρινές άδειες. Ακόμα περισσότερο, ούτε λόγος για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΜΟΝΑΔΑΣ αφού τα Ευρωπαϊκά standars για το απαιτούμενο προσωπικό ανά κρεββάτι της Μονάδας είναι ...ανέκδοτο! 
    Αρκεί να αναφέρουμε πως για τα οκτώ κρεβάτια της Μονάδας στο Νοσοκομείο σε κάθε βάρδια υπάρχουν μόνο δύο νοσηλευτές. Οι υποσχέσεις για στήριξη με προσωπικό μετά τις επισκέψεις της Διοίκησης - πριν λίγο καιρό - έμειναν στα χαρτιά.

    Στο Διοικητικό προσωπικό τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Έχουν απομείνει δέκα υπάλληλοι σ' όλο το Νοσοκομείο που εκτός από την κανονική τους δουλειά κάθε μέρα πρέπει να καλύπτουν και το γραφείο κίνησης σε ολοήμερη βάση κατά τις γενικές εφημερίες. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται ρεπό, να μένουν απλήρωτες ώρες δουλειάς και να αναγκάζονται από τις καθημερινές ανάγκες πολλές φορές να κάνουν διπλοβάρδιες για να βγει η δουλειά. 

    Οι παρασκευαστές στα εργαστήρια είναι επίσης ελάχιστοι. Για να βγουν οι βάρδιες πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν οι ειδικευόμενοι γιατροί. Τώρα που ολοκληρώνουν την ειδικότητά τους και φεύγουν, μόνη λύση είναι να κλείσουν τα εργαστήρια σε ορισμένες βάρδιες. Τα δείγματα και οι απαντήσεις θα πρέπει να ταξιδεύουν στο Σισμανόγλειο, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την ταλαιπωρία των ασθενών και για την οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

 Φαίνεται πως η σταθερή επιδίωξη των Διοικήσεων να κλείσει το Νοσοκομείο, μπορεί να μην πέτυχε εξ αρχής, αλλά δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ και  εκφράστηκε με διάφορους πλάγιους και έμμεσους τρόπους. Οι ενοποιήσεις τμημάτων και η μετακίνηση προσωπικού συνέβαλε στο σημερινό αδιέξοδο που έχει σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών και την εξουθένωση του προσωπικού.

Το προσωπικό από την εποχή της διαθεσιμότητας δουλεύει μ΄αυτούς τους ρυθμούς. Συνεχώς στο τρέξιμο, εξουθενωμένο ψυχικά και σωματικά. Ποιός εργαζόμενος μπορεί να προγραμματίσει μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή μ' αυτές τις συνθήκες;

Η πραγματικότητα που ζούμε όλοι οι εργαζόμενοι στο Φλέμιγκ, επιβάλλει να αντιδράσουμε δυναμικά, να απαιτήσουμε μόνιμη ενίσχυση με το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσει το Νοσοκομείο.
Με τον αγώνα μας το κρατήσαμε ανοιχτό τόσα χρόνια, με τον αγώνα μας ανατρέψαμε την απόφαση για το κλείσιμό του. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε να κλείσει ούτε τώρα!

Μετά τον διορισμό των πρώτων διοικητών των Νοσοκομείων, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σκέπτεται να διορίσει και Βοηθούς Διοικητών.

Σημ. Φαίνεται πήξαμε από υπαλλήλους στο ΕΣΥ και τώρα αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε "στελέχη"! Και δηλαδή πόσα θα παίρνουν αυτά τα "μίνι" στελέχη; Όσο ας πούμε ένας τραυματιοφορέας ή κάτι τις παραπάνω; 
Αυτό θα πει ανάπτυξη! Να' χεις στελέχη να διοικούνε εικονικές υπηρεσίες με εικονικούς εργαζόμενους και άμα με το καλό χρειαστούνε υπάλληλοι στ' αλήθεια τότε παίρνετε και κανένα μαύρο με μπλοκάκι!...Αλλά τα στελέχη θα' ναι έτοιμα!
Με αργές διαδικασίες συνεχίζονται οι διορισμοί των Διοικητών των Νοσοκομείων που ακολουθούν τη διαδικασία της Αξιολόγησης μέσω της αρμόδιας Επιτροπής.
Μετά από αρκετές ημέρες διορίσθηκαν οι πρώτοι 9 διοικητές σε νησιά αλλά και στις περιοχές όπου έχει φουντώσει το προσφυγικό πρόβλημα. 
Οι πρώτοι 30 Βοηθοί Διοικητών
Στο μεταξύ όμως μετά την ολοκλήρωση διορισμού όλων των Διοικητών των Νοσοκομείων, που όπως φαίνεται θα γίνει προς τον Ιούνιο, ετοιμάζεται και ένας νέος θεσμός αυτός των Βοηθών Διοικητών.
Άλλωστε με βάση και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών των Νοσοκομείων Πέτρο Γιαννουλάτο, περί τα μέσα Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός των διοικητών των μεγάλων Νοσοκομείων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.
Οι βοηθοί Διοικητές όπως αναφέρει στο HealthReport.gr o πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών των Νοσοκομείων και Γενικός Γραμματέας Πέτρος Γιαννουλάτος, θα είναι περίπου 30 ετών, θα είναι νέα παιδιά με πλούσια βιογραφικά τα οποία όμως σήμερα δε διαθέτουν εμπειρία.
Η ανάγκη ξεκίνησε σύμφωνα με τον κ.Γιαννουλάτο από το γεγονός ότι ανάμεσα στα βιογραφικά που εξετάσθηκαν για τα νοσοκομεία, ήταν και νέων ανθρώπων με πολλά πτυχία και μεταπτυχιακά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά χωρίς να διαθέτουν ούτε μία ημέρα εμπειρία στη διοίκηση.
Οι «βοηθοί Διοικητών Νοσοκομείων» θα προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου έναν χρόνο, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και με μικρό μισθό και θα έχουν τη δυνατότητα εκτός από το να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων στο ΕΣΥ, να αποκτήσουν γνώσεις από το σύστημα.
Η εφαρμογή βέβαια του νέου θεσμού θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των Διοικητών των Νοσοκομείων.
Μέχρι τότε οι σημερινοί ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μάλλον να μάθουν να απαντούν στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Πάντως στη διαδικασία της επιλογής έχει ακολουθηθεί όπως λένε πηγές τουHealthReport.gr και η …κλασική τακτική, καθώς πάνω πάνω στη λίστα έχουν μπει πρόσωπα από το παρελθόν.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε πρόσωπα που θα διοικήσουν νοσοκομεία της Αθήνας θα είναι από τα …παλιά, θα προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ενώ έχουν αναλάβει ξανά νοσοκομεία αλλά και άλλους φορείς του τομέα της Υγείας.
Επισήμως ωστόσο μετά τις συνεντεύξεις παραδίδεται στον υπουργό Υγείας μία σύντομη λίστα (short list) με δύο ονόματα για κάθε θέση ώστε να γίνει η τελική επιλογή.

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

η Απόφαση για τη λεγόμενη "ελεύθερη" πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας

Παρακάτω ολόκληρη η Απόφαση για την  "ελεύθερη"  πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι μάλλον για εκσυγχρονισμό του ελέγχου πρόκειται , αφού και πάλι διατηρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.
Η λογική του λιγότερου κακού που πάει χέρι-χέρι με τη λογική της ελεημοσύνης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει από το πραγματικό αίτημα: Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Έμειναν και πάλι χωρίς χημειοθεραπείες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο οι καρκινοπαθείς!

karkinopatheisΣε απόγνωση είναι και πάλι οι καρκινοπαθείς στο Λαϊκό νοσοκομείο καθώς λείπουν τα απαραίτητα φάρμακα για τις χημειοθεραπείες.
 Κλαίγοντας έφυγαν για άλλη μία φορά καρκινοπαθείς από το Λαϊκό Νοσοκομείο καθώς δεν υπήρχαν τα χημειοθεραπευτικά σχήματα για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους.
 Όπως καταγγέλλει το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, για άλλη μία φορά στις 07/04 για δεύτερη Πέμπτη δεν έγιναν χημειοθεραπείες στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου, λόγω έλλειψης των αντίστοιχων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.
 Οι γιατροί του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού εξηγούν πως η καθυστέρηση της θεραπείας των καρκινοπαθών εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την επιδείνωση της κατάστασης τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή. Γι αυτό υπογραμμίζουν «Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που για δεύτερη φορά από τον Ιανουάριο δημιουργείται στο ΛΑΙΚΟ, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι πολύ αργά». Να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και άλλες οργανώσεις όπως ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, βοηθούν με όσα αποθέματα φαρμάκων έχουν, συγκεντρώνοντας σκευάσματα από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και από ασθενή σε ασθενή.


Λαυρέντης Νεκτάριος, healthreport

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ!

Μπορεί οι επικεφαλής του κουαρτέτου των ιμπεριαλιστών να αποχώρησαν για να επιστρέψουν στις αρχές του επόμενου μήνα, αλλά ήταν όπως κάθε φορά σαφείς. Τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων πρέπει το ταχύτερο ν” αποτελέσουν παρελθόν, αφήνοντας τη θέση τους σε κάποιο βοήθημα ανάλογο με τις “αντοχές της οικονομίας”. Τα οικονομικά στοιχεία απλώς οφείλουν να υπακούσουν στην παραπάνω πολιτική-ταξική στόχευση. Ο χειρισμός του ζητήματος εναπόκειται στην πρόθυμη κυβέρνηση, με την απαραίτητη “τεχνογνωσία” και πολιτική στήριξη των απ” έξω.
Σ” αυτό το γύρο “συνομιλιών”, λοιπόν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάπιε άλλη μια “κόκκινη γραμμή” της αποδεχόμενη τη δραστική μείωση των κύριων συντάξεων.
 Η πολυδιαφημισμένη κατώτερη-εθνική σύνταξη των 384 ευρώ δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, αλλά μόνο όσους έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 20 χρόνια ασφάλισης, με ανοιχτό το ζήτημα εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Ελάχιστο απαραίτητο χρονικό όριο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται η 15ετία, με το ποσό να βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 320 και 360 ευρώ, ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για 288 ευρώ!
Στην ίδια αντιλαϊκή τροχιά, το λεγόμενο ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε τι ποσοστό αναπλήρωσης επί του συντάξιμου μισθού θα υπολογίζεται. Πάντως, ένα ποσοστό 40-50% που φέρεται ως πιθανότερο θα σημάνει μια περικοπή των συντάξεων με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς της τάξης του 10%. Για ποια “εγγύηση” των κύριων συντάξεων έχουν το θράσος να επαίρονται τα κυβερνητικά στελέχη, όταν ακόμη και στους ήδη συνταξιούχους έχουν αποδεχθεί το νέο τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεών τους, ανεξάρτητα αν αυτός γίνει με τη μία ή με την “προσωπική διαφορά” σε βάθος τριετίας;
Η νέα μεγάλη σφαγή των επικουρικών συντάξεων είναι δεδομένη για όλους όσοι ηγούνται της αντιασφαλιστικής επιδρομής (κουαρτέτο, κεφάλαιο, κυβέρνηση). Φαίνεται ότι κοντά στο 1/3 της επικουρικής σύνταξης (γίνεται λόγος για 30-40%) θα φαγωθεί μονομιάς με την ουσία της “ρήτρας μηδενικού ελλείμματος” να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, ανεξάρτητα από τη μετονομασία της. Η προοπτική της πλήρους κατάργησης των επικουρικών συντάξεων είναι προ των πυλών, κάτι που ασφαλώς σημαίνει τη δραματική περικοπή της συνολικής σύνταξης κάθε συνταξιούχου, παλιού και νέου.
Δεν συζητάμε φυσικά για τα όποια τυχόν μερίσματα από πρόσθετη ασφάλιση έχουν απομείνει, που θεωρούνται ήδη ως μη υπάρχοντα, ούτε για το εφάπαξ που σχεδιάζεται μια άμεση περικοπή 10-15% που θα προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες από τα προηγούμενα μνημόνια κατά περίπου 45%! Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ύψος του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης πρέπει να βρίσκεται κατ” ανώτατο όριο μεταξύ 1.300-1.500 ευρώ μεικτά. Θα πει κάποιος, με το ύψος του κατώτατου μισθού επίσημα στα 651 ευρώ, μάλλον φαντάζει “προκλητικό” για το σύστημα να υπάρχουν ακόμη συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ και γι” αυτό θέλει να τις ξεπαστρέψει.
Και να “ταν μόνο αυτό. Η ληστεία πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, αφού, πέρα απ” τις πιο πάνω περικοπές, οι συντάξεις θα υποστούν μια σειρά επιβαρύνσεις που θα τις πετσοκόψουν ακόμη περισσότερο. Η σχεδιαζόμενη νέα φοροκαταιγίδα με αιχμή την άμεση φορολογία θα μειώσει ακόμα πιο δραματικά τις καθαρά καταβαλλόμενες συντάξεις. Η νέα φορολογική κλίμακα με αύξηση ακόμη και του χαμηλότερου συντελεστή από το 22 στο 22,5%, η μείωση του αφορολόγητου μέσω της κατάργησης μιας σειράς φοροαπαλλαγών από 9.550 ακόμη και στις 7.000 ευρώ θα σημάνει φορολογική επιβάρυνση κλίμακας που θα έρθει να προστεθεί στα ποικιλόμορφα έμμεσα χαράτσια, όπως εισιτήρια, καύσιμα, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.ά.
Στην ίδια αντιλαϊκή ρότα σχεδιάζεται η παγίωση της λεγόμενης έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης -για να επαληθευθεί ακόμη μια φορά το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”- και μάλιστα προβλέπεται να αυξηθεί είτε ως ποσοστό επί της σύνταξης είτε συνυπολογιζόμενη μέσα στην ίδια τη φορολογική κλίμακα! Εδώ πρέπει να ξαναθυμίσουμε τα “έργα και ημέρες” της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όταν το περυσινό καλοκαίρι αύξησε την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και των συνταξιούχων κατά 50% (από το 4 στο 6%) στην κύρια σύνταξη και επέβαλε νέα κράτηση για τον ίδιο λόγο 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις.
Γίνεται φανερό ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός σύντομα θα έχουν ν” αντιμετωπίσουν μια νέα αντιασφαλιστική καταιγίδα που θα έρθει να προστεθεί σ” όλες τις προηγούμενες από το 1992 και μετά. Όσο κι αν τα κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να πουλάνε φιλολαϊκά παραμύθια, η ίδια η πολιτική τους έχει το αμείλικτο ταξικό πρόσημο του ιμπεριαλισμού και του κεφαλαίου. Και αυτή την καταιγίδα οι εργαζόμενες λαϊκές μάζες ή θα την αντιμετωπίσουν νικηφόρα ή θα έρθει να προσθέσει ένα ακόμα βάρος στον αρνητικό ταξικό συσχετισμό που υφίσταται.
Να ξαναπιάσουμε το νήμα των αγώνων μέσα από ένα μέτωπο αντίστασης και πάλης για να μην περάσει η νέα αντιασφαλιστική επιδρομή. Αυτό είναι το επείγον καθήκον του κόσμου της δουλειάς και του μόχθου. Σ” αυτό οφείλουμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις χωρίς καμιά καθυστέρηση.

ΑΠΟ: Αν

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ! ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!


ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ! 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ.

ΟΧΙ "ΧΑΡΕΣ" ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ!
ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Σύμφωνα με οδηγίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία  (ΠΟΕΔΗΝ) (κλικ εδώ )

1.Το προσωπικό ασφαλείας ορίζεται από το σωματείο και όχι από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
2.Το σωματείο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να μετακινεί τους τυχόν υπάρχοντες απεργοσπάστες σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
3.Το σωματείο έχει δικαίωμα αλλαγής  εργαζομένων στο προσωπικό ασφαλείας εφόσον προκύπτουν  δικαιολογημένα προβλήματα.
4.Το προσωπικό ασφαλείας ασχολείται μόνο με πραγματικά επείγοντα περιστατικά και όχι με περιστατικά ρουτίνας.

Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας

Νοσηλευτικό Προσωπικό
*Για κάθε νοσηλευτικό τμήμα μία (1) νοσηλεύτρια ανά βάρδια