-->

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Πόσες ώρες θα εργάζονται οι ειδικευόμενοι με το νέο ωράριο στο ΕΣΥ!

Πολύ περισσότερες ώρες αλλά με λιγότερα χρήματα αναμένεται να εργάζονται ειδικά οι ειδικευόμενοι γιατροί στο ΕΣΥ.



Οι φόβοι των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) εστιάζονται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των νοσοκομείων εκτός των άλλων θα καταστρατηγούν το ωράριο των ειδικευόμενων ιατρών στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας των νοσοκομειακών γιατρών, με το νέο καθεστώς οι ειδικευόμενοι ενώ σήμερα εργάζονται 241,5 ώρες το μήνα και έχουν δικαίωμα για επτά ρεπό, με το νομοσχέδιο θα εργάζονται 249 ώρες και θα έχουν δικαίωμα το πολύ μέχρι τρία ρεπό. 
Αυτό όμως που αναμένεται να καταστρατηγηθεί πλήρως ειδικά για τους νέους γιατρούς είναι τα 12ωρα.
Όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, καθιερώνεται ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας η μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας.
Και ως 12ωρη εργασία νοούνται οι 7 ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από 5 ώρες ενεργής εφημερίας. Στις περιπτώσεις αυτές άτυπα οι ειδικευόμενοι γιατροί θα καλούνται να καλύψουν και τις ανάγκες τα απογεύματα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου το ιατρικό προσωπικό είναι λιγοστό.
Εκτός αυτού ο ορισμός των εφημεριών ετοιμότητας αφήνει περιθώρια να γίνεται ανεξέλεγκτος ο αριθμός τους. Άλλωστε πλέον οι εφημερίες ετοιμότητας δε θα συνυπολογίζονται στο χρόνο εργασίας παρότι θα αμείβονται όπως σήμερα με το 1/3της ενεργούς εφημερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου