-->

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Η ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.

Αν και σε ισχύ από το Φλεβάρη, ίσως να έχει διαφύγει από ορισμένους. Καλό να το γνωρίζουμε και αν έχουμε υπόψη συναδέλφους που πλέον δικαιούνται την ειδική άδεια και δεν το γνωρίζουν ή δεν την παίρνουν να επικοινωνήσουν με το Σωματείο.

Με νομοθετική ρύθμιση που είναι σε ισχύ από 21.2.2016 τη δεκαήμερη ειδική άδεια κλειστού χώρου (ειδική άδειαςτου άρθρου 105 του νόμου 2071/92) δικαιούνται πλέον όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στους χώρους αυτούς, και όχι μόνο οι νοσηλευτές, μαίες, βοηθοί νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές, όπως ίσχυε πριν. Δικαιούνται, δηλαδή, τη δεκαήμερη αυτή άδεια και ειδικότητες όπως καθαρίστριες, μεταφορείς ασθενών - νοσοκόμοι, βοηθοί θαλάμου, παρασκευάστές, και άλλες ειδικότητες που μέχρι 21/2/2016 δεν την ελάμβαναν.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4368 

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 21/21-2-2016)

Αρθρο 51. Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού

Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α'123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022 (Β'33/20.1.1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ' αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..

(Με πληροφορίες απο taxheaven & ergasianet)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου