Με το κιάλι θα βλέπουν πλέον τους οδηγούς στα δημόσια νοσοκομεία το εππομενο διάστημα οι ασθενείς καθώς ξεκίνησε η διαθεσιμότητά τους μέχρι να μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ. Αντίστοιχα ξεκίνησε και η διαθεσιμότητα για τους νοσοκομειακούς γιατρούς του πρώην ΙΚΑ οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα μείνουν στο δημόσιο σύστημα ή αν θα επιλέξουν τον ιδιωτικό τομέα και τα ιατρεία τους.