-->

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Με ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων παράτασης των ατομικών συμβάσεων μέχρι 24 μήνες

Στο νόμο 4574/18 με τίτλο » Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία με αποφάσεις τους τα Δ.Σ. των νοσοκομείων μπορούν να παρατείνουν τις ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με κατηγορίες εργαζομένων (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση) με ανώτερο όριο τους 24 μήνες.
Συγκεκριμένα η ρύθμιση τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/16 και προβλέπει:
«3. Στην παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α» 205), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω φορείς, με απόφαση του μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται να παρατείνουν χρονικά τις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»
4. Η ισχύς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4430/2016
 
Σημ. Η ρύθμιση αυτή, ενοειται πως συμπεριλαμβάνει και το προσωπικό καθαριότητας που πρόσφατα προσλήφθηκε στο Νοσοκομείο. Απαιτείται βέβαια απόφαση του Δ.Σ. και εξασφάλιση του κονδυλίου για τη μισθοδοσία των συναδέλφων. 
Άμεσα λοιπόν και οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα πρέπει η Διοίκηση να πάρει τις σχετικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.