-->

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΟΝΙΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ. ΟΧΙ ΤΡΙΜΗΝΕΣ!

<<ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 21 του Ν.3868/2010
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
βάσει των οποίων ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με
αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό ….νοσηλευτικό
διοικητικό, τεχνικό …προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειάς του για
κάλυψη εφημερίων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των τριών μηνών, μέσα στο ίδιο έτος, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα
τρεις μήνες, μέσα στο ίδιο έτος». Ομοίως οι Διοικητές των Υ.ΠΕ. μπορούν με
κοινές αποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών
τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μετακίνηση της υπαλλήλου κλάδου Επισκεπτριών Υγείας
Δώνου Ανδριάννας από το Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου-
Αλεξάνδρα» πρώην ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» στο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-
Αμαλία Φλέμιγκ» πρώην Αμαλία Φλέμιγκ από λήψεως της παρούσης για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα στο Ιατρείο Διαβητικού
Ποδιού «Δημήτριος Βογιατζόγλου».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ >>

Ανακοινώθηκαν επίσης οι μετακινήσεις γιατρών απο το Φλέμιγκ σε άλλα νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα μετακινούνται δυο πνευμονολόγοι και δυο απο το Παθολογοανατομικό, μεταξύ αυτών ο Διευθυντής του εργαστηρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου