-->

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Δικαίωμα εκλογής στα Επιστημονικά Συμβούλια

   Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ των Νοσοκομείων.   Με το Ν.3329/2005 άρθρο9 παρ.1 περιπ.(ζ) από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι Νοσηλευτές ΠΕ και απουσία αυτών ΤΕ.   Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει πλέον η διάκριση (προβαδίζουσα κατηγορία) στην επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, πρέπει να έχουν δικαίωμα εκλογής και ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου οι Νοσηλευτές ΤΕ όμοια με τους ΠΕ.   Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ (Α.Π. 3929/9-12-14) καλούμε τη Διοίκηση  να συμπεριλάβει  στη προκήρυξη των εκλογών το αυτονόητο δικαίωμα των Νοσηλευτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου