-->

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019


 Παρακάτω η απόφαση της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την αξιολόγηση. Πραφανώς πρόκειται για απόφαση που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα Σωματεία-μέλη της, όπως το δικό μας.
Η, αν αποφασίσουν διαφορετικά, να διαχωρήσουν τη θέση τους και να την κοινοποιήσουν στους εργαζόμενους και το συνδικάτο. Στο πλαίσιο αυτό θα παρθεί απόφαση και από το δικό μας Δ.Σ. το επόμενο διάστημα.

Προς:
1.     Ομοσπονδίες -μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2.     Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3.     Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 19/03/2019
Για την αξιολόγηση και το πρόγραμμα δράσης

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  που συνεδρίασε στις 19 του Μάρτη στην Αθήνα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση. Καλεί, δε, τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
Ως προς το πρόγραμμα δράσης, το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε:
1.    Να στηρίξει τις κλαδικές κινητοποιήσεις, που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα.
2. Να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανάλογα με τις εξελίξεις, στα δημοσιοϋπαλληλικά θέματα, να πραγματοποιήσει, εφόσον χρειαστεί, αγωνιστικές κινητοποιήσεις στη βάση του προγράμματος δράσης που έχει καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις του Γ.Σ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας
 
Κωνσταντίνος Μπέσης       Παναγιώτης Ιωακειμίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου