-->

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο Ασφαλιστικό: Τι αλλάζει για τις γυναίκες εργαζόμενες.

 Γυναίκες εργαζόμενες σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία, ΔΕΚΟ και Τράπεζες θα έχουν πολλές ανατροπές στο Aσφαλιστικό τους, με αύξηση ορίων ηλικίας, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κα. Όλια Νικολοπούλου, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. Αναλυτικά,

 ΔΗΜΟΣΙΟ 
1. Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης το 2010. Τώρα στα 55 λαμβάνουν μειωμένη. Μετά την ψήφιση του νόμου φεύγει στα 55 και 6 μήνες. Αν συμπληρώσει το όριο το 2016, φεύγει στο 56ο έτος.
2. Γυναίκες με 25 έτη το 2010. Πλήρη σύνταξη στα 60 έτη. Μετά τις αλλαγές θα βγουν με 60 έτη συν 6 μήνες Το όριο το 2016 πάει στο 61ο έτος και αυξάνεται 6 μήνες κάθε χρόνο.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ 
1. Γυναίκες το 2010 που είχαν ανηλικότητα τέκνου και 25ετία αποχωρούν στο 50o έτος. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
2. Γονείς που το 2012 είχαν ανήλικο και 25ετία βγαίνουν στα 55. Πλέον το όριο θα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
1. Γυναίκες με 35ετία μέχρι το 2010 βγαίνουν στο 58ο έτος. Αν έχουν το όριο μετά την ψήφιση του νόμου έχουν συν 6 μήνες.
2. Γυναίκες με 35ετία το 2011, βγαίνουν στο 58ο έτος με 36 έτη. Το όριο αυτό αυξάνεται πλέον κατά 6 μήνες κάθε χρόνο.
3. Γυναίκες με 35ετία το 2012. Τώρα βγαίνουν στο 59ο έτος με 37 έτη. Πλέον θα αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών, συν 6 μήνες κατ' έτος.
4. Γυναίκες με 21,5 έως 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010, λαμβάνουν στο 60ό έτος. Και αυτές θα έχουν συν 6 μήνες κατ' έτος.
ΙΚΑ 
1. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2010. Μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στο 57ο. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
2. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011. Μειωμένη στο 56ο έτος και πλήρη στο 58ο με 10.400 ημέρες. Πλέον πάμε σε αύξηση 6 μήνες τον χρόνο.
3. Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012, τώρα μειωμένη στα 56 και 6 μήνες και πλήρη στα 58 ετών και 6 μήνες με 10.800 ημέρες. Πλέον η πλήρης θα δίνεται στο 59ο έτος και μειωμένη στο 57ο.
 ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΚΑ 
1. ΙΚΑ και Ειδικά Tαμεία οι οποίες είχαν το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο παίρνουν μειωμένη στο 50o έτος και πλήρη στο 55ο. Πλέον έχουν αύξηση κατά 6 μήνες τον χρόνο.
 2. ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία που το 2011 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο βγαίνουν στα 52, με μειωμένη και πλήρη στα 57. Στο εξής θα έχουν αύξηση κατά 6 μήνες κάθε χρόνο.
3. ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο, παίρνουν μειωμένη στο 55ο έτος και πλήρη στο 60o. Πλέον το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο. ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
1. Με 25 έτη το 2010 και ανήλικο τέκνο, τώρα παίρνουν πλήρη σύνταξη στο 50ο έτος. Στο εξής θα αποχωρούν σε ηλικία 50 ετών και 6 μηνών.
2. Με 25 έτη το 2011 και ανήλικο, σύνταξη σε ηλικία 50 ετών μειωμένη και 52 ετών πλήρη. Πλέον το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
3. Με 25ετία το 2012 συν ανήλικο, σύνταξη σε ηλικία 52 ετών μειωμένη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Με τα νέα μέτρα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο το όριο ηλικίας.

epoli.gr
(Το βρήκαμε στο sissmanogleio.blogspot.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου