-->

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Ορίστηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Ορίστηκε, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Συγκροτήματος, στο πλαίσιο του ορισμού Συμβουλίων στα Νοσοκομεία που γίνεται αυτή την περίοδο.
Με την ανυπαρξία για πάρα πολύ καιρό Υ.Σ. στο Νοσοκομείο, υπάρχουν πολλά ζητήματα που λιμνάζουν και ταλαιπωρούνται έτσι εργαζόμενοι.  Να υποθέσουμε λοιπόν πως σύντομα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα.. Πως θα κριθούν πχ ανωτεροποιήσεις, θα γίνουν και "κανονικές" κρίσεις, τοποθετήσεις κλπ, σύμφωνα με (τουλάχιστον) κοινά για όλους κριτήρια. Έστω και αν δεν είναι τα δικαιότερα όλων, έστω και αν είναι προσανατολισμένα (όπως και οι "αξιολογήσεις") στη δημιουργία "σώματος" στελεχών μακριά και έξω από τους εργαζόμενους της "λάντζας".  Είναι πάντως καλύτερα από τα ανεξέλεγκτα ρουσφέτια...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου