-->

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ!Παρακάτω το υπόμνημα που στείλαμε στη Διοίκηση κλπ υπηρεσίες,την Πέμπτη το μεσημέρι, ύστερα από συννενόηση τα Σωματεία των τριών Νοσοκομείων. 
Το κείμενο, όπως είναι λογικό, αναφέρεται αυστηρά στο ζήτημα του νόμου και δηλώνει την αντίθεσή μας στην κατάργηση και στον "αποχαρακτηρισμό" του μισού νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας. 
Πέρα όμως από αυτό, "πίσω" από τη διάταξη κρύβονται επιμελώς ουσιαστικές και σοβαρές συνέπειες κυρίως για τους ΔΕ Νοσηλευτές αλλά και σοβαρή επιβάρυνση για όλο το υπόλοιπο νοσηλ/κο προσωπικό.
Γι' αυτό πρέπει άμεσα να συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις, να ενημερωθούμε αντικειμενικά και να αντιδράσουμε όλοι μαζί.
Συνάδελφοι, είναι σίγουρο πως θα επιδιωχθεί από διάφορους γνωστούς και μη εξαιρεταίους κύκλους της Διοίκησης (και γύρω από αυτή) να υποβαθμιστεί το γεγονός, ακόμα και να παρουσιαστεί σαν θετικό ή και σαν αναβάθμιση για τους ΤΕ και ΠΕ συναδέλφους! Δεν είναι καθόλου έτσι, μην τους πιστεύετε, λένε ψέμματα. Άλλοι είναι οι σκοποί τους και άλλα "βάσανα" περιμένουν όλο το Νοσηλευτικό κλάδο.

ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΣΤΙς 11 ΠΜ, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ, ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ/ΦΟΥΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΠΡΟΣ
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
 κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗΑ. Με το υπό συζήτηση  σχέδιο νόμου « Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» και συγκεκριμένα στο άρθρο 43 αυτού «Σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και λοιπούς φορείς  που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»Συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι «Στα δημόσια νοσοκομεία εργάζεται μεγάλος αριθμός νοσηλευτών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, υπαγόμενοι οργανικώς στις οικείες νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αναμφίβολα πρόκειται περί ενός ομοιογενούς συνόλου υπαλλήλων, φέροντος τα χαρακτηριστικά επαγγελματικού κλάδου, που παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω υπό ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης. Ενόψει των παραπάνω δεδομένων και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ρύθμιση κάθε ζητήματος που άπτεται της άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα δημόσια νοσοκομεία και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων νοσηλευτών, προτείνεται η δημιουργία ειδικού κλάδου Νοσηλευτών.
Β. Τονίζεται ότι στο ανωτέρω σχέδιο νόμου αποκλείονται οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές, οι οποίοι σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (Π.Δ 210/ΦΕΚ Α΄/16524.7.2001) αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση νοσηλευτικών διαδικασιών μετά από ανάθεση από νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αυτών των νοσηλευτικών πράξεων  που του ανατίθενται από νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής. 
Διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ΔΕ Βοηθοί νοσηλευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία φέρουν τα χαρακτηριστικά επαγγελματικού κλάδου, ενός ομοιογενούς συνόλου υπαλλήλων, διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης  , που παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω υπό ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης, όπως ακριβώς ορίζει και η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου για τους  νοσηλευτών κατηγοριών  ΠΕ και ΤΕ. Περαιτέρω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στον ειδικό κλάδο που συστήνεται συμπεριλαμβάνονται οι επισκέπτες  και οι μαιες, κλάδοι που διέπονται από διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και οι οποίοι μάλιστα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έναν τελείως διαφορετικό τομέα από αυτόν της νοσηλευτικής φροντίδας των αρρώστων που οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, αλλά και οι Βοηθοί νοσηλευτές παρέχουν.   
 Γ. Tονίζεται ότι στα Δημόσια Νοσοκομεία της  χώρας οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών αποτελούν το 30  έως 50% του προσωπικού των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές στελεχώνουν τα νοσηλευτικά τμήματα και αποτελούν βασικό κορμό της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές είναι 103 από τους 500, στο Αμ. Φλέμιγκ είναι 39 από τους 96 και στο Παίδων Πεντέλης 70 από τους 147.   Οι αναλογίες στους στα νοσηλευτικά τμήματα είναι τέτοιες,  που τους καθιστά αναγκαίους και απαραίτητους για τη λειτουργία των τμημάτων. Η συμβολή τους στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών επιφέρει  ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας επί συναπτά έτη. 

Συνεπώς, όχι μόνο είναι ανεκτό, αλλά επιβάλλεται από τα ανωτέρω, η ένταξη των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών σε οποιαδήποτε άρθρο σχεδίου νόμου ή άλλης ρύθμισης για τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού, αν και εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για την ανάπτυξη των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς των Δημοσίων Νοσοκομείων.     

 Επειδή ο νομοθέτης δια του ως άνω νόμου δεν αφήνει κανένα κενό,  που να επιδέχεται ερμηνεία, ως προς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των  Βοηθών Νοσηλευτών.
Επειδή ο αποκλεισμός των ΔΕ Βοηθών  Νοσηλευτών από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου  γίνεται καταχρηστικά με συνέπειες την υποστελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων και την ασφάλεια των ασθενών, εφόσον ο υπό ψήφιση νόμος περιορίζει την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων και διαδικασιών. 
Επειδή επί πολλά χρόνια οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές υποχρεώθηκαν και υποχρεούνται καταχρηστικώς και παρανόμως σε άλλες αρμοδιότητες από αυτές που ορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των Νοσοκομείων.        

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 43 από το σχέδιο νόμου « Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» 

Αν και εφόσον κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών την άμεση ένταξη των ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών   σε αυτόν.

Ήδη δια του παρόντος, επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας και σας δηλώνουμε ότι εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός  των βοηθών Νοσηλευτών από το όποιο σχέδιο νόμου που θα αφορά τη σύσταση επαγγελματικού κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.
Ως εκ τούτου θα περιοριστούμε αυστηρώς στην εφαρμογή των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αρνούμενοι τις όποιες εντολές  για εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων, οι οποίες αντιβαίνουν με επαγγελματικά μας δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στις οικίες νομοθετικές διατάξεις του κλάδου. 


Κοινοποίηση: 
Υπουργό Υγείας 
Αναπλ. Υπουργό Υγείας 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 
Διοικητή 1ης ΥΠΕ 
ΠΟΕΔΗΝ 


Εσωτερική Κοινοποίηση: 
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης 
Νοσηλευτικές Διευθύνσεις των τριών  Νοσοκομείων 
Τομεάρχες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των τριών Νοσοκομείων
Προϊστάμενες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των τριών Νοσοκομείων

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου