-->

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Στη σημερινή μας συνάντηση με τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Κοκκινάκη που ήταν προγραμματισμένη , αλλά και την , μετά από απαίτησή μας, συνάντηση με τον αν. Υπουργό κ. Ξανθό καταθέσαμε το παρακάτω υπόμνημα, που αναφέρεται στα εντελώς επείγοντα αιτήματά μας, που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας των Νοσοκομείων. Τα ίδια ζητήματα, αναπτύξαμε περαιτέρω και στην συζήτηση μας με τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. ( Σχετικό Δελτίο Τύπου θα εκδοθεί άμεσα.)

Το παρακάτω υπόμνημα αποτελείται από: Ένα σύντομο εισαγωγικό μέρος και ακολουθεί μια συνοπτική - κατά το δυνατό - περιγραφή της κατάστασης και των άμεσων αιτημάτων για κάθε νοσοκομείο. Τέλος επισυνάπτονται οι πίνακες αναγκών που ήδη έχουν αποσταλεί πρόσφατα στο Υπουργείο.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Κ. Σ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
(που απευθύνθηκε τελικά συνολικά στην πολιτική ηγεσία)

 ΑΘΗΝΑ: 9/03/2015

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.
Με την αντιλαική πολιτική εμπορευματικοποίησης της υγείας των κυβερνήσεων όλων των προηγούμενων ετών, που εφαρμόστηκαν πίστα με τις οδηγίες της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου στο τομέα υγείας κ όχι μόνο, φτάνουμε σήμερα να βιώνουμε τραγικές καταστάσεις με το κλείσιμο νοσοκομείων, καταργήσεις κρεβατιών και η υγεία από αγαθό να γίνεται εμπόρευμα και να κατευθύνεται μόνο στους έχοντες.
Τα νοσοκομεία του Βορειοανατολικού άξονα έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια έναν ανελέητο πόλεμο. Από τρία (Σισμανόγλειο, 1ο ΙΚΑ - Πρώην Παπαδημητρίου, Αμ. Φλέμιγκ) πλήρως λειτουργούντα νοσοκομεία που ήταν στη περιοχή, έχουν παραμείνει στη πραγματικότητα ενάμιση αφού το νοσοκομείο Σισμανόγλειο συρρικνώθηκε σημαντικά, το 1ο ΙΚΑ (Πρώην Παπαδημητρίου) ΕΚΛΕΙΣΕ και το Αμ. Φλέμιγκ έχει μείνει το μισό μετά το κλείσιμο της πτέρυγας Μπόμπολα και τη μεγάλη συρρίκνωση της πτέρυγας Τσαγκάρη. Αποτέλεσμα αυτών των εφιαλτικών εξελίξεων ήταν με τους μνημονιακούς οργανισμούς, να καταργηθούν περισσότερα από 600 νοσηλευτικά κρεβάτια, δεκάδες κλινικές, και εκατοντάδες οργανικές θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
  Ειδικά αναφορικά με το προσωπικό, σημειώνουμε ότι υπέστη πραγματική καθίζηση αφού τα τρία αυτά νοσοκομεία έχασαν, μόνο τα τελευταία δύο χρόνια με τις διαθεσιμότητες και τις συνταξιοδοτήσεις πάνω από 900 εργαζόμενους. Ειδικά με τις διαθεσιμότητες του προσωπικού των νοσοκομείων πανελλαδικά τα νοσοκομεία μας υπέστησαν το μεγαλύτερο κόστος αφού «έδωσαν» περισσότερο από το 1/3 των διαθεσιμοτήτων, δηλαδή τις 466 από τις 1250! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Ενιαίο ΝΠΔΔ «Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμιγκ» έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ!!
 Αυτά είναι: 1. Η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που ανέρχεται στο ποσό των 20.250.000 € καθότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι ιδιαίτερα χαμηλός (οικ. Έτος 2014 33.083.000 €). Προκύπτει επομένως μείωση του προϋπολογισμού για το έτος 2015 ποσό 12.833.000,00 ευρώ (μείωση σε σχέση με το 2014, 39%!!). Η μείωση στη πραγματικότητα αγγίζει τα τελευταία 5 χρόνια το 60%!! 2. Το 1ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ (πρώην Παπαδημητρίου) που μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έχει μεταφέρει από εκκρεμείς υποθέσεις – εκκρεμοδικίες το ποσό των 84.000.000 € κατά προσέγγιση σε απαιτήσεις προμηθευτών και των πρώην ιδιοκτητών του κτιρίου που στεγαζόταν το πρώην ΙΚΑ Παπαδημητρίου (ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΠΑΡΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Α.Ε.).
Πιο συγκεκριμένα: Υποχρεώσεις από Μισθώματα Κτιρίων : 54.655.000,00
Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές : 29.156.556,00
 Σύνολο Υποχρεώσεων : 83.811.556,00 ευρώ.
   

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η,
Πατήστε στους συνδέσμους παρακάτω
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ.
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
 1. Κατάργηση του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» και Επαναφορά του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο ως αυτοτελές ΝΠΔΔ μέσω νέου, πλήρως και αυτοτελούς Οργανισμού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού της περιοχής και με προοπτική ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών.
 Κατάργηση των Νόμων και Υπ. Αποφάσεων που ενοποίησαν τις δύο Νοσοκομειακές Μονάδες «Σισμανόγλειο» και «Αμαλία Φλέμιγκ» σε ένα ενιαίο και αυτοτελές ΝΠΔΔ καθώς και των διατάξεων που διασύνδεσαν υπό την εποπτεία Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης το: 1) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» και 2) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
 2. Εφημερίες Σισμανογλείου - Θα θρηνήσουμε θύματα. Τις μέρες των εφημεριών, το Σισμανόγλειο, μετά τις εξελίξεις με το κλείσιμο νοσοκομείων, που αναφέραμε παραπάνω και με την σημαντική αύξηση των περιστατικών λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης εισόδου των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, δέχεται επί της ουσίας όλα τα περιστατικά της βορειοανατολικής Αττικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται 500 και 600 κάποιες φορές ασθενείς στην εφημερία. Έτσι μια σειρά παράγοντες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα.
 Αυτοί είναι:  Η κατάργηση πνευμονολογικών και παθολογικών κλινικών των Νοσοκομείων Σισμανόγλειο/ Αμαλία Φλέμινγκ/Παπαδημητρίου,  η τροποποίηση της Εφημερίας των Πνευμονολογικών τμημάτων του Λεκανοπεδίου και η μονομερής επιβάρυνση του Νοσοκομείου στη κάλυψη πνευμονολογικών ασθενών αυτού.
 Η κάτω του ορίου ασφαλείας λειτουργίας των νοσηλευτικών τμημάτων με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, διαθεσιμότητες).
 Η νοσηλεία δεκάδων ασθενών σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου πέραν των κλινικών εισαγωγής τους με κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων στους ασθενείς των τμημάτων υποδοχής (ασθενείς ανοσοκατασταλμένοι, καρδιολογικοί, ασθενείς με μοσχεύματα κτλ).
Η νοσηλεία ασθενών σε βαριά κατάσταση σε νοσηλευτικά τμήματα στα πλαίσια των διασπορών του Νοσοκομείου (ασθενείς διασωληνωμένοι πνευμονολογικών κλινικών σε χειρουργικά τμήματα) και η υποχρεωτική νοσηλεία ασθενών στα ΤΕΠ μετά τη λήξη της εφημερίας με αδύνατη τη κάλυψη από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Την επαναφορά του τρόπου εφημερίας των πνευμονολογικών κλινικών εντάσσοντας και τις πνευμονολογικές κλινικές του Νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί για μακρύ χρονικό διάστημα και οδηγεί στην επισφάλεια της ιατρονοσηλευτικής παρέμβασης των ασθενών, στην ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίας υγείας των κατοίκων της Αττικής.
 Δραματική έλλειψη Νοσηλευτικού, Διοικητικού, Παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού Το κύριο πρόβλημα είναι η δραματική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών. Συγκεκριμένα τμήματα, όπως το Χειρουργείο, τα ΤΕΠ, η ΜΕΘ, οι Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα ψυχιατρικά τμήματα βρίσκονται σε οριακό σημείο, ενώ υπάρχουν νοσηλευτικά τμήματα που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας. Εκ των 635 οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού είναι καλυμμένες οι 507 εκ των οποίων υπηρετούν ουσιαστικά οι 432 καθώς 75 άτομα απουσιάζουν από την υπηρεσία για διάφορους λόγους (μακροχρόνιες άδειες ανατροφής, άνευ αποδοχών, κλπ).
Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε συνθήκες εξαντλητικής ενταντικοποίησης ενώ στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού οφείλονται εκατοντάδες ρεπό και κανονικές άδεις του 2014. Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στην εξυπηρέτηση της διακίνησης των ασθενών καθώς ο αριθμός των τραυματιοφορέων έχει μειωθεί δραματικά και οι εναπομείναντες είναι μεγάλοι σε ηλικία και με προβλήματα υγείας που επιτείνονται με την ένταση και το φόρτο εργασίας. Οι ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό είναι επίσης τεράστιες αφού είναι ακάλυπτο, σε σχέση με τις οργανικές θέσεις, το 1/3 του προσωπικού. Στη Τεχνική υπηρεσία σχεδόν το 50% των οργανικών θέσεων είναι κενές με αποτέλεσμα να έχουμε έναν υδραυλικό για δύο νοσοκομεία, αλλά και στο προσωπικό των παραϊατρικών είναι ακάλυπτο το 1/3 των οργανικών θέσεων. Γι αυτό απαιτείται η Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.
Ωστόσο για την απρόσκοπτη στοιχειώδη ασφαλή λειτουργία είναι αναγκαία τουλάχιστον, η άμεση πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα: 65 Νοσηλευτικό προσωπικό (αυτές οι ανάγκες αναφέρονται μόνο στις ανεπτυγμένες κλίνες επί του συνόλου των 450 οργανικών κλινών της Μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» - οποιαδήποτε πρόσθετη κλίνη συνεπάγεται πρόσθετο προσωπικό), 22 Τεχνικό προσωπικό (θερμαστών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, κλπ), 50 Διοικητικό προσωπικό (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ θυρωρών-κλητήρων), 14 Παραϊατρικό προσωπικό, 5 Επιστημονικό προσωπικό (πλην ιατρών) και 8 Ιατρικό προσωπικό. (επισυνάπτεται ο πίνακας με τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες σε προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων).
 Δε λειτουργούν 6 από τα 18 κρεβάτια στην ΜΕΘ, 5 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία, 40 νοσηλευτικά κρεβάτια που μπορούν να στελεχώσουν άμεσα μία κλινική και 6 κρεβάτια της μονάδας βραχείας νοσηλείας του αιμοδυναμικού τμήματος, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, οδηγώντας ουσιαστικά τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα στο νοσοκομείο.
 Άμεση κάλυψη με Ιατρούς Παθολόγους στο Νοσοκομείο, με τη μεταφορά των ιατρών που έχουν στο Σισμανόγλειο την οργανική τους θέση άλλα βρίσκονται με μετακίνηση σε άλλα νοσοκομεία, μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, αφού το νοσοκομείο έχει μείνει με ελάχιστους Παθολόγους πολύ κάτω από τα ασφαλή όρια για τη περίθαλψη 80 ασθενών στις δύο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου αλλά και τη κάλυψη των απαιτήσεων των ασθενών στις εφημερίες του νοσοκομείου.
 Άμεση Αύξηση των κλινών της Καρδιολογικής Κλινικής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών σε νοσηλεία και να μην υπάρχουν μόνιμα 10 - 15 ράντζα ειδικά μετά από κάθε εφημερία, με αποτέλεσμα οι εμφραγματίες ασθενείς να νοσηλεύονται σε φορεία μεταφοράς στους διαδρόμους χωρίς πολλές φορές καν τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό (μόνιτορ κλπ) για τη παροχή ασφαλούς νοσηλείας.
Άμεση επισκευή - αναβάθμιση των μαγειρείων του Νοσοκομείου, κτιριακή, μηχανολογική και προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και άμεση πρόσληψη μαγείρων, βοηθών μαγείρων, πλυντών μαγειρικών σκευών, τραπεζοκόμων για την αξιοπρεπή παροχή γευμάτων στους ασθενείς και προκειμένου να καταργηθούν τα ιδιωτικά συνεργεία που το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν τα οικονομικά του νοσοκομείου υπέρμετρα, εκμεταλλεύοντας βάναυσα τους εργαζόμενους τους. Άμεση ανάκληση των αποφάσεων της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής και της Διοίκησης του Σισμανογλείου – Αμ. Φλέμιγκ για ενοποίηση των μαγειρείων για την «εξυπηρέτηση» των αναγκών των ασθενών του Σισμανογλείου – Αμ. Φλέμιγκ και ΓΝΑ Παίδων Πεντέλης, αλλά και κάθε σχεδίου τους για την Παρασκευή φαγητού στα μαγειρεία του Γ.Ο.Ν.Κ., για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σίτισης των ασθενών και των τριών νοσοκομείων.
 Η Μείωση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα ανέστειλαν τη λειτουργία του Ολοήμερου Φαρμακείου το 2014. Το 2014 λόγω μείωσης του προϋπολογισμού για τα φάρμακα ανεστάλη η λειτουργία του ολοήμερου φαρμακείου για την εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών για χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Έτσι καταγράφηκε μεγάλη ταλαιπωρία και παράπονα από χρονίως πάσχοντες ασθενείς (ΧΝΑ, ρευματολογικοί, με ηπατίτιδες κλπ) που κατευθύνονταν σε υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για εκτέλεση των μηνιαίων συνταγών τους . Δεδομένης της αυτονόητης κοινωνικής προσφοράς που πρέπει να έχουν τα Δημόσια Νοσοκομεία , θα πρέπει να μας δοθεί επιπλέον το αναγκαίο οικονομικό κονδύλι για εξυπηρέτηση αυτού του πληθυσμού (περίπου 600 ασθενείς σε μηνιαία βάση είχαν εξυπηρετηθεί κατά την περίοδο 8/2012-6/2013) προκειμένου να αποκατασταθεί αυτό το έτος 2015.
Εισαγγελική Εντολή για εισαγωγή εφήβων στους Ξενώνες Εφήβων με Παραβατική Συμπεριφορά και Ανυπαρξία δομών για φιλοξενία παραβατικών και προνοιακών περιστατικών. Η ανυπαρξία ειδικών δομών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δομών και τμημάτων του ψυχιατρικού τομέα με αποτέλεσμα να καλούμαστε σε φιλοξενία εφήβων με παραβατική συμπεριφορά κάτι το οποίο είναι παράνομο και άκρως επικίνδυνο. Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών από τη μεριά της εισαγγελίας, ήταν να θρηνήσουμε την απώλεια της ζωής συναδέλφου μας στο Ξενώνα «Σπίτι», καθώς η φιλοξενία τέτοιων περιστατικών με παραβατική συμπεριφορά δημιουργούσε διαρκώς συνθήκες επικινδυνότητας για τους έφηβους των Ξενώνων και τους εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει διότι: Α) οι εργαζόμενοι εκεί αδυνατούν να συγκεράσουν τις ανάγκες εντελώς ανομοιογενών νοσηλευομένων και έτσι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τη σωματική ακεραιότητα ή και τη ζωή νοσηλευομένων και εργαζομένων. Β) καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των ψυχιατρικών περιστατικών που έχουν ανάγκη νοσηλείας ή φιλοξενίας αφού οι κλίνες καταλαμβάνονται από περιστατικά που δεν επιτρέπεται από το νόμο. Τέλος απαιτούμε: · Άμεση αύξηση της Χρηματοδότηση των νοσοκομείων για τη Πλήρη κάλυψη τους από τον κρατικό προϋπολογισμό · Επαναλειτουργία και Αποκατάσταση των κρεβατιών και των κλινικών που έχουν κλείσει · Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων · Κατάργηση του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» και Επαναφορά του Νοσοκομείου Σισμανόγλειο ως αυτοτελές ΝΠΔΔ · Άμεση αλλαγή του νομικού καθεστώτος που προβλέπεται ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις ή εκκρεμοδικίες μεταφέρονται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (Ν. 3918/2011), με την επαναφορά αυτών των υποθέσεων στο ΙΚΑ. · Δημιουργία δομών για φιλοξενία παραβατικών και προνοιακών περιστατικών · Άμεση ανάκληση των αποφάσεων της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής και της Διοίκησης του Σισμανογλείου – Αμ. Φλέμιγκ για ενοποίηση των μαγειρείων του Σισμανογλείου – Αμ. Φλέμιγκ και ΓΝΑ Παίδων Πεντέλης

 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ. 

Το Γενικό Νοσοκομείο « Α. Φλέμιγκ» , πριν από τη διαθεσιμότητα (9ος/2013) λειτουργούσε με 296 κρεβάτια και σύνολο προσωπικού 696 εργαζόμενους. Σήμερα λειτουργεί με 139 κρεβάτια και 317 εργαζόμενους αντίστοιχα.
Εξαιρετικά σημαντικό θεωρούμε το γεγονός πως από τα νοσοκομεία που προγραμμάτισε για κλείσιμο η εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής, το «Φλέμιγκ» υπήρξε το μόνο που έμεινε, έστω και με βαριές απώλειες, ανοιχτό. Σε μηνιαία βάση, ακόμα συνεχίζουν να προσέρχονται και να εξυπηρετούνται χιλιάδες πολίτες(βλ. ESYNET) , βεβαίως σημαντικά λιγότεροι από όσους εξυπηρετούσε στο προ- διαθεσιμότητας διάστημα.
 Ωστόσο, χάρη στο πείσμα και την προσφορά γιατρών και προσωπικού, εξακολουθούν να λειτουργούν ιατρεία (όπως του διαβητικού ποδιού) που είναι από τα ελάχιστα στην Αθήνα και άλλα με πολλή καλή ποιότητα υπηρεσιών που εκτιμάται από το κοινό. Οι εργαζόμενοι των Τριών Νοσοκομείων που απέμειναν στην περιοχή μας, με τα Σωματεία τους            ( Α.Φλέμιγκ - Σισμανογλείου και Π. Πεντέλης), και η τοπική κοινωνία, σύσσωμη, στήριξαν δυναμικά το νοσοκομείο και περιφρούρησαν το επίπεδο υγείας στην περιοχή των Β.Α προαστίων. Γι’ αυτό παραμένει ακόμα ανοιχτό. Ταυτόχρονα αυτό είναι και το μέτρο που πρέπει να αξιολογηθεί σήμερα και να στηριχτεί άμεσα.
Η κατάσταση της λειτουργίας του, σήμερα συνίσταται σε: Παράτυπη και επικίνδυνη περίθαλψη ασθενών λόγω της κατάργησης καίριων κλινικών και τραγικής έλλειψης προσωπικού. Ασθενείς «αναγκάζονται» σε νοσηλεία σε κλινικές άλλης ειδίκευσης, κατά παράβαση κάθε διαδικασίας, με σοβαρότατο κίνδυνο διασποράς μολύνσεων αλλά και ελλιπή παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Απαγόρευση πρόσβασης σε σημαντικές υπηρεσίες υγείας.
Προβληματική προμήθεια φαρμάκων, αδυναμία εκτέλεσης βασικών εξετάσεων με κίνδυνο για τη ζωή των αρρώστων. Με την κατάργηση – μεταφορά ολόκληρων εργαστηρίων , και την τραγική έλλειψη παρασκευαστών δεν γίνονται πχ ανοσολογικές εξετάσεις, η «γλυκοζυλιωμένη» βγαίνει σε 1 εβδομάδα!)
 Αδυναμία λειτουργίας τμημάτων σε όλες τις βάρδιες, μηχανήματα «κλειδωμένα». Τραγικές συνθήκες εργασίας για όλο το προσωπικό που μετριέται σε εκατοντάδες μέρες οφειλόμενων R και κανονικής άδειας. Επιμονή της Διοίκησης στην πολιτική του κλεισίματος του νοσοκομείου, για την οποία επιλέχτηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.(Όλες οι ενέργειές της συντείνουν στο, εκ των πραγμάτων, «λουκέτο».
 Ενδεικτικά παραδείγματα: 1. Αδυναμία καταχώρησης και ελέγχου νοσηλείων προκειμένου να εισπραχθούν από τα ταμεία λόγω έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων.
2. Σοβαρή έλλειψη προσωπικού στην εξυπηρέτηση των προσερχομένων στο Νοσοκομείο (γκισέ) μ ε αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του κόσμου -Τεχνικός αναγκάζεται να κάνει βάρδιες στο Γρ. Κίνησης κατά τις εφημερίες.
3. Αδυναμία λειτουργίας σε όλες τις βάρδιες – και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών της Περιτοναϊκής κάθαρσης και αλλού καθώς στο τμήμα υπάρχουν μόνο τρείς νοσηλεύτριες.
4. Η κάλυψη όλου του Νοσοκομείου γίνεται μόνο με 5 ενεργούς τραυματιοφορείς – συμπεριλαμβανομένου και του Χειρουργείου. Απίστευτη ταλαιπωρία και επικινδυνότητα για τους ασθενείς. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε απουσία. 
5. Δεν υπάρχει κάλυψη από τεχνικούς σε μόνιμη βάση. Αδυναμία αντιμετώπισης βλαβών ακόμα και σε κρίσιμους τομείς (πχ Χειρουργεία). Έλλειψη συντηρήσεων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (πχ του μοναδικού σε λειτουργία κλιβάνου) , με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.
6. Σοβαρότατη έλλειψη ιματισμού και υγειονομικού υλικού, (γάζες- ράμματα- αντισηπτικά κλπ).
7. Λόγω κατάργησης – ενοποίησης του Φαρμακείου, δημιουργείται απίστευτη ταλαιπωρία στην προμήθεια φαρμάκων αλλά και δυσκολία πρόσβασης απόρων στο Φαρμακείο.
8. Αδυναμία τήρησης αρχείου (σε σακούλες σκουπιδιών) των ιατρικών φακέλων των ασθενών λόγω έλλειψης προσωπικού.
9. Τραγική έλλειψη παρασκευαστών-τριων σε όλα τα εργαστήρια/τμήματα με αποτέλεσμα τη μερική αναστολή λειτουργίας τους.
Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο επαναλειτουργίας του Νοσοκομείου πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα, ορισμένα από τα οποία απολύτως άμεσα. Συγκεκριμένα:
 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – Εντελώς κρίσιμες για τη συνέχιση λειτουργίας μας. 

1) Οριστική μετάταξη των 29 εργαζομένων που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας με ανανεούμενες 3μηνες μετακινήσεις, αλλά η οργανική τους θέση λόγω διαθεσιμότητας είναι σε άλλα Νοσοκομεία.
2) Ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό, με οδηγό τον πρόσφατο κατάλογο αναγκών που κατατέθηκε κατόπιν εντολής της νέας πολιτικής ηγεσίας.
 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ, μέσω της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που ήδη έχουμε απευθύνει (με θετική ανταπόκριση), όσοι πρώην εργαζόμενοί μας βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία, μέσω του αίσχους των διαθεσιμοτήτων και επιθυμούν να επιστρέψουν στο Νοσοκομείο. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και αποφυγή κάθε είδους «νομικών κωλυμάτων»
3) Άμεση τοποθέτηση 2 επικουρικών ιατρών στην παθολογική κλινική που κινδυνεύει με διακοπή της εφημερίας.
4) Άμεση Επαναλειτουργία των κλινικών: Πνευμονολογικής, Νεφρολογικής, Οφθαλμολογικής, με κρισιμότερη όλων την επαναλειτουργία της Πνευμονολογικής (με βάση τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής).
5) Οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Νοσοκομείου, μέσω συμφωνίας των συναρμόδιων υπουργείων Υγείας και Παιδείας, καθώς, αυτή η «εκ του πονηρού εκκρεμότητα» που προέκυψε με ευθύνη των τελευταίων Διοικήσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις κλεισίματος του Νοσοκομείου.
6) Άμεση ανάκληση όλων των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο που καταργεί, ενοποιεί, υπηρεσίες και λειτουργίες, συμβάλλοντας στη συρρίκνωση και αποσκοπώντας στο «λουκέτο»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ.
 1) Αυτόνομη και αυτοτελής λειτουργία του Α. Φλέμιγκ μέσω νέου, πλήρως αυτοτελούς Οργανισμού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού της περιοχής και με προοπτική ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών.
2)Αποκατάσταση όλων των καταργημένων – «ενοποιημένων» τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή λειτουργία για τη ζωή των ασθενών: Τεχνική Υπηρεσία, Φαρμακείο, Οικονομική υπηρεσία & διαχείριση, Εργαστήρια.
3)Πλήρη επαναλειτουργία των 65 κλειστών κρεβατιών της Πτ. Τσαγκάρη και των 70 της Πτ. Μπόμπολα. Είναι απαράδεκτο απέναντι στα ράντσα και στις πολύμηνες λίστες αναμονής να υπάρχουν κρεβάτια νοσηλείας και χειρουργεία κλειστά.
4) Δίκαιη κατανομή, βάσει των αναγκών, των νέων προσλήψεων σε Νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό. (επισυνάπτεται ο πίνακας με τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες σε προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων).

 ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
 Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης ως σήμερα, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης απώλεσε την πλήρη λειτουργική αυτονομία που είχε ως τρίτο Νοσοκομείο Παίδων της Αττικής. Αρχικά τέθηκε σε καθεστώς συγχώνευσης με το Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»(2011), χάνοντας για χάρη του τελευταίου, τόσο τον Α.Φ.Μ. όσο και σεβαστό αριθμό επιστημονικού και μη προσωπικού. Αργότερα (2013), μετά από διαρκείς και αποτελεσματικές κινητοποιήσεις του Σωματείου Εργαζομένων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και (12)Δημοτικά Συμβούλια όμορων και κοντινών Δήμων της ΒΑ Αττικής, απέστειλλαν ψηφίσματα και αποφάσεις διαμαρτυρίας, βοηθώντας το Νοσοκομείο να ανακτήσει Οργανισμό, Α.Φ.Μ. και να τεθεί πλέον σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. «Σισμανόγλειο – Αμ.Φλέμιγκ» υπό την εποπτεία ενός ενιαίου Δ.Σ. Αποδεικνύεται πλέον καθημερινά, ότι και η δεύτερη «λύση» που προκρίθηκε, αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξή του (κυρίως λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών και διαφοράς μεγεθών των Νοσοκομείων του «συγκροτήματος»).
 Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Σωματείο Εργαζομένων σε πλήρη εναρμόνιση και αγαστή συνεργασία με την Τοπική Κοινωνία, προτείνει και αγωνίζεται για πλήρη αυτονομία και αναβάθμιση του Νοσοκομείου, ώστε να καταστεί πόλος έλξης και αποσυμφόρησης όχι μόνο της Αττικής, αλλά και όλης της χώρας. Άλλωστε, ο άπλετος χώρος που διαθέτει, το ιδιαίτερα ελκυστικό και συνεχώς αστικοποιούμενο περιβάλλον του και η κοντινή πρόσβαση σε Αεροδρόμιο και Αττική Οδό, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης ποιοτικών και ποσοτικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας λόγω κρίσης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου περιφερειακού Παιδιατρικού Κέντρου στη ΒΑ Αττική με πλήρη αυτάρκεια και γρήγορες διαδικασίες λειτουργίας, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη παγκοσμίως.
 Προβλήματα που επιζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας : Μεγαλύτερη οικονομική στήριξη (μειώθηκε 50% και πλέον ο προϋπολογισμός την τελευταία πενταετία)
Εντονότατες ελλείψεις Ιατρικού, Διοικητικού, ΠαραΪατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και υλικών (ήδη το Νοσοκομείο λειτουργεί κάτω των ορίων ασφαλείας) Αντικατάσταση υπέρογκων και εξόφθαλμα προκλητικών δαπανών (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη), με προσλήψεις μόνιμου εργατικού προσωπικού. Αναβάθμιση των Μαγειρείων του Νοσοκομείου (υπάρχει εκταμιευμένη η επιχορήγηση, λείπει η πολιτική απόφαση)
Αλλαγή του τρόπου Διοίκησης (κομφούζιο αρμοδιοτήτων Διοικητών-Αναπληρωτών, συσκέψεις επί συσκέψεων, managementαπ’ το γραφείο, αριθμολαγνεία και τελικά …κοινωνική πενία)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 --------------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Σημ.1.  Στην ουσία αποτυπώνονται οι κενές οργανικές θέσεις του ισχύοντος οργανισμού και είναι οι ελάχιστες δυνατές θέσεις εργασίας που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει το νοσοκομείο με την υφιστάμενη κατάσταση. Κάθε προσπάθεια ανάπτυξης  στο πλαίσιο της επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση θα απαιτήσει επιπλέον προσωπικό. 

ΣΗΜ 2. η "ΔΙΑΦΟΡΆ" που φαίνεται μεταξύ των οργανικών θέσεων, των υπηρετούντων και των αιτουμένων δεν είναι πραγματική, καθώς υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις (ΑΜΕΑ, εκκρεμότητες στο Υπουργείο, διάφορα κωλήματα  κλπ) που μειώνουν τη διαφορά, ουσιαστικά,  στους αριθμούς που αποτυπώνονται στην τελευταία στήλη.

Αριθμός οργανικών θέσεων: 451 (446+5 Προσ/γείς)
Αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων: 259 (252+6Προσ/γείς+1 ΙΔΑΧ)
Επείγουσες ανάγκες κάλυψης θέσεων: 71
Στα στοιχεία των υπηρετούντων θα συμπεριλάβετε και όσους υπαλλήλους είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι από το Νοσοκομείο σας, ενώ δεν θα συμπεριλάβετε όσους είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι προς το Νοσοκομείο σας.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ιατρικό Προσωπικό
95+5 Προσ/γείς
57+5 Προσ/γείς
10
Νοσηλευτικό προσωπικό
190
122+1 Προσ/γής
24
ΠΕ
4
4
ΤΕ
74
54
1
ΔΕ
62
39+1 Προσ/γής
13
ΥΕ
50
25
10
Επιστημονικό προσωπικό
13
4
3
ΠΕ
9
1
3
ΤΕ
4
3
Διοικητικό Προσωπικό
105
41+1 ΙΔΑΧ
27
ΠΕ
9
5
3
ΤΕ
10
4
2
ΔΕ
37
15
9
ΥΕ
49
17+1 ΙΔΑΧ
13
Παραϊατρικό προσωπικό
28
15
7
ΠΕ
ΤΕ
12
8
1
ΔΕ
16
7
6
Τεχνική Υπηρεσία
15
13
ΠΕ
5
3
ΤΕ
2
2
ΔΕ
8
8
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
446+5 Προσ/γείς
252+6Προσ/γείς+
1 ΙΔΑΧ
71
(Αναλυτική αποτύπωση ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του υπηρετούντος προσωπικού, των αποσπασμένων ή με τρίμηνες μετακινήσεις σε άλλους ή από άλλους φορείς, καθώς και των δεσμευμένων θέσεων του Νοσοκομείου μας,  παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος, στο τέλος του εγγράφου.)   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  (02/02/2015)
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ -ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ -ΙΔΑΧ)
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
5
4
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση -διοίκηση -συντονισμό του έργου της εφημερίας)
3
0
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΠ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
18
9
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
4
4
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝΟΣ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  ΕΣΥΚΑ
5ΣΙΣΜ.+3ΑΜ.ΦΛΕΜ.
3ΣΙΣΜ.+1 ΑΜ.ΦΛΕΜ.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΖΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ (ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΔΙΟΤΙ 1 ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1
1
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
1
0
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
4
2
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 ΣΙΣΜ. + 3 ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ
2 ΣΙΣΜ+2 ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ (1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜ.ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ)
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
5
3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
41
28
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛ. ΑΚΤ/ΓΙΑΣ
30
21
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4  ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
60
42
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 18 ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 6 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ 
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
1
0
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
6
5
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 3 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
8
1
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
16
11
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ(ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ)
2
1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
21
21
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ
6
6
ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7
6
ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
21
18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 6 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
5
4
ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 10 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
19
11
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 24 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ(4 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΙ 20 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ )

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


 75 ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ), ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, Κ.Α., ΣΕ Κ.Υ. ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ (Αναλυτικά ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
131
97
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 9 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
30
18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
340
311
ΕΊΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 26 ΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΖΗΤΑ Ή  ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΉ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 26 ΘΕΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ.
ΥΕ   ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
93
55
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 20 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
3
0
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΔΕ-ΡΑΠΤΡΙΩΝ
1
0
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
31
25
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 12 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ( 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ , 5 ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ , 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΑ )
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5
1
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ )
ΤΕ MΗΧΑΝΙΚΩΝ
11
5
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΜΕ ΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 4 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   (1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ , 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  / ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ(Ι.Π.Κ.ΠΑΛΛΗΝΗ)
3
1
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Ι.Π.Κ.ΠΑΛΛΗΝΗ)
2
0
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ(ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ)
1
1
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Ι.Π.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗ)
2
0
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΡΜΟΣ)
7
6
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΠΙΤΙ)
8
4
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

Επισήμανση : Συμπληρώθηκαν μόνο οι ειδικότητες και οι κατηγορίες που αφορούν επιτακτικές ανάγκεςΣυμπληρώνονται μόνο οι ειδικότητες και οι κατηγορίες που αφορούν επιτακτικές ανάγκες
Ιατρικό προσωπικό: 2 θέσεις Παθολογίας, 1 Ενδοκρινολογίας, 1 Νεφρολογίας, 1 Γαστρεντερολογίας, 1 Ουρολογίας, 2 Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, 1 Ακτινοδιαγνωστικής και 1 Πνευμονολόγος. 
Επιστημονικό προσωπικό: 1 ΠΕ Ακτινοφυσικός και 2 ΠΕ Βιολόγων/Βιοχημικών/Χημικών
Νοσηλευτικό προσωπικό: 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτριών, 13 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτριών & 10 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (5 ΥΕ Βοηθών Θαλάμων & 5 ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.
Διοικητικό προσωπικό: 1 θέση ΠΕ Δ/κου-Λογ/κού, 1 ΠΕ Δικηγόρων, 1 ΠΕ Πληροφορικής. 1 θέση  ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων, 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής. 6 θέσεις ΔΕ Δ/κού-Λογ/κού, 1 θέση ΔΕ Κηπουρών, 2 θέσεις ΔΕ Τηλεφωνητών. 2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας Θυρωρών, 2 θέσεις ΥΕ Εργατών.
Παραϊατρικό προσωπικό: 1 θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, 4 θέσεις ΔΕ παρασκευαστριών και 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου