-->

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Δείτε πως αυξάνονται οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ με το νέο ασφαλιστικό!

ΕΟΠΥΥΑυξήσεις και υπέρ του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα στο άρθρο 41 που περιγράφει τις «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης» προβλέπονται αυξήσεις από την αρχή της νέας χρονιάς.
Δείτε τι προβλέπει για τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ:
1. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των
μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 38 του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως
αποδοχών και κατανέμεται
κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου
2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό
0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και
0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των
ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, των προσώπων του
άρθρου 40 του παρόντος, καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 39 και 40 αντιστοίχως του παρόντος νόμου, και υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ,
ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 39, βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται
κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε
χρήμα.
3. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του
ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους οικονομολόγους ασφαλισμένους
στον Ο.Α.Ε.Ε., και εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο, η μηνιαία
ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό
εισφοράς αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Για τα ως άνω πρόσωπα, από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται για τα δύο πρώτα χρόνια από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση σε ποσοστό 4,87% επί
του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 4,52% για παροχές σε
είδος και ποσοστό 0,35% για παροχές σε χρήμα.
Για τα επόμενα τρία χρόνια ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 5,91% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και
κατανέμεται κατά ποσοστό 5,48% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,43% για
παροχές σε χρήμα.
4. Ιδίως σε ό,τι αφορά στην ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 40 του παρόντος, η
ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται σταδιακά από
1.1.2016 έως 31.12.2018 ως εξής:
α. από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων κατά τη
δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά ποσοστό
3,35% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,26% για παροχές σε χρήμα.
β. Από 1.1.2017 έως 31.12.2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου
εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 4,39% για παροχές σε είδος και ποσοστό
0,34% για παροχές σε χρήμα.
γ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και
κατανέμεται κατά ποσοστό 5,42% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,42% για
παροχές σε χρήμα.
δ. Από 1.1.2019 έως 31.12.2019 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και
κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50% για
παροχές σε χρήμα.
5. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την δημοσίευση του νόμου μικρότερες ή
μεγαλύτερες των οριζόμενων στο άρθρο αυτό, αναπροσαρμόζονται ισόποσα ετησίως
μέχρι την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθεί στα ανωτέρω ποσοστά.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

 Γράφει: Λαυρέντης Νεκτάριος, healthreport

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.