-->

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Παράταση της θητείας των ΔΣ στο ΕΣΥ, επίδομα ΒΑΕ & αποζημίωση για υπέρβαση ωραρίου, ψηφίστηκαν στην Βουλή .

 Τρεις τροπολογίες (μία του Υπουργείου Υγείας και δύο του Υπουργείου Οικονομικών), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Νόμο 4384/2016 (Α’78/26-4-2106) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Οι τροπολογίες αυτές, όπως αναφέρεαι σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υπουργείου Υγείας, θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και συγκεκριμένα των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Πολύ σημαντική είναι και η ρύθμιση για την κάλυψη των θέσεων ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες κενώνονται, λόγω κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης των 4Κ (ΦΕΚ 5/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6/27.10.2015). (...)

   Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 51) περιλαμβάνει ρύθμιση για τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και στοχεύει στη λύση ερμηνευτικών ζητημάτων, κυρίως αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης των φυσικών προσώπων, τα οποία συνάπτουν τέτοιου είδους συμβάσεις.(...) 
   Επιπλέον, στην τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση για την ίση μεταχείριση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου όσο αφορά την υποχρέωση ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας αλλά και τη συμμετοχή τους στις πρόσθετες εφημερίες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
   Μια ακόμη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία είναι για την κάλυψη του κενού που είχε υπάρξει λόγω της συγχώνευσης, μετατροπής και κατάργησης των Δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται και ζητήματα του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των ΔΙΕΚ καθώς και η μεταφορά των οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιηθεί παρά την έναρξη των ως άνω ΔΙΕΚ.  (...)
   Τέλος, εκτός από ρυθμίσεις που αφορούν θέματα του ΕΟΠΥΥ και του ΕΚΑΒ, η τροπολογία περιλαμβάνει τη σημαντικότατη ρύθμιση παράτασης της θητείας των Δ.Σ. των Νοσοκομείων έως τον ορισμό νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, η οποία δίνει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων που θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων (...)

   Η πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 52) δίνει στα εποπτευόμενα από το Δημόσιο και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τη δυνατότητα αναδρομικής από 01/01/2016 ισχύος των αποφάσεών τους, οι οποίες αφορούν την αποζημίωση καθ’ υπέρβαση εργασίας ή προς συμπλήρωση ωραρίου και έχουν εκδοθεί πέραν της έναρξης του έτους.(...)
    Εξαιρετικά σημαντική για τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 54), αφού εξασφαλίζει τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 Τα παραπάνω είναι τα κύρια σημεία άρθρου που ανάρτησε το ONMED. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου