-->

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ειδική ρύθμιση για την «κινητικότητα» των ΑΣΕΠιτών 1998 υπονομεύει τις… προσλήψεις στα νοσοκομεία

Στο νόμο για την «κινητικότητα» των δημόσιων υπαλλήλων που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και εκδόθηκε σε ΦΕΚ, συμπεριλήφθηκε ειδική διάταξη για την κινητικότητα των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, που διορίστηκαν πρόσφατα, και με την οποία δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων με υπουργική απόφαση.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 43 του νόμου 4440/2016 αναφέρεται:
Άρθρο 45
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4420/2016 (Α΄ 175), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1998, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 45), οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου Υπουργείου.»
Ουσιαστικά, δίνεται δυνατότητα «κινητικότητας από το παράθυρο» στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αφού με μια υπουργική απόφαση μπορεί να γίνει ανακατανομή των θέσεων και να μεταφερθούν σε άλλους φορείς, προφανώς στους τόπους κατοικίας τους. Βεβαίως, έτσι τίθενται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας, αφού η μετάταξη τους εξαρτάται απόλυτα από τις διαθέσεις του Υπουργού. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα: αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 δικαιούνται να τοποθετηθούν σε φορείς του τόπου κατοικίας τους, γιατί προχώρησε σε διαφορετική κατανομή των θέσεων και τοποθέτηση τους ανά την Ελλάδα, και δεν τους έδωσε εξ αρχής τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε όποια πόλη επιθυμούν;
Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί πλέον τα πράγματα, αν υπάρξει ανακατανομή των θέσεων αυτών, πολλά Νοσοκομεία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καθόλου προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων. Για παράδειγμα, στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης έχουν διοριστεί 11 διοικητικοί υπάλληλοι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 1998, από τους οποίους μόνο ένας είναι κάτοικος της περιοχής. Αν γίνουν δεκτές οι πιθανές αιτήσεις των υπόλοιπων 10 για μετάταξη στους τόπους κατοικίας τους, τότε το Νοσοκομείο κινδυνεύει να μείνει με μία μόνο πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου, τη στιγμή που οι μισές οργανικές θέσεις της διοικητικής υπηρεσίας είναι κενές και οι συνταξιοδοτήσεις συνεχείς. Ανάλογες καταστάσεις υπάρχουν και σε πολλά άλλα Νοσοκομεία, αφού πέραν των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε άλλες προκηρύξεις διοικητικών θέσεων.
Εφόσον η κυβέρνηση θέλει να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το διορισμό ανθρώπων μεγάλων πλέον σε ηλικία σε τόπους εκτός του τόπου κατοικία τους, θα μπορούσε να συλλέξει τα όποια αιτήματα μετατάξεων και στη συνέχεια να προχωρήσει σε προκηρύξεις νέων θέσεων διοικητικών υπαλλήλων για τους φορείς στους οποίους θα δημιουργηθούν τα κενά, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθούν οι σχετικοί νέοι διορισμοί να ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες μετατάξεις.
Αν όμως αντίθετα, η κυβέρνηση προχωρήσει σε ανακατανομή των θέσεων των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 χωρίς να φροντίσει για άμεση κάλυψη των κενών που θα προκύψουν, υπάρχει ο κίνδυνος πολλά Νοσοκομεία να μείνουν χωρίς καθόλου νέες προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων κάτι που θα δημιουργήσει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των Νοσοκομείων.
Από: ergasia.net

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου