-->

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

ΑΠΟ 30/8 ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ Η ΑΔΕΔΥ ΠΟΕΔΗΝ


Σημ. Αν και οφείλουμε μια πληρέστερη ενημέρωση - εκτίμηση σχετικά με την διαδικασία της αξιολόγησης, την οποία και θα επιχειρήσουμε σύντομα, αναρτούμε για ενημέρωση την προκήρυξη νέας (νόμιμης - για όσους έχουν απορία) απεργίας/ αποχής από την αξιολόγηση.
Πέρα από τις λεπτομέρειες, το γεγονός είναι πως η ΑΔΕΔΥ καλύπτει ακόμα και τους πιο δύσπιστους (διάβαζε φοβισμένους) να αρνηθούν να βάλουν θηλειά στο λαιμό τους.
Επειδή μάλιστα, στην ουσία αρχίζει το "κομμάτι" που αφορά τους αξιολογητές, προϊσταμένους και διοίκηση, πρέπει να πούμε πως δεν έχουν την ευχέρεια του "δεν γνώριζα" ή "φοβήθηκα" που αντικειμενικά γίνεται κατανοητή από τους απλούς εργαζόμενους.
Εδώ, και καλά θα κάνουν να το καταλάβουν όλοι, τα πράγματα είναι απλά: Η ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗς ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ, Η ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΜΕ ΔΙΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΒΓΑΖΩ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ...ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
(ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΜΗΝ ΘΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ!) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
                       ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ       
Της   Ανώτατης    Διοικήσεως    Ενώσεων    Δημοσίων    Υπαλλήλων   (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),  η  οποία  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της  οδού  Φιλελλήν ων   και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
                               
ΠΡΟΣ:      
1)   Ελληνικό   Δημόσιο,   όπως   νόμιμα   εκπροσωπείται   από   τον   Υπουργό Οικονομικών      
2)  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,      
3) Υπουργείο Οικονομικών,  4) Υπουργείο Εξωτερικών,   5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 6) Υπουργείο Εσωτερικών    7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,        8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,        9)   Υπουργείο    Περιβάλλοντος, Ενέργειας    και  Κλιματικής Αλλαγής,  10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,   11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  13) Υπουργείο Υγείας,  14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  15)  Υπουργείο    Δικαιοσύνης,    Διαφάνειας    και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  17) Υπουργείο Τουρισμού,  18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,  19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,   20) Συνήγορο του Πολίτη,  21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),  22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,   24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,   25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,  26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,  27) Συνήγορος του Καταναλωτή,  28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,  29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,  31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  32) Τράπεζα της Ελλάδας,  33)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής, 34)   Την   Αποκεντρωμένη      Διοίκηση    Θεσσαλίας -   Στερεάς   35)    Την   Αποκεντρωμένη       Διοίκηση    Ηπείρου -   Δυτικής   Μακεδονίας,  που  εδρεύει  στα  Ιωάννινα,  επί  της  οδού  Β.  Ηπείρου  36)  Την   Αποκεντρωμένη     Διοίκηση   Πελοποννήσου,    Δυτικής   Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, επί της Ν. Εθνικής  Οδού   Πατρών-  Αθηνών, αριθ. 158 37)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας -     Θράκης,  που    εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, επ ί της οδού Καθ. Ρωσίδη, αριθ.11.  38)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,  που  εδρεύει  στον   Πειραιά, επί της οδού Ακτή Μιαούλη, αριθ.83 & Μπότσαρη, αριθ. 2 -8.  39)  Την   Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Κρήτης,   που   εδρεύει   στο   Ηράκλειο    Κρήτης,   επί   της  Πλ.   Κουντουριώτη,     όπως   νόμιμα  εκπροσωπούνται.   40)  Την Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδας  (ΚΕΔΕ)   41) Την Ένωση  Περιφερειών Ελλάδας  (ΕΝΠΕ)

                                                                ***** 

      Κύριοι Υπουργοί,
        Σας κοινοποιούμε  συνημμένο στην παρούσα  και αποτελούν   αναπόσπαστο   τμήμα    αυτής,   αντίγραφο    της   από   21 -8-2014  απόφασης  του  Γενικού  Συμβουλίου  της  ΑΔΕΔΥ,  που  ελήφθη  με     όλες   τις  νόμιμες  διατυπώσεις  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  καταστατικά   όργανο,   δια  της   οποία   αποφασίστηκε     μεταξύ   άλλων   για  τους
αναφερόμενους  σε  αυτήν  λόγους      και  με  τα  αναφερόμενα  σε  αυτή   αιτήματα 

η προκήρυξη απεργίας  -αποχής :   «i)  από  όλες  τις  διαδικασίες,    που   σχετίζονται    με  την   αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα,   αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων   του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
 (β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ)  Από  τη  σύνταξη   και  υποβολ ή  εισηγήσεων    αξιολόγησης   (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο  3  14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε   Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ)  οποιαδήποτε    άλλη   ενέργεια,  που   συνάπτεται    με   τη   διαδικασία   αυτή,   όπως   παροχή  στοιχείων   από   τις  Διευθύνσεις   Διοικητικού/Προσωπικού κλπ    ii)  Από  όλες  τις  διαδικασίες    υλοποίησης    της   ατομικής   αξιολόγησης     (ΠΔ   152/13)    των   εκπαιδευτικών,    αλλά   και   της   αυτοαξιολόγησης     –  αξιολόγησης   της  σχολικής   μονάδας   και  κάθε   διαδικασία      αξιολόγησης      του    εκπαιδευτικού      έργου     που   πραγματοποιείται  σε  υλοποίηση  του  σχετικού  νομοθετικού  πλαισίου   (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).    iii)  Από  όλες  τις  διαδικασίες επαναπροσδιορισμού  με  νέα   κριτήρια   της   μετατροπής   των   συμβάσεων   ορισμένου   σε   αορίστου   χρόνου του Ν. 4250/14. 


Η   απεργία   θα  εκκινήσει  την   30η  Αυγούστου    2014   


έπειτα,   δηλαδή,   από  την   πάροδο   τεσσάρων    εργασίμων    ημερών   από   την   κοινοποίηση    εξωδίκου    δηλώσεως     της   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.   στα   αρμόδια   Υπουργεία,  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  λοιπές  υπηρεσίες,   δια   της   οποίας   γνωστοποιούνται   το   περιεχόμενο   της   αποφάσεως   αυτής   και  τα   αιτήματα   της   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  ενώ  σε  περίπτωση     μη   ικανοποίησης  αυτών  θα  συνεχιστεί  μέχρι  τη  λήξη  της   διαδικασίας   αξιολόγησης,   όπως   αυτή   περιγράφεται    στο  άρθρο   32  του  νόμου   4250/2014,    όπως   τροποποιήθηκε     με  το   άρθρο   250  του   νόμου   4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η  Νοεμβρίου 2014».   Σημειώνεται,    ότι  κατά   την  ίδια  ως  άνω   συνεδρίαση    του   οργάνου  εξουσιοδοτήθηκε  η     Εκτελεστική  Επιτροπή  της  ΑΔΕΔΥ  να   προβεί  σε  κάθε  αναγκαία  ενέργεια  για  την  εκτέλεση  της  απόφασης   αυτής.  Αρμόδιος    δικαστικός     επιμελητής    επιδότω   νομίμως     την  παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται προς γνώση του και δια τας   νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.     Συνημμένη      η   από   21 -8-2014    απόφαση      του   Γενικού   Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, αποτελούμενη από σελίδες επτά (7).
                         

 Αθήνα,  25/8/2014
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου