-->

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Παράταση της θητείας των ΔΣ στο ΕΣΥ, επίδομα ΒΑΕ & αποζημίωση για υπέρβαση ωραρίου, ψηφίστηκαν στην Βουλή .

 Τρεις τροπολογίες (μία του Υπουργείου Υγείας και δύο του Υπουργείου Οικονομικών), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Νόμο 4384/2016 (Α’78/26-4-2106) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Οι τροπολογίες αυτές, όπως αναφέρεαι σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του υπουργείου Υγείας, θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και συγκεκριμένα των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Πολύ σημαντική είναι και η ρύθμιση για την κάλυψη των θέσεων ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες κενώνονται, λόγω κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης των 4Κ (ΦΕΚ 5/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6/27.10.2015). (...)

   Η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 51) περιλαμβάνει ρύθμιση για τις ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και στοχεύει στη λύση ερμηνευτικών ζητημάτων, κυρίως αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης των φυσικών προσώπων, τα οποία συνάπτουν τέτοιου είδους συμβάσεις.(...) 
   Επιπλέον, στην τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση για την ίση μεταχείριση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου όσο αφορά την υποχρέωση ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας αλλά και τη συμμετοχή τους στις πρόσθετες εφημερίες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
   Μια ακόμη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία είναι για την κάλυψη του κενού που είχε υπάρξει λόγω της συγχώνευσης, μετατροπής και κατάργησης των Δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται και ζητήματα του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού των ΔΙΕΚ καθώς και η μεταφορά των οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιηθεί παρά την έναρξη των ως άνω ΔΙΕΚ.  (...)
   Τέλος, εκτός από ρυθμίσεις που αφορούν θέματα του ΕΟΠΥΥ και του ΕΚΑΒ, η τροπολογία περιλαμβάνει τη σημαντικότατη ρύθμιση παράτασης της θητείας των Δ.Σ. των Νοσοκομείων έως τον ορισμό νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, η οποία δίνει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων που θα αποκαταστήσουν την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων (...)

   Η πρώτη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 52) δίνει στα εποπτευόμενα από το Δημόσιο και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τη δυνατότητα αναδρομικής από 01/01/2016 ισχύος των αποφάσεών τους, οι οποίες αφορούν την αποζημίωση καθ’ υπέρβαση εργασίας ή προς συμπλήρωση ωραρίου και έχουν εκδοθεί πέραν της έναρξης του έτους.(...)
    Εξαιρετικά σημαντική για τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 54), αφού εξασφαλίζει τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 Τα παραπάνω είναι τα κύρια σημεία άρθρου που ανάρτησε το ONMED. 

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

“Γολγοθάς” η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης.

  Ασύμφορη καθίσταται η εξαγορά πλασματικών ετών με τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της οδηγώντας σε αυξήσεις «φωτιά».     
  Σήμερα, η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης υπολογίζεται μηνιαίως ως το 6,67% επί του συντάξιμου μισθού, όπου συντάξιμος μισθός είναι ο βασικός μέχρι και 31/10/2011, συν 140,80 ευρώ. Με τις νέες διατάξεις που προβλέπονται στο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, η εξαγορά των πλασματικών ετών θα αυξηθεί στο 20% επί του συντάξιμου μισθού, ο οποίος στο μεταξύ θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των αποδοχών.
   Το άρθρο 15 αναφέρει χαρακτηριστικά: «…όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%».
    «Η κυβέρνηση εκτός της διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης κάνει ασύμφορη την αναγνώριση πλασματικών ετών Ασφάλισης, οδηγώντας έτσι όλους να κάνουν χρήση του δικαιώματος σύνταξης» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση μεθοδεύει παράλληλα νέες άμεσες μειώσεις μισθών. Όπως εξηγεί, με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου “Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου” από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της παρ. 1α του άρ. 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος.
   Συνεπώς, στο Δημόσιο η εισφορά εργοδότη στις εξαγορές πλασματικών ετών θα επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, επισημαίνει η Ομοσπονδία, η οποία εκτιμά ακόμη πως με βάση τα προαναφερόμενα οι υπάλληλοι που κατέθεσαν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών πριν από την ψήφιση του Νομοσχεδίου, κινδυνεύουν να εξεταστούν όχι κατά την συνταξιοδότηση, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Ποιος Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να διαθέτει σήμερα 300 ευρώ το μήνα για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, από τον ήδη κουτσουρεμένο μισθό του;» διερωτάται λογικά η ΠΟΕΔΗΝ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος εξαγοράς, σε περίπτωση μη αποδοχής του πρώτου αιτήματος, δεν προβλέπεται.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

...ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ!

    Έχουμε  αναφερθεί ξανά στα δημοσιεύματα που διαρρέουν ονόματα Διοικητών στα Νοσοκομεία. Έχουμε μάλιστα τονίσει πως τα πρόσωπα δεν αυτενεργούν, αλλά εφαρμόζουν πολιτικές, με τις οποίες, είτε συμφωνούν θερμά και συνδιαμορφώνουν, είτε δεν τους καίγεται καρφί παρά μόνο για την καρέκλα τους. Υπάρχει όλη η γκάμα και οι εξαιρέσεις, οι ελάχιστες που επιτρέπει το σύστημα, επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αν σκεφτούμε λίγο τις Διοικήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, θα διαπιστώσουμε εύκολα πως έτσι έχουν τα πράγματα.
   Θα διαπιστώσουμε επίσης πως δεν υπάρχουν δα και χαώδεις διαφορές στον τρόπο άσκησης της Διοίκησης, καθώς μια σειρά παράγοντες επιβάλλουν δεσμεύσεις ανάλογα με το κατεστημένο που επικρατεί σε κάθε χώρο, τη διαπλοκή που έχει το πάνω χέρι και τις κομματικές ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έπειτα υπάρχει... και ο φόβος των Ιουδαίων που επιβάλλει έναν ιδιότυπο πολιτικό πολιτισμό - στην πλάτη μας - μεταξύ των κομματικών κατεστημένων.
   Μακάρι βέβαια, στην περίπτωσή μας, να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να διαψευσθούμε, αλλά ανάλογα με την εμπειρία μας, αυτή είναι η εκτίμησή μας.
   Σε κάθε περίπτωση ας μην περιμένουμε Σωτήρες, ούτε καν λόγω...Πάσχα. Η Ανάσταση δεν θα γίνει "αυτόματως". Θετικές εξελίξεις χωρίς τον αγώνα των εργαζομένων δεν μπορούν να υπάρξουν, ό,τι Διοικήσεις κι αν έρθουν. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε τόσο το καλύτερο.
   Πάντως τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα και θέλουν την κα Μπαλαούρα επόμενη Διοικήτρια, να πούμε πως ελέγχονται ως ανακριβείς....Θα δείξει.

Διαλύεται το ΕΣΥ, θησαυρίζουν οι ασφαλιστές. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά το γράψαν και οι εφημερίδες. Τρελλό πάρτυ οι ασφαλιστικές. Είναι να μην υποστηρίζουν τα μέτρα;

Νέα, έξυπνη κινητικότητα και πράσινα άλογα!

Το άρθρο παρακάτω είναι από από την "Αυγή" και το αντιγράψαμε απο το "alfa-vita".
Κατά τη γνώμη μας, αλλά και την κακή μας εμπειρία είναι χαρακτηριστικά ασαφές αλλά με λογική εξήγηση. Όταν μια περίοδο πριν, είχε αναγχθεί σε "μητέρα των μαχών" η κόντρα για την αξιολόγηση του Μητσοτάκη, όταν είχαν προβληθεί και από τους σημερινούς κυβερνώντες - και σωστά - όλα τα επιχειρήματα που αποδομούσαν την ιδέα της αναγκαστικής κινητικότητας και τη σύνδεσή της με την αξιολόγηση, είναι δύσκολο τώρα να εφαρμόζεις, κατ' εντολή των δανειστών μας, το ίδιο μέτρο.
   Γι' αυτό και πρέπει να προηγηθεί η προετοιμασία του κόσμου, μέσω ελεγχόμενων διαρροών. Το θέμα μας εδώ δεν είναι για άλλη μια φορα, να επιχειρηματολογήσουμε γιατί η  ανακύκλωση του προσωπικού διαλύει τις υπηρεσίες, επιχειρεί να "μπαλώσει" την έλλειψη προσωπικού,αναστατώνει τις ζωές και "σπάσει" την όποια συνοχή των υπαλλήλων με στόχο τη δυνατότητα αντίστασής τους σε νέα και παλιά μέτρα. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Το θέμα μας είναι να δείξουμε πως μεθοδεύεται  με ασάφειες και υπονοούμενα, πως  πίσω από τις λέξεις, κρύβεται το πέρασμα αντιδραστικών μέτρων και η εμφάνισή τους σαν ανώδυνες πρωτοτυπίες. Διαβάστε λοιπόν παρακάτω το άρθρο. Τα σχόλια με κόκκινο δικά μας.


(Πρωτοτυπος τίτλος)  Νέα κινητικότητα και αύξηση των προσλήψεων σε Παιδεία - Υγεία.

   Το σχέδιο για τη νέα έξυπνη κινητικότητα (γιατί "νέα" και "έξυπνη;" Μα για να φανεί ότι η προηγούμενη ήταν κακή ενώ ετούτη θα είναι "καλή"!) αναμένεται να καταθέσει μετά το Πάσχα το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης (αλλά όχι τελικής) διαβούλευσης με τους δανειστές, που κατέληξε στην αρχική (γιατί η τελική μπορεί να είναι αλλοιώτικη, δηλαδή ότι λέμε τώρα είναι...ίσα ίσα για να περάσει το μέτρο) συμφωνία για 9.000 προσλήψεις στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους και τη διατήρηση της αναλογίας προσλήψεων - αποχωρήσεων για το 2016. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες (και εδώ δεν είναι σίγουρο), η ειδική ομάδα διαχείρισης των δεδομένων / σχολίων που κατατέθηκαν στην προδιαβούλευση επεξεργάζεται τα στοιχεία και μετά το Πάσχα αναμένεται να παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου τις εισηγήσεις, προκειμένου να κατατεθεί στην τελική του μορφή σε ανοιχτή διαβούλευση το νέο σύστημα της "έξυπνης κινητικότητας" (είπαμε, η κινητικότητα ήταν σωστό μέτρο, άσχετα αν οι προηγούμενοι δεν την εφάρμοσαν καλά όπως θα την εφαρμόσουμε εμείς!)
    Η όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάθεση και ανάπτυξη του νέου συστήματος συναρτάται άμεσα με το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές για τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού προσλήψεων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους. Κι αυτό γιατί, πέραν του συμφωνημένου με τους δανειστές αριθμού των 8.500 με 9.000 προσλήψεων ώς τέλος του χρόνου, (Είναι πλέον ανέκδοτο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις: Κάθε χρόνο και λίγο πριν τα νέα μέτρα, να ανακοινώνονται χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο ...για του χρόνου!) παραμένει ανοιχτή εκκρεμότητα η αύξηση των προσλήψεων για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε Παιδεία και Υγεία, ανάγκες τις οποίες, με βάση τους επιτελείς του ΥΔΑΝ, έχουν αναγνωρίσει και οι εκπρόσωποι των δανειστών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
    Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Χρ. Βερναρδάκη, "Οι ανάγκες που δύνανται (τι θα πει αυτό ακριβώς; Αφού θα είναι σε εθελοντική βάση πως κόβουν και ράβουν από τώρα;) να καλυφθούν μέσω της νέας κινητικότητας, όπως και ο αριθμός των φετινών αποχωρήσεων στο Δημόσιο, συνιστούν τις δύο καθοριστικές μεταβλητές που θα προσδιοριστούν και θα τεθούν στο τραπέζι τον προσεχή Ιούνιο, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την αύξηση των φετινών προσλήψεων". Στο κομμάτι των προσλήψεων, σχεδόν (δηλαδή όχι στα σίγουρα, αλλά η εντύπωση δημιουργείται!) κλεισμένη πρέπει να θεωρείται (πρέπει λέμε, δε λέμε ότι θα γίνει...οπωσδήποτε!) , με βάση πηγές του ΥΔΑΝ, και η συμφωνία για τη σταδιακή μείωση από το 2017 της αναλογίας προσλήψεων - αποχωρήσεων, που σήμερα είναι στο 1 προς 5 (1:4 το 2017, 1:3 το 2018, 1:2 το 2019).(Είναι πολύ μπροστα! Υπολόγισαν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα πει...σχεδιασμένη ανάπτυξη!)
    Τέλος, για το νέο σύστημα κινητικότητας, να υπενθυμίσουμε ότι με βάση το αναρτηθέν σχέδιο μεταξύ φορέων του Δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα.("Κατ' αρχήν", όπως το τυράκι στη φάκα ας πούμε...) Όσον αφορά την κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα (π.χ. διαφορετικές υπηρεσίες ενός υπουργείου ή περιφερειακές υπηρεσίες) μπορεί να έχει τη μορφή της προσωρινής μετακίνησης για ορισμένο χρόνο (απόσπαση) υπό δύο προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενών θέσεων που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους, β) αποδεδειγμένες «σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες".(Δηλαδή προϋποθέσεις που ισχύουν πάντα και στα σίγουρα! Και αφού παντού υπάρχουν ανάγκες, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία: Α. Να βολευτούν...χωρίς να δίνει λογαριασμό κανείς και ...με το νόμο οι πανταχού παρόντες "υμέτεροι" και Β. Να χρησιμοποιηθεί η "εξυπνη" κινητικότητα σαν εργαλείο για να αποδυναμωθούν, να συρρικνωθούν, να κλείσουν υπηρεσίες και δομές δια της ελεγχόμενης κατάρρευσης - κάτι ξέρουμε εμείς απ' αυτό - Άσε που ίσως να βρεθεί και κανένας ιδιώτης να ανοίξει αυτά που το κράτος θα κλείσει...λέμε τώρα!)

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

"Κλειδώνουν" οι διοικητές στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής-Αργούν ακόμα οι Υποδιοικητές.

Σημ. Βεβαίως θα προτιμούσαμε αντί για τα "πρόσωπα" οι διαρροές να αφορούν την πολιτική που θα εφαρμόσουν, αναδημοσιεύουμε ωστόσο την είδηση που αφορά στη νέα Διοίκηση του Σισμανογλείου - Φλέμιγκ. Με επιπρόσθετη την δική μας πληροφόρηση πως οι υποδιοικητές θα καθυστερήσουν αρκετά...

  Με ισσοροπία στις "φυλές" του ΣΥΡΙΖΑ, συνοπτικές διαδικασίες και μη "κανονικές" συνθήκες όπως λέγεται, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάθεση της διοίκησης των νοσοκομείων Αττικής.
   Σύμφωνα με πληροφορίες του healthview η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε την Πέμπτη και την Παρασκευή και οπως φημολογείται παρών ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται απο τη διαδικασία. Οι πληροφορίες λένε πως έμειναν εξω "βαριά" βιογραφικά και προτιμήθηκαν στελέχη που ικανοποιούν πολλαπλές πολιτικές ανάγκες, κόμιζουν ομως και σχετική τεχνογνωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφοριες στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Αθηνών, Γεωργιος Γεννηματας, πηγαίνει ο κος Κεκκέρης, με τις ευλογίες των ΑΝΕΛ. Στο Αγία Ολγα, ο κος Μιχάλης Κούρτης, διευθυντής ορθοπεδικής κλινικής του ΚΑΤ, μέλος της ΕΙΝΑΠ. Στο Σισμανόγλειο η κα Ολγα Μπαλαούρα, πρώην διοικητής στο Αγία Ολγα. Στο Λαϊκό, ο Ηρακλής Χαρμανίδης, που ειχε θητεύσει στο ίδιο νοσοκομείο ως υποδιοικητής. Στο ΣωτηρΙα, υπάρχουν δυο υποψήφιοι μέχρι στιγμής, ο κος Στάθης απο το ΕΚΑΒ και ο κος Λυριντζής. Στον Ευαγγελισμό, "κονταροχτυπιούνται" ο κος Τομαράς, με κα που ειχε θέση διοικήτριας σε άλλο Νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο, τέλος τη θέση φέρεται να καταλαμβάνει η κα Αναστασία Μπαλασοπούλου. Από healthview.gr

"Χορός εκατομμυρίων" γύρω από τα τηλεφωνικά ραντεβού στο ΕΣΥ

<< 1,5 εκατ. ευρώ για το κράτος και 1,8 εκατ. για τους πολίτες, ποσά που διατίθενται σήμερα κυρίως στις τηλεφωνικές εταιρείες πενταψήφιων αριθμών που υποστηρίζουν το κλείσιμο ραντεβού...>>

Σημ. Χρήσιμη η είδηση αλλά όχι για να πανηγυρίσουμε τα  εκατομμύρια που θα γλυτώσουν οι πολίτες! Γιατί ο παππούς και η γιαγιά που αποτελούν και τη μεγάλη μερίδα, θα συνεχίσουν να κλείνουν ραντεβού, εκβιαστικά, από το τηλέφωνο, αντί να μάθουν ΙΝΤΕΡΝΕΤ(!) και τα κοράκια που χρεώνουν 1 ευρώ το ραντεβού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν.
Το χρήσιμο λοιπόν στοιχείο της είδησης είναι ότι αρπάζονται εκκατομύρια από τις τσέπες όσων έχουν ανάγκη περίθαλψης, για μια υπηρεσία που αυτονόητα θα έπρεπε να είναι λειτουργική, εύκολη και ΔΩΡΕΑΝ. Όλα τα υπόλοιπα - και να μας συμπαθάτε - είναι φούμαρα!

 «Χορός» εκατομμυρίων ευρώ έχει στηθεί γύρω από τα τηλεφωνικά ραντεβού που κλείνονται μέσω 5ψήφιων αριθμών για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ.
Κάθε μήνα κλείνονται περίπου 400.000 ραντεβού μέσω πενταψήφιων που λειτουργούν ιδιωτικές εταιρίες, με κόστος περίπου 1 ευρώ ανά κλήση ενώ στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κλείνονται κάθε χρόνο μέσω του «1535», 2,8 εκατομμύρια ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων, με ανάλογο κόστος. Τα παραπάνω στοιχεία κατέδειξε μελέτη της ΗΔΙΚΑ με αφορμή την εφαρμογή του Εθνικού Διαδικτυακού Συστήματος Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού.
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού μέσω διαδικτύου με γιατρούς του ΠΕΔΥ, ιδιώτες – συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ καθώς και με γιατρούς στα Κέντρα Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων.
   Από το νέο τρόπο κλεισίματος ραντεβού εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση κόστους 1,5 εκατ. ευρώ για το κράτος και 1,8 εκατ. για τους πολίτες, ποσά που διατίθενται σήμερα κυρίως στις τηλεφωνικές εταιρείες πενταψήφιων αριθμών που υποστηρίζουν το κλείσιμο ραντεβού.Πιο αναλυτικά:

Λειτουργία δημόσιων νοσοκομείων…εκ περιτροπής σε περιοχή της 6ης ΥΠΕ!

Το πράγμα θα έχει ως εξής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο θα αρρωσταίνει ο κόσμος στο Αγρίνιο και Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή θα αρρωσταίνουν στο Μεσολόγγι! Δεν αστειευόμαστε… Αυτό ζητεί η 6η Υγειονομική Περιφέρεια από τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου που είναι διασυνδεόμενα!

Όπως αναφέρει το www.agrinioculture.gr, πρόκειται για "πισώπλατη μαχαιριά στην τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας από τους μνημονιάκηδες της 6ης ΥΠΕ"...
Σύμφωνα με έγγραφο της 6ης ΥΠΕ προς το ΔΣ των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου και τα επιστημονικά συμβούλια των δύο νοσοκομείων, καλεί σε εκ περιτροπής εφημερία των δύο νοσοκομείων. Από αυτό το πλάνο εξαιρούνται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Αγρίνιο καθώς τα παιδιατρικά και τα γυναικολογικά – μαιευτικά περιστατικά που ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο Αγρινίου ελλείψει γιατρών στο Μεσολόγγι.
Η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας πάντως κατηγορείται από μερίδα της τοπικής κοινωνίας (στην Αιτωλοακαρνανία)  ότι την ώρα που υπάρχουν αληθινές ανάγκες για προσλήψεις γιατρών, προχώρησε σε ρουσφετολογικές προσλήψεις επικουρικών που τα νοσοκομεία δεν είχαν άμεση ανάγκη...
Και αναφέρουν την περίπτωση ενός επικουρικού αναισθησιολόγου και ενός επικουρικού ΩΡΛ για το νοσοκομείο Αγρινίου, τη στιγμή που από τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχουν ζητηθεί οι συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, αλλά άλλες καθώς στο νοσοκομείο Αγρινίου υπηρετούν ήδη 6 αναισθησιολόγοι. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες προσλήψεις ρουσφετολογικές και σχολιάζουν ότι "στέλνουν επικουρικό αναισθησιολόγο στο Αγρίνιο που υπηρετούν τόσοι και δεν στέλνουν στο Μεσολόγγι που έχει έλλειψη στη συγκεκριμένη ειδικότητα;"...

Από: iatropedia

«Κουρεύονται» και οι επισκέψεις στους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ! Τι αλλάζει


Νέους περιορισμούς θέτει επισήμως πια ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του για να κάνουν μια απλή επίσκεψη σε γιατρ
  Συγκεκριμένα με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν στους γιατρούς μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-prescription, πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να επισκεφθούν πάνω από δύο φορές το μήνα γιατρό της ίδιας ειδικότητας. Στην περίπτωση που υπερβεί τον αριθμό αυτόν θα πρέπει να πληρώσει την επίσκεψη από την τσέπη του. Εκτός κι αν ο γιατρός αιτιολογήσει επαρκώς την 3η επίσκεψη οπότε και θα μπορέσει να τη χρεώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα.
   Όμως στην περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν αποδεχθεί την αιτιολογία τότε θα «χρεωθεί» ο γιατρός την υπέρβαση και δεν αποκλείονται και ποινές. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η εγγραφή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται μετά το πέρας της επίσκεψης, επομένως ο γιατρός δεν μπορεί να προστατευθεί. Εξάλλου δεν μπορεί να γνωρίζει εάν ο ασθενής του έχει τηρήσει τους κανόνες περί μόνον δύο επισκέψεων το μήνα στην ίδια ειδικότητα.
    Το σημείωμα άλλωστε ήταν σαφές: «Ο ιατρός δεν μπορεί να χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ για έναν ασθενή που θα επισκεφτεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών περισσότερες από 2 φορές ιατρό της ίδιας ειδικότητας.» Κόφτες και για επισκέψεις σε γιατρούς διαφορετικής ειδικότητας Ταυτόχρονα τα νέα μέτρα του ΕΟΠΥΥ αφορούν και σε επισκέψεις σε γιατρούς διαφορετικής ειδικότητας.   

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Όλες οι εξετάσεις μόνο κάθε 20 ημέρες! Ποιες εξαιρούνται.

   Με νέες οδηγίες του προς τους συμβεβλημένους ιατρούς, ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τα αριθμητικά όρια των διαγνωστικών εξετάσεων. 
 Ειδικότερα έπειτα από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, διευκρινίζονται εκ νέου τα αριθμητικά όρια των εξετάσεων, που θα επιτρέπεται να συνταγογραφούν οι ιδιώτες γιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ. Οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα. 
 Ωστόσο φαίνεται ότι τίθεται και πάλι περιορισμοί σε συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, όπως στην περίπτωση των φυσιάτρων, παρότι στη νέα υπουργική απόφαση τροποποιούνται διάφορες ρυθμίσεις από την αρχική απόφαση Βορίδη. Πάντως τα αριθμητικά όρια για τις διαγνωστικές εξετάσεις εφαρμόστηκαν έπειτα και από πιέσεις των ίδιων των γιατρών και με καθυστέρηση, παρότι όπως φαίνεται η δαπάνη στις εργαστηριακές εξετάσεις έχει ξεφύγει. 
Με βάση την απόφαση σε έναν ασθενή επιτρέπεται να συνταγογραφηθεί μια συγκεκριμένη εξέταση μία φορά σε χρονικό διάστημα 20 ημερών. «Η επανάληψη της ίδιας εξέτασης για περισσότερες της μίας φοράς μέσα στο διάστημα αυτό, θα επιτρέπεται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
 Εξαιρούνται οι παρακάτω εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μετά από χρονικό διάστημα 4 ημερών:
 – Γενική Αίματος – Χολερυθρίνη -CPK,CPK – MB -Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο) -Σάκχαρο -Ουρία -Κρεατινίνη -Αμυλάση -INR,PT,PTT -B- Χοριακή γοναδοτροπίνη -Γενική Ούρων -CRP ποσοτικό -Ακτινογραφίες ανά όργα
νο με πάθηση.
  Ωστόσο για τους ιατρούς Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης παρότι το αντικείμενό τους επιβάλει να συνταγοργαφούν ορισμένες εξετάσεις για τον έλεγχο των ασθενών, συνεχίζουν να τίθεται περιορισμοί όπως στον αρχικό νόμο Βορίδη. Ειδικότερα οι φυσίατροι εξακολουθούν να μπορούν να συνταγογραφήσουν μόνο μία ακτινογραφία στους ασθενείς τους, πράγμα που προκαλεί αντιδράσεις στον κλάδο.

Από: healthreport

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Παίρνουν τα αποθεματικά των δημόσιων νοσοκομείων για να πληρώσουν άλλες υποχρεώσεις!

Στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρονται με διαδικασίες εξπρές τα αποθεματικά των ταμείων των νοσοκομείων προκειμένου να καλυφθούν άλλες ανάγκες.
Άδειασαν τα ταμεία του κράτους όπως φαίνεται και πλέον αδειάζουν και τα ταμεία των νοσοκομείων.
Με έγγραφο που διέρρευσε από το υπουργείο Υγείας, φαίνεται πως η ηγεσία του υπουργείου υγείας στηριζόμενη σε παλαιότερη απόφαση του 2015, μεταφέρει τα χρήματα που έχουν τα νοσοκομεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με βάση το έγγραφο που διέρρευσε οι σχετικές οδηγίες αναμένονται εντός της ημέρας και τα ποσά που σήμερα υπάρχουν στα νοσοκομεία θα αφαιρεθούν με συνοπτικές διαδικασίες.
Όμως το ζήτημα είναι πως με τα κονδύλια που διαθέτουν τα νοσοκομεία καλύπτονται βασικές ανάγκες όπως οι μισθοί όλου του επικουρικοί προσωπικού, η αγορά υλικού αλλά ακόμη και φαρμάκων.
Στην περίπτωση που εφαρμοστεί η απόφαση παραμένει καταρχάς άγνωστο εάν το επικουρικό προσωπικό θα κάνει Πάσχα ή θα μείνει απλήρωτο.
Δείτε παρακάτω το έγγραφο: 
Λεφτα νοσοκομείων
Επίσης άγνωστο είναι πως θα αγορασθούν βασικά υλικά του μήνα καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς πέρυσι με την πολιτικο-οικονομική κρίση είχαν αφαιρεθεί αντίστοιχα τα ποσά των νοσοκομείων.
Ο γνωστός συνδικαλιστής Πάνος Παπανικολάου μέλος του ΔΣ της Ένωσης ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)σημειώνει στο HealthReport.gr: «Επαναλαμβάνεται η απαράδεκτη κατάσταση της αφαίρεσης όλων των απαραίτητων πόρων από τις μονάδες υγείας αλλά και όλους τους δημόσιους οργανισμούς για την πληρωμή των δόσεων του ληστρικού χρέους σε βάρος της επιβίωσης του ελληνικού λαού».
Ενδεικτικά να σημειωθεί πως ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας διαθέτει σήμερα 1,3 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Από: healthreport


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Δείτε πως αυξάνονται οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ με το νέο ασφαλιστικό!

ΕΟΠΥΥΑυξήσεις και υπέρ του ΕΟΠΥΥ προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα στο άρθρο 41 που περιγράφει τις «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης» προβλέπονται αυξήσεις από την αρχή της νέας χρονιάς.
Δείτε τι προβλέπει για τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ:
1. Από την 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των
μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι
ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 38 του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως
αποδοχών και κατανέμεται