-->

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Εκατοντάδες πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς “ Υποφέρουν από την έλλειψη προσωπικού...

Εκατοντάδες πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς «Σήμα κινδύνου εκπέμπουν» 700 ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και 500 με Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, οι οποίοι παρακολουθούνται στις αντίστοιχες μονάδες του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
    Από τους 2 παρασκευαστές που έχουν απομείνει και οι οποίοι καλύπτουν οριακά τις δύο βάρδιες (πρωί-απόγευμα), ο ένας ασθένησε με αποτέλεσμα το «βάρος» των ιδιαίτερα αυξημένων καθηκόντων για την προετοιμασία και το χειρισμό των δειγμάτων και των απαιτούμενων μονάδων αίματος, να πέφτει αποκλειστικά σε ένα και μοναδικό εργαζόμενο.
«Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις μας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, την Ιατρική Υπηρεσία αυτού, την Α΄ ΥΠΕ και το ΥΥΚΑ για τη σύντομη εξεύρεση μίας βιώσιμης λύσης και παρά τις εκκλήσεις των ιατρών-Διευθυντών των ως άνω Μονάδων, οι οποίοι έβλεπαν το αδιέξοδο που θα προέκυπτε, ουδέποτε μέχρι σήμερα υπήρξε ανταπόκριση» τονίζει η Πρόεδρος της ΠΑΣΠΑΜΑ, Ιωάννα Μυρίλλα.
    Τα αποτελέσματα της μη έγκαιρης λήψης μέτρων, όπως εξηγούν οι ίδιοι οι ασθενείς, είναι ολέθρια: Οι μεταγγιζόμενοι κατά την απογευματινή βάρδια δεν θα μπορούν να καταμετρούν τον αιματοκρίτη πριν και μετά τη μετάγγισή τους. Αυτό με τη σειρά του δυσχεραίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας αίματος που θα πρέπει να λάβει ο κάθε ασθενής, ενώ η έλλειψη γνώσης του τελικού αιματοκρίτη αποτελεί τροχοπέδη στον ασφαλή προγραμματισμό της επόμενης μετάγγισής του. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση αντίδρασης κατά τη μετάγγιση θα είναι πρακτικά αδύνατος ο άμεσος προσδιορισμός του μικροαιματοκρίτη του ασθενούς.
«Ο ένας και μοναδικός Παρασκευαστής που απομένει για να εξυπηρετήσει και τις δύο ΜΜΑ είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του έστω και στη μία βάρδια» αναφέρει η κ. Μυρίλλα. «Ήδη δεν λαμβάνονται απαραίτητες εξετάσεις στους ασθενείς. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη διαδικασία λήψεως και προετοιμασίας των δειγμάτων αίματος που αποστέλλονται στην Αιμοδοσία για την εξατομικευμένη ανά ασθενή προετοιμασία των μονάδων αίματος» συμπληρώνει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παλιά στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας δούλευαν 6 παρασκευαστές, αργότερα 4 (δύο σε κάθε βάρδια), ενώ προσφάτως μετακινήθηκε ένας εξ αυτών κι ένας ακόμη συνταξιοδοτήθηκε, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για τους εναπομείναντες εργαζόμενους. Σύντομα, μάλιστα, το πρόβλημα θα οξυνθεί αφού όπως όλοι οι εργαζόμενοι οι 2 παρασκευαστές θα χρειαστεί να πάρουν κι ένα μέρος της άδειάς τους…

Ιοκ. Αλειφεροπούλου (virus)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου