-->

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Από 21 Ιουλίου οι νέοι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις! Δείτε τι και πως κόβεται!


   
Σημ. Αναλυτικό το άρθρο που ακολουθεί για το σκοτεινό σχέδιο περικοπής των διαγνωστικών εξετάσεων του κοσμάκη. Δεν φτάνουν οι λαμογιές των ιδιωτικών κέντρων, δεν φτάνει η όλο και μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής στις εξετάσεις,  δεν φτάνει η ανασφάλιστη μαύρη εργασία που αποκόβει από το σύστημα χιλιάδες ανθρώπους, έρχονται και άλλοι κόφτες. 
   Μόνιμη δικαιολογία η περικοπή της σπατάλης, αλλά η ουσία πάντα η ίδια: Να μην είναι τίποτα πλέον δωρεάν, είτε έχει κάποιος ασφάλιση είτε όχι. (Γιατί, 'ο,τι και να λένε, δεν πειθόμαστε πως...το χόμπι ενός ολόκληρου λαού να είναι να πηγαίνει στο γιατρό να ταλαιπωρούνται νέοι - γέροι στις ουρές προκειμένου να κάνουν εξετάσεις χωρίς λόγο!)  Αυτό μάλιστα με την αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων ανάλογα με το πόσες φορές κάνει την ίδια εξέταση είναι εντελώς σατανικό. (Και για να θυμηθούμε με ένα παλιό - αλλά επίκαιρο σύνθημα: Δε θα σταματήσουν, αν δεν τους σταματήσουμε!) 

Διαβάστε το "σχέδιο" παρακάτω.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η διοίκηση του Οργανισμού να συγκρατήσει τις δαπάνες, οι οποίες έχουν ξεφύγει σε ποσοστό που ξεπερνά το 15% ψαλιδίζει και άλλο τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων που μπορεί να γράφουν οι γιατροί ανά ασφαλισμένο. 
Αναλυτικότερα όπως επισημαίνεται στο νέο ΦΕΚ 2221 Β’ 18-07-16  που εξέδωσε ο Οργανισμός οι νέοι περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή από 21 Ιουλίου. Πλέον οι γιατροί όταν συνταγογραφούν παραπεμπτικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι «οι εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας».
Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ως αναγκαία την παραπομπή του ασθενούς για επιπλέον εξετάσεις, τότε θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφαση του και αν υπερβαίνει το όριο τότε, θα καταγράφεται »υπέρβαση» για την οποία θα ενημερώνεται τόσο ο ίδιος όσο και ο ΕΟΠΥΥ!
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το νέο ΦΕΚ:
Στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» τα οποία πλέον ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο τηςΔιεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10).
Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εξετάσεις«ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» που αναφέρονται στο Παράρτημα Α επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας που ορίζεται στο Παράρτημα Α.
Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει πακέτα εξετάσεων για τη διάγνωση και παρακολούθηση συνήθων καταστάσεων της υγείας και χρονίων νοσημάτων, καθώς και γενική εξέταση ρουτίνας στα πλαίσια ενός περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up).
Ειδικότερα, για τα πακέτα εξετάσεων που αφορούν χρόνια νοσήματα, η ένταξη τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται σε διασύνδεση με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα. Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ως αναγκαία για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, την παραπομπή του για εξετάσεις πέραν των οριζόμενων στο Παράρτημα Α, τότε θα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα πεδίο με τον προσδιορισμό«ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ».
Όταν επιλέγεται το πεδίο «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ», τότε προκειμένου να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραπεμπτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία που θα συμπληρώνεται στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΟ». Όταν για έναν γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων. Το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.
Επιπροσθέτως, θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10, όπου ως μέσο παραπεμπτικό ορίζεται ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και για το ίδιο ICD-10. Για τον υπολογισμό του μέσου παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ICD-10 λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο έτος δηλαδή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όταν ιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού, θα καταγράφεται η υπέρβαση. Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται τόσο ο ιατρός με ειδικό μήνυμα στην οθόνη του Η/Υ του, όσο και ο ΕΟΠΥΥ.
Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και για τις κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών δημιουργούνται πακέτα εξετάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Όταν ο γιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που ανήκουν σε κά- ποιο από τα πακέτα, τότε οι εξετάσεις αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με έκπτωση ως εξής: η δεύτερη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 50%, η τρίτη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 75% και από την τέταρτη και μετά λαμβάνει έκπτωση 100%. Σε κάθε πακέτο εξετάσεων ως πρώτη εξέταση ορίζεται η ακριβότερη, δεύτερη η αμέσως φθηνότερη κ.ο.κ.
Ομοίως και η συμμετοχή του ασφαλισμένου θα ακολουθεί τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή για τη δεύτερη εξέταση το ποσοστό συμμετοχής του μειώνεται κατά 50%, για την τρίτη κατά 75% κτλ. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση υλοποίησης της υπουργικής απόφασης ως διαχειριστής της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατόπιν οδηγιών που οφείλει να λάβει από τον ΕΟΠΥΥ. Η εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι 20/07/2016. Η ισχύς έναρξης της παρούσας είναι η 21/07/2016.
Για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων ως έτος για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης λογίζεται το έτος 2015.


 (healthreport)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου