-->

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΤΕΛΟΣ οι εισφορές υπερ ΤΠΔΥ, ΜΤΠΥ κλπ. Όλες οι αλλαγές στο ασφαλιστικό που φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Σημαντικές αλλαγές στους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων, επέρχονται με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που εστάλη την Πέμπτη στα κόμματα και αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Με τις διατάξεις αυτές καταργούνται εισφορές που καταβάλλονταν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών από τρίτους που δεν συνδέονται με την ιδιότητα του ασφαλισμένου με τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ ένα μέρος των εισφορών αυτών θα διατίθεται υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Πρόκειται για το ποσοστό 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και ποσοστό 12 % επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ του ΟΓΑ.

Η επικουρική ασφάλιση μετατρέπεται σε κεφαλοποιητική, καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου το Ενιαίο Επικουρικό θα λειτουργεί με βάση διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών για όσους ασφαλίζονται από το 2014 και μετά ενώ το ίδιο σύστημα θα ισχύει και για τους ασφαλισμένους έως τις 31/12/2013 για τον χρόνο ασφάλισης από το 2014 και μετά.
(Σημ. Μαντέψτε που θα "φτάσει" η σύνταξή ...οσονούπω) 
Τι αλλάζει στον ΟΑΕΕ 

Οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ θα καταβάλλονται κάθε μήνα, αντί κάθε δίμηνο, ενώ στον Οργανισμό θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά ακόμη και όσοι έχουν διπλή απασχόληση και ως μισθωτοί συμπληρώνουν λιγότερα από 25 ένσημα τον μήνα.

Ποιες είναι οι εισφορές που καταργούνται

-υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),
-του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
-του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),
-του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
-του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),
-του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
-του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ)
-του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ.

Παράλληλα, καταργούνται οι εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) που είχαν θεσμοθετηθεί για επικουρικά ταμεία κλάδων που εντάχθηκαν στο ενιαίο Ταμείο όπως:

-του τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ,
-του τ. ΤΕΑΔΥ,
-του τ. ΤΑΠΕΑΠΙ
-του τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ,
τ. ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ
-του τ. ΤΕΑΧ,
-του τ. ΤΕΑΠΟΚΑ
-του τ. ΤΑΔΚΥ
-του ΤΣΑΥ,
-του ΤΣΜΕΔΕ
-του τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ.
-εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,
-του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
-του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ)
-του ΤΠΔΥ1
-του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
-του ΤΑΠΙΤ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)
-του Αυτόνομου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ),
-του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ).

Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, καθώς και επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Παράλληλα θεσμοθετείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς από την 1.7.2014 οι πόροι του ΛΑΕΚ, διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%.

Η μείωση αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα.

Από το Ποντίκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου