-->

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ 16/9/13

ΕΝΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερωθείτε και για την επικαιροποιημένη εγκύκλιο. (18/9/13) https://docs.google.com/file/d/0B_A20I6xZnejcG9qWlpYVktEMTA/edit

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Β. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΕ-ΥΕ-ΤΕ-ΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ (ΦΕΚ 2123-2134/2013) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΛΑΔΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ -ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ:

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

4.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου