-->

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Ετοιμαστείτε για νοσοκομεία χωρίς διοικητές... Διαβάστε γιατί!

"Μετά τη για διάφορους λόγους αποχώρηση και μη αναπλήρωση επί τρίμηνο διοικητών και αναπληρωτών διοικητών δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίοι κατείχαν αντιστοίχως και τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους, τα διοικητικά συμβούλια δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και να λάβουν αποφάσεις για το οποιοδήποτε ζήτημα, είτε αυτό είναι σημαντικό, όπως η παραλαβή έργων, η αντικατάσταση ιατρικών μηχανημάτων, η πληρωμή εφημεριών κ.τ.λ., είτε πρόκειται για ζήτημα καθημερινής ρουτίνας. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι πλήττει τα ίδια τα εν λόγω νοσοκομεία, τους εργαζομένους, τους νοσηλευομένους και τους ασθενείς, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή συνέχεια, την εξέλιξη και γενικά τη σταθερότητα του δημοσίου συστήματος υγείας".
Αυτό αναφέρεται ως αιτιολογία για όσα προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προβλέποντας ότι η προκήρυξη για νέους διοικητές θα αργήσει...

Όπως φαίνεται από τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, τα δημόσια νοσοκομεία θα υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν ακόμη και χωρίς διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή αλλά όχι με την βοήθεια του ιατρικού τους διευθυντή, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα...
Σύμφωνα με την νέα τροπολογία, χρέη διοικητή κατά το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορεί να εκτελεί ο διευθυντής της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του κάθε νοσοκομείου.
Στην ρύθμιση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση αποχώρησης του διοικητή ενός νοσοκομείου είναι δυνατή και νόμιμη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ως τον διορισμό νέου διοικητή ακόμη και μετά την πάροδο τριμήνου εφόσον υπάρχει αναπληρωτής διοικητής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει αποχωρήσει ο αναπληρωτής διοικητής αλλά παραμένει ο διοικητής.
Στην περίπτωση που έχει αποχωρήσει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του νοσοκομείου, πρόεδρος ΔΣ θα γίνεται ο αναπληρωτής διοικητής του έτερου νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο διευθυντής της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα: "Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως ως τον διορισμό νέου προέδρου και αντιπροέδρου, ακόμη και μετά την πάροδο του τριμήνου, με την προϋπόθεση ότι Τα λοιπά μέλη του επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας".

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη (iatropedia)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου