-->

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου των προϊσταμένων όλων των τμημάτων του νοσοκομείου μας και
τη Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου,
ομόφωνα αποφασίστηκε από προϊστάμενους και λοιπό προσωπικό να παραδοθούν όλα τα φύλλα αξιολόγησης στο Σωματείο
και σε καμία περίπτωση να μην περάσει η αντεργατική τροπολογία της Γεροβασίλη.
Η  Γ.Σ.
Επίσης, απ' ό,τι μας ενημέρωσαν συνάδελφοι από το <<Γεννηματάς>>, πρόσφατα έγινε και ξεχωριστή συγκέντρωση των προϊσταμένων, όπου αποφασίστηκε επίσης από την συντριπτική πλειοψηφία (από το σύνολο των περίπου 60 προϊσταμένων, μόνο 3 ακόμα το σκέφτονται...) να μην χαντακώσουν τους εργαζόμενους, ούτε τους εαυτούς τους αξιολογώντας υφισταμένους ή κάνοντας αυτοαξιολόγηση.
Εμπρός συνάδελφοι! Μη φοβηθεί κανείς! Να μην περάσει!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου