-->

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Νομικό Συμβούλιο: Αναγνωρίζονται οι σπουδές στα "ΚΟΛΕΓΙΑ" ως προσόν διορισμού ή μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία!

Η είδηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: 

ΓνΝΣΚ 66/2016: Κάτοχοι τίτλων μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) -Δυνατότητα διορισμού τους στο δημόσιο τομέα και μετάταξής τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ) – Απόδειξη περί της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.


Οι κάτοχοι τίτλων τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης που απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σπουδές πραγματοποιηθείσες εν όλω ή εν μέρει στους αναφερομένους στην παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν. 3696/2008 παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής (σημ. δική μας : Εννοεί τα διάφορα κολέγια τουλάχιστον τριετούς διάρκειας) μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων (τίτλων) έχει αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανωτάτης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), δύνανται τόσο να διοριστούν σε θέσεις του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ, όσο και να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση κλάδου κατηγορίας ΠΕ. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι έχουν άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εκτός εάν πρόκειται για πτυχία ξένης γλώσσας και φιλολογίας ή ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας (ομοφ.).
 ΔΗΛΑΔΗ: 
Τα κολέγια με φραντσάιζ στην Ελλάδα, με τριετείς σπουδές, παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα των εδώ ΑΕΙ τετραεούς φοίτησης. Οι κάτοχοί τους διορίζονται στην ΠΕ κατηγορία στο Δημόσιο, ή μπορούν να κάνουν μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφ' όσον επιθυμούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Χαράς ευαγγέλια για τους σχολάρχες που θησαυρίζουν μετατρέποντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που από το Σύνταγμα παρέχεται δωρεάν από την Πολιτεία, σε μια χρυσοφόρα "μπίζνα" πολλών εκατομμυρίων.
2. Υποβαθμίζονται τα ελληνικά ΑΕΙ, αφού έχει προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος λάσπης και συκοφάντησης, άδικης και προσχηματικής και εξομοιόνωνται πρακτικά με τα κολέγια...
3. Ο Φοιτητής που σπουδάζει σε κάποιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, πιάνεται "κορόιδο" αφού σ' ένα κολέγιο με τρία χρόνια αποκτάς επαγγελματικά τα ίδια δικαιώματα! 
Αλήθεια την "ουσία" των σπουδών την κοιτάει κανείς; Γιατί είναι γνωστό πως πολλά Πανεπιστήμια - κολέγια της αλλοδαπής είναι απλώς κακής ποιότητας μαγαζιά και όχι σχολές ανώτατης εκπαίδευσης. Όσο για το φραντσάιζ στην Ελλάδα, τα κριτήρια είναι καθαρά εμπορικά βεβαίως.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;  
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ήδη άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση (Όσο πιο πολλά πληρώνει η οικογένεια, τόσο καλύτερα σπουδάζεις...)δέχεται ένα ακόμα χτύπημα και οι "ταξικοί" φραγμοί μεγαλώνουν. Τα παιδιά μικρού και μικρότερου εισοδήματος δεν θα έχουν καμμία ελπίδα να συναγωνιστούν τα παιδιά αυτών που "πληρώνουν" και αγοράζουν προσόντα. Αληθινά ή "πέτσινα".
Από την άλλη η μπίζνα για τους σχολάρχες είναι πολύ μεγάλη και την κυνηγάνε χρόνια την αναγνώριση που ήρθε τελικά από την Ευρωπαϊκή ¨Ενωση (Το μεγάλο μαγαζί δηλαδή) 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου