-->

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Κατάταξη υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια

Ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4024.
Επειδή είναι σημαντική...λεπτομέρεια το ζήτημα των πλασματικών 3 ετών (3ετης εμπειρία), ας το έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι που ανήκουν στην παρακάτω κατηγορία. ( Μετατάξεις οδηγών και κατάταξή τους σε μισθολογικό κλιμάκιο)


ΑΘΗΝΑ 3/10/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3631
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Με το Ν.4024/2011 άρθρο 28 παρ.4 υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν με προσθήκη πλασματικών χρόνων για την τελική κατάταξή τους τρία (3) έτη.
Με το υπ΄αριθμ. 50/2001 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» άρθρο 21 παρ.2 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 «άρθρο μόνο» παρ.13 ο διορισμός ΔΕ Οδηγών και ως εκ τούτου και οι μετατάξεις (οι μετατάξεις είναι οιονεί διορισμός) γίνονται με τυπικό προσόν το απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την τριετή εμπειρία.
Εφόσον λοιπόν οι υπάλληλοι κατέχουν το τυπικό προσόν (απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και το ουσιαστικό προσόν (τριετή εμπειρία) κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4024/2014 χωρίς την «ποινή» των τριών (3) ετών.
Η ίδια Νομολογία ισχύει για όλες τις ΔΕ Τεχνικές Ειδικότητες.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου