-->

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Συμφωνία με δανειστές: Μειώσεις στις αποδοχές Δημοσίων Υπαλλήλων!

Σημ. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο, είναι αρκετά διαφωτιστικό, αν και προσπαθεί εμφανώς να κρύψει πίσω από <<ουδέτερες>> λέξεις και φράσεις  το τι μας περιμένει αν δεν αντισταθούμε. (Θυμίζουμε πως το βασικό εργαλείο για όλο αυτό το πετσόκομα είναι η αξιολογηση. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΟΛΟΓΗΣΗ! 
Α! και όπου βλέπετε <<εξορθολογισμός>> βάλτε <<μείωση >>.


Το «φως της δημοσιότητας είδε» το τελευταίο κείμενο του Μνημονίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Δανειστές.
Το συγκεκριμένο, 53 σελίδων κείμενο, δημοσιεύθηκε στο twitter από τον δημοσιογράφο Jan Hildebrand της εφημερίδας Handelsblatt και μεταξύ άλλων προβλέπει μειώσεις αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, στη σελ. 4 του κειμένου - προκαταρκτική συμφωνία, που αναφέρεται στην ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική, στο 4ο σημείο αναγράφεται:
«Τον εξορθολογισμό των κινήτρων απόδοσης στα μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα, που θα ανέλθουν σε 33 εκατομμύρια ευρώ το 2018 (the rationalisation of the performance incentives in the public sector wage bill yielding 33 million EUR in 2018)».

Οι προβλέψεις για τη Δημόσια Διοίκηση
Στην ενότητα «Μοντέρνο Κράτος και Δημόσια Διοίκηση» οι δανειστές αναφέρονται σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και κυριότερα στα εξής, όπως αναλύει σύμφωνα με το Αγγλικό κείμενο το epoli.gr:
- Κινητικότητα: Οι Αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για την εισαγωγή ενός νέου μόνιμου συστήματος κινητικότητας, το οποίο θα προωθήσει τη χρήση των περιγραφών θέσεων εργασίας και θα συνδεθεί με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις. Η περιγραφή των θέσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2017 και το σύστημα κινητικότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των εργαζομένων θα λαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής με κενή θέση, «χωρίς συμμετοχή πολιτικού επιπέδου», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο κείμενο.
Ειδικά μισθολόγια: «Οι Αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων».
- Επιλογή Διευθυντών: α) Έγκριση της Υπουργικής Απόφασης για τη «δομημένη συνέντευξη», β) Έκδοση εγκυκλίου για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως το τέλος του 2016 και γ) Έκδοση εγκυκλίου για την περιγραφή των θέσεων εργασίας.
Αξιολόγηση: Οι Αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες και θα εκδώσουν την απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης στο Δημόσιο. Η πρώτη αξιολόγηση θα διεξαχθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.
- Μισθοί: Σύμφωνα με τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (MTFS 2017-20) θα εγκαθιδρυθούν ανώτατα όρια μισθών, «συνεπή με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την εξασφάλιση μείωσης του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ», όπως περιγράφεται στο κείμενο συμφωνίας.
- Συμβάσεις: Θέσπιση ανώτατου ορίου συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και η επιβάρυνση αυτού. Ο αριθμός των συμβάσεων θα παραμείνει αμετάβλητος το 2017 και το 2018 σε σχέση με το 2016. Από το «ανώτατο όριο» επιτρεπόμενων συμβάσεων θα εξαιρεθούν οι συμβάσεις για την προσφυγική κρίση, φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση. 
- Επιδόματα: Οι αποζημιώσεις για επικίνδυνες εργασίες θα ευθυγραμμιστούν με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2017, «μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης, που διατίθεται από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στο κείμενο προκαταρκτικής συμφωνίας.
- Παράνομες προσλήψεις: «Οι Αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνομες προσλήψεις και πειθαρχικές υποθέσεις «και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής κυρώσεων», τονίζεται στο κείμενο.
- Εσωτερικός έλεγχος«…Για την ενίσχυση τής διαφάνειας και της λογοδοσίας τής Δημόσιας Διοίκησης, οι Αρχές θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου». Έως τον Ιούνιο του 2017, οι Αρχές θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή, την πρόταση τού συστήματος αυτού, με την πλήρη εφαρμογή του να πραγματοποιείται έως το τέλος του 2017.

epoli.gr - Σχόλια δικά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου