-->

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ...

Αν και νομίζουμε πως είναι γνωστό, αφού ισχύει ήδη εδώ και 6 μήνες, ωστόσο επειδή υπήρξαν ερωτήσεις από συναδέλφους, ενημερώνουμε ότι:

ΣΤΟ NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440
ΦΕΚ Α’ 224/02.12.2016
<<Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.>> και στις λοιπές διατάξεις, άρθο 21 αναφέρει:

Άρθρο 31. Άδεια ασθένειας τέκνων.
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

Αυτά... προς ενημέρωση και χρήση των συναδέλφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου