-->

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Διευκρινιστική για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κόβεται σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα ...αναδρομικά. Επιβάλλεται έτσι μια ακόμα μείωση αποδοχών!

Η ασάφεια που επικρατούσε σχετικά με τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, λύθηκε πρόσφατα με δυσμενή τρόπο για τους εργαζόμενους, αφού κόβει και μάλιστα αναδρομικά το επίδομα σε μια σειρά περιπτώσεις αδειών που είναι κοινές και διαδεδομένες στους εργαζόμενους. (πχ εκπαιδευτική άδεια ή νοσηλεία σε νοσοκομείο). Προφανώς και ως εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε τα κάθε λογής επιδόματα όχι ανάλογα με το...ιδεολογικό τους περιεχόμενο αλλά ως κομμάτι του μισθού μας. Η εξέλιξη αυτή, εκτός των άλλων, αποδεικνύει πόσο επισφαλή είναι τα κάθε λογής επιδόματα, αφού η στρόφιγγα ανοίγει ή συνηθέστερα κλείνει από τις κυβερνήσεις, ανάλογα με την κατάσταση του κινήματος των εργαζομένων. Δηλαδή ανάλογα αν την "παίρνει" να βάλει το χέρι στην τσέπη των υπαλλήλων ή όχι. Τόσο απλό είναι. Γι' αυτό λέμε: ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ και  Ενσωμάτωση στο μισθό. Γι' αυτό έχει νόημα να αγωνιστούμε μαζί με την διεκδίκηση βαρέων και ανθυγιεινών σε όλους τους υγειονομικούς, με μόνη προϋπόθεση την προϋπηρεσία και χωρίς καμία επιβάρυνση.

(Όσοι με αφορμή αυτό κάνουν δεύτερες σκέψεις και φοβούνται για πετσόκομμα σε  ό,τι άλλο εισόδημα έχει απομείνει με μορφή επιδόματος - πχ την προσωπική διαφορά - έχουν απόλυτο δίκιο...)

Πιο συγκεκριμένα για το θέμα της αναδρομικής περικοπής, αναδημοσιεύουμε τα κύρια σημεία επισκόπησης που έκανε το Σωματείο του Π.Γ.Ν. Λάρισας και είχαν την καλοσύνη οι συνάδελφοι να μας στείλουν.(δικές μας οι επισημάνσεις)

  Το ιστορικό… 

Με τον Ν.4354/2015, προβλεπόταν η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μόνο κατά την κανονική άδεια ή αναρρωτική άδεια μόλις έξι ημερών. Στο άρθρο 18 του Νόμου σημειωνόταν ακόμη ότι, το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους, που έχουν οριστεί, με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.
    Παράλληλα με την εγκύκλιο 2/1015/05-01-2016 της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχονταν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου. Σ’ αυτήν σημειώνεται ότι, η διάταξη του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 επιφέρει αλλαγή μόνο για το διάστημα των αδειών, που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. Έτσι, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι ημέρες κατ’ έτος.
    Αναλύοντας το Νόμο Ν.4354/2015 και την διευκρινιστική εγκύκλιο και με συνδυαστική προσέγγιση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι υπάλληλοι, που τελούν σε άδειες  ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, συνδικαλιστικές, καθώς και σε αναρρωτική άδεια, που χορηγείται από Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του Δημοσίου, Πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και Ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), δεν θα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά την διάρκεια των παραπάνω αδειών.

    Οι αντιδράσεις… 

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, που ζημιώνονταν αδίκως οικονομικά από την περικοπή του κυβερνητικά στελέχη είχαν δεσμευθεί για την παράταση στη χορήγηση του επιδόματος. Ο πρώτος, που «υπέκυψε» στις πιέσεις των εργαζομένων ήταν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, που όχι μόνο δεσμεύθηκε προφορικά από το βήμα της Βουλής, ότι θα πάρει πίσω για τους Υγειονομικούς τη συγκεκριμένη περικοπή, αλλά προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα: εξέδωσε εγκύκλιο, με ημερομηνία 22/02/2016, προς τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νοσοκομείων, με το οποίο τούς καλούσε να αναστείλουν την εφαρμογή διάταξης του Νόμου 4354/2016 ως προς το επίδομα, «ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης». Σημειώνεται, ότι το ύψος του επιδόματος είναι, ανάλογα με την «κατηγορία» εργαζομένων, 150 ευρώ, 70 ευρώ ή 35 ευρώ μηνιαίως, μεικτά. Ειδικά, το προσωπικό των Νοσοκομείων (Νοσηλευτές, προσωπικό εργαστηρίων, εστίασης, ιματισμού, απασχολούμενοι σε ακτινολογικούς θαλάμους, διασώστες Ε.Κ.Α.Β., θαλαμηπόλοι ψυχιατρικών νοσοκομείων και κλινικών) ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες. 

Η Τροπολογία… 

 Τον Απρίλιο 2016 η Κυβέρνηση με τροπολογία επί του Νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που ψηφίστηκε , διατηρεί την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις περιπτώσεις της χορήγησης των νομίμων θεσμοθετημένων αδειών (εκπαιδευτική, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική άδεια), «εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους». Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η επιφύλαξη του Νομοθέτη για την επικείμενη ευθυγράμμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, έως τις 31/12/2017, γεγονός, που αφήνει ολάνοιχτο το παράθυρο για την πλήρη κατάργησή του από το 2018, όπως άλλωστε φέρεται να είναι και η δέσμευση της κυβέρνησης προς τους δανειστές.

 Ο κόφτης…

 Με ημερομηνία 06-05-206 διακινήθηκε η νέα Εγκύκλιος με τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176 /Α΄)» .
     Μεταξύ των οδηγιών και διευκρινίσεων κι αυτή περί της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας επισημαίνεται, ότι η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης του εν λόγω επιδόματος ισχύουν από 26-4-2016, ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4384/2016. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ίσχυαν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, δηλ. το επίδομα αυτό καταβαλλόταν μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούσαν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.
  Με απλά λόγια… Οι υπάλληλοι στο χώρο της υγείας θα έχουν περικοπή στο μισθό τους για το διάστημα από 01-01 έως 25-04-2016. Η περικοπή θα υπολογιστεί αναδρομικά και θα παρακρατηθεί το επόμενο διάστημα. 
Η κοροϊδία δεν έχει όρια…

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.