-->

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

57000 ευρώ δίνει το Υπουργείο Υγείας για να ...αυτοαξιολογηθεί

Ποσό ύψους 57.000 ευρώ αποφάσισε να διαθέσει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να ...αξιολογήσει τις παρεμβάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η σχετική ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων / Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ, άξονας Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας της περιόδου 2007-2013» έγινε και δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «αντικείµενο της παρούσης είναι η εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την αξιολόγηση των παρεµβάσεων / πράξεων αναφορικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν µέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013, το περιεχόµενο των οποίων συνδέεται άµεσα µε στοχευµένες δράσεις παρεµβατικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης και νοοτροπίας του πληθυσµού». Στο πλαίσιο εκπόνησης της µελέτης αξιολόγησης των παρεµβάσεων αυτών, θα αποτιµηθούν οι βασικοί παράµετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται µε την σκοπιµότητα των πράξεων / και συγκεκριµένα: · Την αποτελεσµατικότητά τους, δηλαδή την συµβολή των πράξεων στην επίτευξη των τεθέντων στόχων/δεικτών. · Την αποδοτικότητά τους, δηλαδή την σχέση των εκροών της πράξεων µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό. · Την κρισιµότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται µε την υλοποίηση των πράξεων. · Την συνέργεια και συµπληρωµατικότητά τους, µε άλλες πράξεις και τοµεακές πολιτικές.

 (ΗealthView.gr) 

Τα σχόλια μας: 1. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν φάρμακα και 57 χιλιάρικα δίνονται σε "κάποια" εταιρία για να κάνει ...μετρήσεις αποδοτικότητας. Και όλοι αυτοί οι επιστήμονες - στελέχη που παρουσιάζουν εργασίες στα συνέδρια που χάθηκαν να κάνουν τη "μελέτη" στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους και να γλυτώσουμε τα Ευρώ; Ή μήπως δεν είναι αυτό το θέμα;
2. Και γιατί δεν έρχονται σε μια μέρα εφημερίας στα επείγοντα να βγάλουν ότι συμπεράσματα τους λείπουν αμέσως;
3. Εδώ κλείνουν δομές και νοσοκομεία με λουκέτο, τι τσαμπουνάνε για στόχους και αποδοτικότητες; Μήπως επανέρχεται από το παράθυρο η αξιολόγηση με βάση τη σύνδεση μισθού - απόδοσης, η οποία βέβαια έχει σχέση με το μισθό αλλά όχι με την απόδοση; (Τι απόδοση και τι "στόχους" να βάλεις σ' ένα διαλυμένο σύστημα;) 
4. Και το κορυφαίο: Το πρόγραμμα έχει στόχο λέει και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή περιμένουν ανοιχτά και γεμάτα προσωπικό τα ιατρεία του ΠΕΔΥ και ο κόσμος αρνείται να πάει να εξεταστεί από...κακή νοοτροπία. (Εδώ πεθαίνει στο δρόμο επειδή δεν έχει οδηγούς και ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου