-->

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Η Διοίκηση του "ΝΙΚΑΙΑΣ" δεν θα καταθέσει αξιολογήσεις! ΤΕΛΙΚΑ ΑΜΑ ΠΙΕΣΤΟΥΝ...ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!

Τελικά όλα γίνονται. Οι συνάδελφοι στο "Νίκαιας" με την κινητοποίηση τους πέτυχαν όχι μόνο να μην περάσουν οι αξιολογήσεις αλλά να πάρει και απόφαση το ΔΣ του Νοσοκομείου ότι με την τραγική έλλειψη προσωπικού και τις άθλιες συνθήκες δουλειάς η όποια "αξιολόγηση" είναι...ανέκδοτο.
Ένα είναι σίγουρο: Χωρίς την κινητοποίηση των εργαζομένων, καμιά Διοίκηση από μόνη της δεν θα είχε πάρει τέτοια απόφαση.
Χώρια που είναι και μια καλή ιδέα για τη δική μας Διοίκηση που προφασίζεται συνέχεια ότι"το λέει ο νόμος". Είναι δηλαδή λιγότερο νομοταγής η Διοίκηση του Νίκαιας; Μήπως είναι στο χέρι μας τελικά να "πειστεί" να πράξει κάτι ανάλογο;


Παρακάτω η απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου "ΝΙΚΑΙΑΣ"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.15ης / 19 - 06- 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Δ.4η
Θέμα (Ε.Δ.4ον): «Έγγραφο του Συλλόγου των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας σχετικά με την ποσόστωση.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του:
1.του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014
2.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίησης διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.»
3.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28-4-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014
4.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-05-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4250/2014
5.Την υπ΄αριθμ.9/08-05-2014 (θέμα 5ο ) Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου περί αξιολόγησης προσωπικού
6.Το υπ΄αριθμ.350/18-06-2014 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου περί αξιολόγησης προσωπικού και
7. μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
ΕΓΚΡΙΝΕΙ
1.     Εκφράζει τη ρητή αντίρρηση του για τον επιμερισμό των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου βάσει των προβλεπομένων κατά νόμον κριτηρίων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές συνθήκες παροχής εργασίας των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει αυξημένο όγκο εργασιών και προοδευτικά δραματικά μειούμενο αριθμό υπαλλήλων.
2.     Ζητά την επανεξέταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ιδιαίτερα της ποσόστωσης.
3.     Η απόφαση του Δ.Σ. να είναι δεσμευτική για το μονομελές όργανο διοίκησης ως προς την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών.
4.     Την επικύρωση του θέματος αυθημερόν.
                                                                      Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.