-->

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

«Πήρε» ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας

Πήρε ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας [Το ΦΕΚ] 
«Πήρε» ΦΕΚ η Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητικής Μεταρρύθμισης) - Άρθρο στο ψηφισμένο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία - όπως παρουσίασε και ανέλυσε από την πρώτη στιγμή με απόλυτα νομική ακρίβεια ΜΟΝΟ το epoli.gr - παρατείνονται οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017.
  Συγκεκριμένα,
Άρθρο 16
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά»
Τα 3 κρίσιμα σημεία του Άρθρου
Α) οι ισχύουσες συμβάσεις οι οποίες παρατείνονται, είναι αυτές που έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
Β) παρατείνονται αυτοδικαίως και
Γ) αφορά τις δίμηνες συμβάσεις, που έχουν συναφθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 και έχουν παραταθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους (2016).
Το ΦΕΚ

Επισυνάπτεται ΚΑΙ ολόκληρο το ΦΕΚ
ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα
 
Από epoli.gr
(Το πήραμε από sismanoglio.blogspot.gr)

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (= ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ..."ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ"...ΜΙΣΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)

(Επειδή έχουμε αναφερθεί στην ουσία του πράγματος, περιοριζόμαστε στην είδηση.)
Άμεσα θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας και άλλες εποπτευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Το πρόγραμμα, που προανήγγειλε χτες η διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Καραμεσίνη, με συνέντευξη της στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, θα είναι 12μηνης διάρκειας, θα αφορά 10.000 άνεργους, που θα καλύψουν θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει είτε στα τέλη Νοεμβρίου, είτε το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου και θα αφορά τη στελέχωση 10.000 θέσεων, τις οποίες έχει εντοπίσει το υπουργείο Υγείας και έχει υποδείξει στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ετήσιες συμβάσεις εργασίας σε ειδικότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλυφθούν με τον πιο άμεσο τρόπο θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στις άλλες δομές του Συστήματος Υγείας. Οι θέσεις θα καλυφθούν από νοσηλευτικό προσωπικό (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών), καθώς και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό (π.χ. βοηθοί θαλάμου, μεταφοράς ασθενών, τραυματιοφορείς κλπ). Επιπλέον θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό εξειδικευμένων υγειονομικών ειδικοτήτων, όπως οδηγοί ασθενοφόρων, ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές, παρασκευαστές χειριστές ιατρικών συσκευών κ.α., ενώ ωφελούμενοι θα καλύψουν διάφορες ειδικότητες σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, όπως είναι το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ και ο ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης.

Από: bangladeshnews.gr

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 4Κ/2015

Σημ. Σε καλό μας βγήκε, αφού συμπεριλαμβάνονται 4 ακόμα νέοι διορισμοί για Φλέμιγκ - Παίδων:
(Φλέμιγκ: 1 Μτφ Ασθενών και 1 Βοηθός Θαλάμου, Παίδων Πεντέλης: 2 Μτφ Ασθενών. )

Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασης της Ολομέλειάς του (σχετ. το από 7-10-2016 Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2015, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Αν. Υπουργός Εσωτερικών: Τι θα κάνουμε στα Νοσοκομεία!

Χριστόφορος Βερναρδάκης
(Αντί για σχόλιο, για το οποίο επιφυλασσόμαστε: Εμείς εδώ είμαστε, να δούμε τι θα κάνετε, αλλά δυστυχώς κάτι υποψιαζόμαστε.Η Τρόικα είναι ήδη εδώ και ελέγχει το Υπουργείο Υγείας)
 
Αναδημοσιεύουμε ολόκληρη τη συνέντευξη...
 
 

Ο αν. υπουργός Εσωτερικών αποκλειστικά στο HealthReport.gr: 

Τι θα κάνουμε με το προσωπικό στα νοσοκομεία!

Συνέντευξη στη Δήμητρα Ευθυμιάδου

Για τις προσλήψεις στον τομέα της Υγείας μέσω ΑΣΕΠ, για την Εθελοντική Κινητικότητα στα νοσοκομεία που ξεκινά στις αρχές του 2017, για την αξιολόγηση, αλλά και για το νέο σύστημα που διέπει τις αποσπάσεις, μιλά μεταξύ άλλων στην αποκλειστική του συνέντευξη στο HealthReport.gr ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Ο κ.Βερναρδάκης επισημαίνει ότι συνολικά στο σύστημα Υγείας θα γίνουν 10.000 προσλήψεις, υπογραμμίζει ότι οι γιατροί εξαιρέθηκαν από το πλαφόν των προσλήψεων από τους δανειστές, ενώ περιγράφει πώς θα γίνονται από δω και πέρα οι αποσπάσεις στα Νοσοκομεία αλλά και η αξιολόγηση.
Τέλος εκφράζει τη βεβαιότητά του, στη συνέντευξή του στο HealthReport.gr, ότι «η κυβέρνηση θα κερδίσει το στοίχημα της Υγείας» .
Διαβάστε αναλυτικά όλη τη συνέντευξη του αν. υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη:
-Τι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα αλλά και για το 2017, στα νοσοκομεία;
Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων στο σύστημα υγείας υπολογίζεται να φθάσει περίπου τις 10.000. Η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των τομέων της υγείας και της παιδείας αποτελούν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Στον αριθμό αυτόν συμπεριλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Ήδη τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η ανάληψη εργασίας από 1.000 άτομα διοικητικού προσωπικού, που θα δώσουν μεγάλη δύναμη στη διοικητική επάρκεια των νοσοκομείων. Και όλες οι κατηγορίες προσλήψεων σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προχωρούν με εντατικό ρυθμό.
-Οι θεσμοί θα δώσουν το «πράσινο φως» τελικώς να γίνουν μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία, δεδομένου ότι έχουν τεθεί περιορισμοί στο δημόσιο τομέα;
Ο προγραμματισμός μας κινείται εντός του πλαισίου προσλήψεων που έχουμε. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι προσλήψεις των γιατρών εξαιρέθηκαν με τη διαπραγμάτευσή μας από το συνολικό πλαφόν των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, γνωστού όντος ότι οι ελλείψεις σε γιατρούς αναγκάζουν το υφιστάμενο προσωπικό σε εξοντωτικά ωράρια.


Ο αριθμός επομένως 4.000 γιατρών την επόμενη διετία έχει ήδη εξαιρεθεί από το πλαφόν προσλήψεων. Να θυμίσω επίσης ότι ενώ για το 2016 η αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι 1 προς 5, για το 2017 η αναλογία ορίζεται σε 1 προς 4 και για το 2018 σε 1 προς 3. Η Υγεία για μας είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε. Και ήδη, με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας η μία μετά την άλλη οι δομές υγείας ξαναστέκονται στα πόδια τους.
-Έχετε σχεδιάσει να επιστρέψουν υπάλληλοι του ΕΣΥ που είναι αποσπασμένοι ακόμη και σε γραφεία πολιτικών, στις αρχικές τους θέσεις στα νοσοκομεία;
Υπάλληλοι του ΕΣΥ που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία είναι ήδη ελάχιστοι. Με βάση το νέο νόμο για την Εθελοντική Κινητικότητα οι όποιες αποσπάσεις θα διενεργούνται κατ’ εξαίρεσιν και μόνον όταν συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ η διάρκειά τους θα είναι ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ενός ακόμη έτους.

Και αυτό θα ισχύει και για τους διοικητικούς υπαλλήλους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και δομών υγείας. Με την κινητικότητα επίσης, όπως έχει σχεδιαστεί στο νόμο μας, θα υπάρξουν δυνατότητες μετακίνησης από άλλες δομές στο σύστημα υγείας.
-Σκοπεύετε να αλλάξετε ή να εκσυγχρονίσετε το σύστημα των αποσπάσεων και των μεταθέσεων που ισχύει σήμερα στο δημόσιο τομέα συνεπώς και στην Υγεία;
Ο νόμος για την Κινητικότητα έχει ακριβώς αυτό το νόημα. Με αυτόν διασφαλίζεται πλέον η διαφάνεια, με τα οργανογράμματα να είναι ψηφιακά και ορατά σε όλους, με τις θέσεις σε κάθε υπηρεσία, το οργανόγραμμα κάθε υπηρεσίας και πρόσβαση σε αυτά για κάθε πολίτη.

Οργανώνεται χωρίς προσκόμματα η διαδικασία μετακίνησης από υπουργείο σε υπουργείο, αντί του πεπαλαιωμένου, χρονοβόρου, ανορθολογικού και πελατειακού συστήματος μετατάξεων του παρελθόντος. Ο νόμος θα μας επιτρέψει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, θα μπορούμε να ενώνουμε τις ατομικές επιλογές κάθε εργαζόμενου με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Ειδικά για την Υγεία όμως, ήδη από πέρυσι, με ρύθμιση νόμου που κάναμε με το Υπουργείο Υγείας, απλοποιήθηκαν ριζικά οι «ενδο-νοσοκομειακές» μετακινήσεις.
-Πότε θα ξεκινήσει η εθελούσια κινητικότητα στα δημόσια νοσοκομεία;
Η εφαρμογή της εθελούσιας κινητικότητας για ολόκληρο το Δημόσιο θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2017. Φυσικά, εξαιρούνται οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην, όπως είπαμε νωρίτερα, των διοικητικών υπαλλήλων.
-Με το νέο σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμόσετε στο δημόσιο τομέα συνεπώς και στις δημόσιες μονάδες υγείας, προβλέπεται ότι θα πρέπει να αποσταλούν οι στόχοι της κάθε υπηρεσίας μέχρι τον Οκτώβριο. Έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες;
Το Υπουργείο μας ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες την ενημέρωση για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η εφαρμογή του και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Απάντηση του Διοικητή της Υ.ΠΕ σε δημοσίευμα για καθυστερήσεις προσλήψεων.

Απάντηση σε δημοσίευμα που και εμείς είχαμε αναρτήσει  έστειλε ο διοικητής της 1ης Υπε κ. Παπαδόπουλους σε site με θέματα υγείας που και εκείνο αναδημοσίευσε την είδηση. Για λόγους δεοντολογίας την αναρτούμε και εμείς.
(Έχοντας όμως τη συναίσθηση πως ενώ οι ελλείψεις είναι σε μέγεθος....ελέφαντα, οι προσλήψεις, ακόμα και με το καλύτερο σενάριο, είναι σε μέγεθος μυρμιγκιού και δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει ακόμα και με τις καλύτερες διαδικασίες...αλλά με άλλους τρόπους!)

 "Σε απάντηση του από 21/10/16 δημοσιεύματος του «Υγεία 360ο» με τίτλο «Από τον... Μάρτη αναμένουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ το επικουρικό προσωπικό! - Μία παροιμιώδης προκήρυξη...»
Ενημερώνουμε ότι διαχειριστήκαμε 5.500 αιτήσεις που αφορούσαν προκήρυξη 162 θέσεων σε νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε. και 39 στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Από τους επιλεγέντες 115 έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία και εργάζονται κανονικά..
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και αναμένονται από το ΑΣΕΠ οι πίνακες για κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και για κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Επίσης εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας προς έλεγχο οι πίνακες κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
Ορισμένες καθυστερήσεις παρατηρούνται καθώς αρκετοί υποψήφιοι είτε καθυστερούν να δηλώσουν την αποδοχή του διορισμού εξαντλώντας την προθεσμία τους, είτε δεν τον αποδέχονται.. Η υπηρεσία μας προκειμένου να διασφαλίσει επίσπευση της διαδικασίας, τους αποστέλλει e-mail ατομικά στον καθένα καθώς και μήνυμα στο τηλέφωνο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην κρίσιμη κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτών, που έχουν εγκριθεί 50 προσλήψεις, από 11/8/2016 που ολοκληρώθηκε ο πίνακας έως σήμερα :
Έχουν αποδεχθεί την πρόσληψη και έχουν διορισθεί 34 άτομα
Έχουν αρνηθεί διορισμό ή δεν έχουν ανταποκριθεί 68 άτομα
Όλα τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα μας.
Άρα η μεγάλη πλειοψηφία της προκήρυξης του επικουρικού προσωπικού του Απριλίου 2016 εργάζεται κανονικά στα νοσοκομεία της 1ης Υπε, με επιμελή τήρηση των διαδικασιών για αντικειμενική και διαφανή επιλογή του προσωπικού.

Δρ. Άγγελος Παπαδόπουλος
Διοικητής 1ης Υ.Πε.".

(Πήραμε την επιστολή του κ. Παπαδόπουλου από ygeia360.gr)

Υπερεκτιμημένη η διείσδυση των γενοσήμων στο ΕΣΥ από τις διοικήσεις των νοσοκομείων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υπερεκτιμημένη η διείσδυση των γενοσήμων στο ΕΣΥ από τις διοικήσεις των νοσοκομείων
(Σημ. μας: Η ...γνωστή μας κ. Οικονόμου, δίνει τα στοιχεία.)
Ιδιατέρως υπερεκτιμημένο φαίνεται ότι είναι γενικευμένα το ποσοστό της διείσδυσης των γενοσήμων στο σύνολο της κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας μας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το ygeia360.gr το ποσοστό της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Γενικό Κρατικό Αθήνας φθάνει μόλις το... 9% σε αξίες και μόλις το... 30% σε κουτιά, η διευθύντρια του φαρμακείου του Γενικού Κρατικού Αθήνας Όλγα Οικονόμου, σε επικοινωνία της με το ygeia360.gr, υπολογίζει την διείσδυση των γενοσήμων στο ίδρυμα στο... 26% σε αξίες, ενώ η ίδια ανέφερε ότι δεν έχει υπολογίσει το ποσοστό της σχετικής διείσδυσης σε κουτιά!

Είπαμε, η Τρίτη 25 Οκτωβρίου θα είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, καθώς θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τα στελέχη του κουαρτέτου, με αντικείμενο το φάρμακο.

 Από Βασίλη Βενιζέλο (υγεια360)

Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ καταγγέλλουν "λουκέτο" στην μονάδα χορήγησης μεθαδόνης της Νίκαιας!

Από Βασίλη Βενιζέλο (ygeia360)

Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ καταγγέλλουν "λουκέτο" στην μονάδα χορήγησης μεθαδόνης της Νίκαιας!
Την διαφαινόμενη πρόθεση της διοίκησης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για "λουκέτο" στη μονάδα χορήγησης μεθαδόνης η οποία λειτουργεί σε χώρο του Γενικού Κρατικού Νικαίας καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού και προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να ματαιώσουν τα σχέδια της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ έχουν αναρτήσει την εξής ενημέρωση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του συλλόγου των εργαζομένων στον Οργανισμό:

Για δωρεάν Φάρμακα, πρέπει να έχει κοπεί το ΕΚΑΣ (μέχρι 31/12/2019 - οπότε κόβονται όλα.)

Παρακάτω η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε όσους κόπηκε το ΕΚΑΣ.
Οι δικαιούχοι ας το έχουν υπόψη, τουλάχιστον για ένα διάστημα να παίρνουν τα φάρμακά τους.


Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ! ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ!

   Όπως είναι γνωστό και από πλήθος δημοσιευμάτων τις τελευταίες μέρες, μεγάλη είναι η ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων, για το κόψιμό του ανθυγιεινού επιδόματος

    Για την ιστορία του πράγματος, να θυμίσουμε ότι το ανθυγιεινό επίδομα βρίσκεται στον αέρα και κινδυνεύει να περικοπεί, αφού με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις που συμφώνησαν τόσο η ΝΔ – ΠΑΣΟΚ όσο και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό χορηγείται «με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017»
   Είναι προφανές ότι το πουλόβερ αρχίζει από τώρα να ξηλώνεται ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να μπει ταφόπλακα στο ανθυγιεινό επίδομα όπως έγινε σε μια σειρά ακόμα εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων.
   Παρά το γεγονός λοιπόν πως δεν πρόκειται για κάτι που έγινε γνωστό ...χτές, η αντίδραση και οι φωνές διαμαρτυρίας από διάφορους φορείς που τάχα κόπτονται για τα δικαιώματα των συναδέλφων νοσηλευτών, περιορίζονται σε ακατάσχετη προτασεολογία (δεν μπορούμε καν να τη χαρακτηρίσουμε διεκδίκηση) και μάλιστα διασπαστικού χαρακτήρα.
   Η απαίτηση πχ για "ειδικό μισθολόγιο υγειονομικών", υποκρύπτει τη διάσπαση των εργαζομένων. Υποκρίπτει μοίρασμα καρεκλών και δημιουργία "παραγόντων" - που συνήθως κάνουν καριέρα στην πλάτη όσων κάνουν... λάντζα στα νοσοκομεία και αλλού. Επίσης, υπονοεί και το επιχείρημα πως αν ξεχωρίσουμε θα είμαστε λιγότεροι, οπότε είναι πιθανό να μην κόψουν το επίδομα από μας (δηλαδή να το κόψουν από τους άλλους!) Βεβαίως πρόκειται για καθαρή ανοησία, καθώς έχει αποδειχτεί πως είναι ευκολότερο να κάνεις περικοπή από λιγότερους στην αρχή και σιγά - σιγά να την επεκτείνεις, ώσπου η όποια παροχή να κοπεί τελείως. Άλλωστε η μέχρι τώρα πορεία αυτό αποδεικνύει.
    Πρώτα έκοψαν το ανθυγιεινό από όσους είναι εκλεγμένοι σε κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις , δηλαδή λιγότερους από 10 ανθρώπους στο σύνολο. Πέρασε "αέρα" με βάση και την εκτίμηση που έχει ο κόσμος στους μεγαλο-συνδικαλιστές. Μετά ήρθε το κόψιμο σε Τομεάρχες - διευθύνουσες και εκπαιδευόμενους/ες, πάλι μικρό κομμάτι του συνόλου (Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο)
   Στην πραγματικότητα λοιπόν, μόνη ρεαλιστική δυνατότητα να αποτρέψουμε κι' άλλη μείωση στο μισθό μας είναι η μαζική κινητοποίηση, χωρίς "να τα βρούμε" και χωρίς "λογικές προτάσεις"στο σύστημα. Αυτή η αποτυχημένη συνταγή των ξεπουλημένων, που χρόνια τώρα μας οδηγεί από ήττα σε ήττα, Μισθολογικά, εργασιακά, παντού, πρέπει επιτέλους να καταδικαστεί από τους συναδέλφους.
   Ως τελευταία παρατήρηση, ανεξάρτητα από την πάλη μας ενάντια στην περικοπή του ανθυγιεινού, να πούμε και τούτο: Τα επιδόματα, όπως δόθηκαν, ξεχωριστα και τμηματικά, αντί για άυξηση στο μισθό είναι προφανές πως θα είναι τα πρώτα που θα κοπούν.  Στην ουσία όμως, όταν κόβονται, εκείνο που συμβαίνει είναι μείωση μισθού και έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό το κύριο αίτημά μας είναι η αύξηση του μισθού κάτι που μας ενώνει βεβαίως όλους και μας κάνει δυνατότερους στη διεκδίκησή μας.
 


Νέα πολύμηνη καθυστέρηση για το διορισμό των διοικητικών που περιμένουν τα Νοσοκομεία από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, τη Δευτέρα 17/10 εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 (διοριστέοι διαγωνισμού 1998 του ΑΣΕΠ), τη στιγμή που είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες διορισμού όσων περιλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες που είχαν εκδοθεί πριν 2 μήνες.
Παρά το ότι οι αλλαγές στους πίνακες αφορούν περί τα 30 μόνο άτομα, αναμένεται να προκύψει νέα πολύμηνη καθυστέρηση για το διορισμό των  διοικητικών που περιμένουμε στα Νοσοκομεία, αφού εάν εκδοθεί νέο ΦΕΚ διοριστέων θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά από την αρχή η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων διορισμού, κάτι που θα πάρει ξανά αρκετούς μήνες να ολοκληρωθεί.

Από: ygeionomikoi.gr

Αλλάζουν «χέρια» τα ιατρικά συνέδρια! Ποιος θα τα ελέγχει.

Έρχονται τα πάνω κάτω στα ιατρικά συνέδρια.

συνέδριαΑλλαγές στον τρόπο ελέγχου αλλά και την εποπτεία των ιατρικών συνεδρίων στα οποία συμμετέχουν επιστημονικοί φορείς και φαρμακευτικές εταιρείες, αναμένεται να προωθήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr μετά το ναυάγιο με τον κώδικα δημοσιοποίησης που μπλόκαρε έπειτα από απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο ο έλεγχος των συνεδρίων να φύγει από τον ΕΟΦ.
Ειδικότερα όπως λένε πηγές του HealthReport.gr εδώ και καιρό συζητείται το ενδεχόμενο, τον απόλυτο έλεγχο των συνεδρίων να τον αναλάβει το υπουργείο Υγείας το οποίο και θα δίνει τις τελικές εγκρίσεις για το ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι και με τι χρηματικά ποσά.
Και αυτό επειδή όπως λένε οι ίδιες πηγές του HealthReport.gr, υπήρχαν παράπονα ότι ακολουθείται μια ανορθόδοξη διαδικασία στον ΕΟΦ, με πολλά συνέδρια να κουρεύονται είτε τελείως, είτε ο προϋπολογισμός τους κατά 50% χωρίς επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεξαχθούν σωστά.

Βέβαια από την άλλη καλά γνωρίζοντες έλεγαν στο HealthReport.gr ότι με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στο υπουργείο Υγείας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ατονήσει ο έλεγχος και να επικρατεί πάλι ότι τα προηγούμενα χρόνια στα συνέδρια, οπότε και όλα ήταν ανεξέλεγκτα και μέσα σε ένα θολό τοπίο.
Σε μια τέτοια περίπτωση αν ατονήσουν οι έλεγχοι, θα θεωρηθεί «δωράκι» της κυβέρνησης προς τους γιατρούς, δεδομένου ότι ο κλάδος είναι δυσαρεστημένος με τις συνεχείς περικοπές και τα μέτρα.
Να σημειωθεί πάντως πως οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν τον έλεγχο και τους περιορισμούς στα συνέδρια, αφού ήδη είχαν θεσπίσει δικό τους κώδικα δεοντολογίας πριν χρόνια με περικοπές. Άλλωστε είχαν στοχοποιηθεί στο παρελθόν για πολυτελή συνέδρια και είχαν μπει στο μάτι του Κυκλώνα για ταξίδια χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο.