-->

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Σημ. Ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με τις προμήθειες στα Νοσοκομεία αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους καθώς, ως φαίνεται, θα συσταθεί νέο νομικό πρόσωπο που προφανώς θα απαιτήσει στελέχωση...Κατά την ταπεινή μας γνώμη πάντως, καλή βεβαίως η οικονομία, αλλά όταν κονδύλια κάθε χρόνο είναι κατά κάποια εκατομμύρια λιγότερα, η κρίση , όσο καλά και να την διαχειριστείς...κρίση θα παραμείνει!


Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας προβλέπει το νέο σύστημα προμηθειών, που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του φθινοπώρου με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος όπως τονίζει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
   Το νέο σύστημα προμηθειών, προβλέπει:
  • 1. Πλήρη καταγραφή και κωδικοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 
  • 2. Πλήρη καταγραφή των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών κάθε κατηγορίας προϊόντος. 
  • 3. Καθορισμό αποδεκτού εύρους τιμής για την αγορά κάθε προϊόντος (τιμολόγηση). 
   Πιο αναλυτικά, με το νέο νομοσχέδιο ενοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες δομές και συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Η Αρχή έχει σκοπό τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της καθολικά κεντρικοποιημένης εφαρμογής όλου του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου του συστήματος προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεων στον τομέα της δημόσιας Υγείας. Δημιουργείται επίσης, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και ελέγχου.
   Κάθε νοσοκομείο ή άλλος φορέας θα δηλώνει τις ποσοτικές του ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, βάσει των προδιαγραφών που έχουν φτιαχτεί για κάθε προϊόν και υπηρεσία, και οι οποίες θα ελέγχονται προκειμένου να μην ξεπερνούν τα επιτρεπτά από τα πρότυπα κατανάλωσης όρια. Εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν εμφανίζουν διαφορές και είναι εντός των επιτρεπτών ορίων, ομογενοποιούνται για όλους τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οριστικοποιούνται και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα προμηθειών εκάστου έτους αναφοράς.
   Η τιμολόγηση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνεται από την κεντρική Αρχή και θα είναι ενιαία και δεσμευτική για όλους τους φορείς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των προμηθειών και να περιορίζεται η σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Από: news247

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου